Squerist Data Governance Datakwaliteit

Assessment Datakwaliteit Woning Corporaties

30 april 2020

In deze flyer staat beschreven welke uitdagingen wij zien bij Woning Corporaties op het gebied van Datakwaliteit. Daarnaast kun je lezen op welke wijze wij organisaties in een korte tijd inzicht geven op welk volwassenheidsniveau organisaties en medewerkers met datakwaliteit omgaan en waar te kunnen of moeten verbeteren

Downloaden


Naar de inhoud springen