Squerist Gesprek Agile Annelies Kerckhoffs Derk-Jan De Grood

Annelies Kerckhoffs en Derk-Jan de Grood in gesprek over Agile

Annelies Kerckhoffs en Derk-Jan de Grood zijn Agile specialisten bij Squerist. Zij gaan met elkaar in gesprek over Agile en hun eigen persoonlijke invalshoek daarbij. “Begin en leer gaandeweg”.

Agile is heel breed, wat is het voor jou?

Annelies: Snel starten. Oftewel dat je niet eerst een half jaar aan een projectplan werkt, maar dat je snel kan beginnen en dus ook snel resultaten ziet.

Derk-Jan: Mee eens. En dat je het accent legt op de stappen die wel gemaakt zijn. Agile is ‘we hebben nog een lange weg te gaan, maar kijk eens naar wat we al bereikt hebben’. Dat is gaaf.

Annelies: Mijn rol daarbinnen is die van scrummaster. In die rol help ik het team focus te creëren en hun doelstelling te halen, zodat ze oplossingen met waarde leveren. Ik ben goed in het motiveren en meekrijgen van mensen, zorgen dat ze aan de slag gaan.

Derk-Jan: Ik ben Agile coach. Agile betekent voor mij ook samen zoeken naar beter en ik vind het heel leuk om daar de katalysator in te zijn.

En hoe ziet het er in de praktijk uit voor jou?

Derk-Jan: Organisaties komen vaak met de vraag ‘We willen Agile, hoe kunnen we dat doen?’ Dan wil ik eerst met ze in gesprek, want Agile kan een oplossing zijn, maar eerst is het interessant om te weten wat de werkelijke vraag is. De meeste vragen van organisaties hebben te maken met time-to-market, efficiëntie, kwaliteit en het prioriteren van activiteiten.

Annelies: En dan kan je beginnen met een scrumteam. Ik kan als scrummaster een team begeleiden. Ervoor zorgen dat ze goed samenwerken, ze helpen het scrumproces te volgen en zorgen dat ze de Agile mindset begrijpen. Als scrummaster zorg ik dat ze de juiste hulpmiddelen hebben om het sprintdoel te halen. Maar als de hele organisatie Agile wil werken, dan vraagt dat om een andere aanpak.

Derk-Jan: Klopt, het is een combinatie van top-down en bottom up, het management en de teams. Waarbij je snel kunt beginnen, maar ook een paar stappen vooruit moet kijken. Bij elke rol die wij daarbij spelen helpen we een organisatie wel een stapje verder.

We hebben nu bijvoorbeeld een offerte gemaakt voor een klant met een heel duidelijke vraag: ze willen Agile implementeren, omdat ze sneller op de klantbehoefte willen kunnen inspelen. Om dat te bereiken willen ze meer en kleinere releases en dat vraagt om een sneller proces. Ze hebben intern een scrummaster die de teams gaat begeleiden en de vraag aan ons was om die scrummaster te coachen. Naarmate we verder in gesprek raakten over deze vraag, werd de vraag van klant steeds helderder. Ook de klant zelf gaat door zo’n gesprek meer zien wat er nodig is. Ik heb ze toen geadviseerd om ook een transitie roadmap te maken. Dat klinkt zwaarder dan het is, maar stelt hen wel in staat om na te denken over de stappen die ze willen maken en de doelen die ze willen behalen. Dit kunnen ze intern communiceren en ze kunnen erop anticiperen.

Annelies: Wat altijd een valkuil is, is dat mensen snel in oude gewoontes terugvallen. Een team kan onderling heel goed volgens scrum werken, maar wanneer er een vraag vanuit de lijn komt, hebben ze toch snel weer de neiging om op de oude manier meteen in actie te komen.

Derk-Jan: Herkenbaar. Vaak ook is management gewend prioriteiten te kunnen bepalen en vinden ze het heel lastig om eraan te wennen dat het bij Agile anders gaat.

De eerste stap die ik meestal voor mezelf benoem als ik ergens aan de slag ga, is rust in het team brengen. De rollen duidelijk krijgen, vooral die van de product owner. Die bepaalt wat het team doet en alle vragen die bij anderen binnenkomen moeten dus doorverwezen worden naar de product owner. En de scrummaster mag helpen zoiets te bewaken.

 

Hoe past Agile bij jou als persoon?

Derk-Jan: Ik wil in een ‘flow’ komen, een toestand waarin er meer energie vrijkomt dan erin gaat. Van hulp bieden word ik enthousiast.  Als ik mensen help en in een ‘flow’ kom, dan komen zij ook verder.

Dingen zijn vaak groot en als er veel moet gebeuren, waar begin je dan? Ik houd ervan om zaken klein en simpel te maken. Om met elkaar te zeggen ‘laten we dit gewoon gaan doen’ en dan lukt het meestal wel om mensen enthousiast te krijgen en ze over dat drempeltje te helpen. Begin met één kleine verbetering. Breng het in beweging, dan heb je momentum en ben je begonnen. En dat is wat Agile is: een verandering die moeilijk of moeilijk te overzien is oppakken. Begin en leer onderweg.

Annelies: Ja, beginnen zonder te veel nadruk te leggen op de beren die je op de weg ziet.

Derk-Jan: Ik zie ook echt wel beren op de weg, maar die hoef je van tevoren niet allemaal uit te diepen. Als je zorgt dat je een of twee stappen vooruitdenkt, dan ben je meestal op tijd. En pak je de problemen aan die er dan zijn.

Annelies: Jij bent inderdaad een snelle starter, Derk-Jan. Zelf kom ik graag heel goed beslagen ten ijs, maar ik moet er wel voor waken dat dat niet vertragend werkt. Wanneer ik eenmaal op stoom ben, kan ik snel schakelen of bijsturen wanneer er iets onverwachts op mijn pad komt.

Derk-Jan: Dat is ook wel een spanningsveld. Je merkt dat we ook in dit gesprek de balans zoeken tussen snel starten en denken vanuit de grote lijn. Als je te snel gaat, kan je belangrijke dingen over het hoofd zien…

Annelies: … en als je te lang blijft plannen, mis je de kans om te leren en ervaring op te doen.

Derk-Jan: Hoe past Agile bij jou als persoon?

Annelies: Ik ben een verbinder. Ik vind het heel leuk om mensen met elkaar te verbinden, aan elkaar voor te stellen. Te zorgen dat teams, stakeholders, kortom iedereen die iets aan elkaar zou kunnen hebben, elkaar kan helpen, iets van de ander kan leren.

Derk-Jan: En wat haal je daar voor jezelf uit?

Annelies: Plezier. Ik vind het heel fijn als mensen het goed met elkaar kunnen vinden en met elkaar in contact zijn. Ik ben op zoek naar harmonie, wil ervoor zorgen dat iedereen zich onderdeel van de groep voelt en dat niemand zich buitengesloten of achtergesteld voelt.

En wanneer heb je succes?

Annelies: Dat kan ik wel toelichten met een voorbeeld: bij een klant kwamen mensen ‘s ochtends vaak te laat, dus had ik geïntroduceerd dat je moest trakteren op taart wanneer je te laat kwam. Iedereen nam dat heel serieus, de eerste week aten we elke dag taart en daarna kwam iedereen op tijd. Maar vervolgens vond het team het zo’n goede sanctie, dat ze met elkaar besloten dat je taart moest trakteren voor alles wat niet volgens scrum was. Telefoon gebruiken tijdens de retrospective, taken niet af, etc. Dat is een mooi voorbeeld hoe een team zich met elkaar verbindt.

Derk-Jan: Wat ik een succes vind is dat als ik wegga, er een blijvende impact is achter gelaten. Een hele organisatie die nu Agile werkt, dat is echt een succes. Maar ook kleine stapjes zijn mooi om te zien, elk team dat een stapje gezet heeft vind ik waardevol. Wat ik heel mooi vond was een opdracht waarbij ik twee aparte afdelingen begeleidde, die vervolgens elkaar vonden en er een enorme synergie ontstond en ze elkaar versterkten.

Voor mij persoonlijk is het een succes als ik zie dat er een impact gemaakt is. Als Agile coach heb ik een rol in het formuleren en het implementeren van een oplossing, ik ben niet de oplossing. Er zit meer kracht in een team iets laten doen en laten ondervinden hoe ze dat kunnen doen. Zodat wanneer je weggaat, ze het nog steeds kunnen.

Annelies: Daar kan ik me helemaal in vinden. Ik sprak laatst een collega bij een oude klant. Sinds ik daar weg ben, volgen ze nog steeds volledig het scrumproces. Dat geeft dan een goed gevoel, dat is een succes voor mezelf. Ik heb het goed gedaan als ik mezelf misbaar heb gemaakt.

Wil je meer van weten over hoe je Agile kunt implementeren, luister dan op het Corporatieplein naar het verhaal van Derk-Jan of neem contact op met een van ons. We gaan graag met je in gesprek over jouw wensen, wat een Agile transitie voor jouw organisatie betekent of wat er op jouw transitiebacklog staat.

 

DJdGrood

Wie is deze Squerister?

Derk-Jan de Grood

Derk-Jan heeft in zijn carrière uiteenlopende opdrachten uitgevoerd en organisaties geholpen op het gebied van Agile. Bij zijn werk stimuleert en faciliteert hij medewerkers en opdrachtgevers om ons vakgebied zo goed mogelijk toe te passen.
Met zijn oog voor zowel de techniek als de mens brengt Derk-Jan organisaties verder.
Naast zijn werk bij onze opdrachtgevers is Derk-Jan regelmatig namens Squerist te vinden als spreker op nationale & internationale conferenties, heeft hij een eigen blog en heeft hij diverse boeken en artikelen gepubliceerd.

Scan de QR code om direct met Derk-Jan te linken.

 

annelies-qr

Wie is deze Squerister?

Annelies Kerckhoffs

Annelies geeft als Scrum Master structuur en vorm aan alle organisatorische aspecten binnen het scrumteam. Hierbij heeft zij een praktische en mensgerichte benadering.
Met haar kennis en achtergrond weet zij hoe zij een organisatie kan begeleiden in de transitie richting Agile werken.

Scan de QR code om direct met Annelies te linken.Naar de inhoud springen