Squerist Blog Nieuws Impact BREXIT

Ben jij klaar voor de Brexit?

De Brexit komt er aan! Of wachten we af of het toch ongedaan wordt gemaakt? In ieder geval kampen we nog steeds met onduidelijkheid over welke richting het op gaat. 

Iedere week lees je er wel iets over in de media, waarbij er ook veel aandacht wordt besteed aan het feit dat nog iedereen klaar is voor de Brexit. Maar gaat het ons dan inderdaad raken? Wie gaat er wat van merken? 

Er is veel informatie te vinden op het internet om bedrijven te helpen, denk aan websites als: 

Brexit en Bedrijfsinformatisering

Als je deze informatie bekijkt, ontdek je dat er toch wel het een en ander gaat veranderen in het geval van een Brexit. En deze veranderingen dienen niet alleen op papier geregeld te worden, ook de bedrijfsprocessen, werkinstructies en software moeten aangepast worden aan de nieuwe situatie. Als ik de informatie doorneem dan lijkt het eenvoudig: even een nieuw EORI-nummer aanvragen; de softwarekoppelingen met betrekking tot registratie, elektronisch berichtenverkeer bijwerken; nieuwe vergunningen aanvragenaccijnzen inrichten. En mogelijk laten aansluiten met de processen zoals we al gewend zijn met niet EU-landen. 

Mogelijke knelpunten

Maar is het wel zo eenvoudig? 

De vragen die bij mij opkomen beginnen allereerst met de tijdigheid in processen. Bijvoorbeeld: hoe gaat het met leveringen die voor de Brexit hebben plaatsgevonden, maar de facturatie na de Brexit? Werkt dit nog nadat we de processen om hebben gehangen naar een bestaand niet-EU-land proces, zowel op papier als in de systemen? 

Sluiten de systemen wel aan op de nieuwe processen om de waardeketen te ondersteunen? Hebben we de invoerheffingen wel goed ingericht? En hoe zit het met leveringsvoorwaarden etc.? Welke invloed hebben bijvoorbeeld nieuwe accijnzen en indirecte-/directe belastingen op de kostprijs per product? Moeten rapportages ook aangepast worden? Krijgen we nog betrouwbare stuurinformatie in de rapportages? 

Kunnen we wel tijdig alle systemen en processen hebben aangepast? En hebben we zicht op de mogelijke workarounds die we nu ook moeten gaan toepassen op het VK? 

Dit zijn nog maar een paar vragen die ik zo op het eerste zicht heb. De grootste vraag blijft natuurlijk, zijn bedrijven er al mee begonnen? En wat als op een bepaald moment de Brexit een feit is? Zijn we dan helemaal klaar? Hoeveel tijd hebben we nog om alles gereed te hebben? Ik kan me indenken dat als het niet op orde is, leveringen later plaatsvinden of dat er verkeerd geleverd gaat worden. Dit kan direct leiden tot een verstoring van het imago van een organisatie. Iets wat we juist in de laatste jaren hebben proberen te voorkomen door kwalitatief goede processen en systemen op te leveren. 

Gelukkig zijn alle organisaties die met de Brexit te maken hebben al lang begonnen met inventariseren en aanpassen van haar processen en systemen. Toch? 

Maar stel je voor dat je nog niet ver genoeg bent, niet weet waar te beginnen? Wat als je in een organisatie werkt waar er nog traditioneel wordt gewerkt, eerst de processen beoordelen, dan requirements opstellen, dan systemen aanpassen. Is dan de deadline wel haalbaar? 

Of ben je Agile bezig, kleine stapjes, waarbij zowel proces als software direct aangepakt worden. 

Samen optrekken

Lukt het dan allemaal wel? De kans blijft natuurlijk aanwezig dat het allemaal goed komt. 

Dan schiet bij mij het gezegde te binnen: “Vreemde ogen dwingen”, niet alleen om zaken sneller te regelen, die anders moeizamer gaan. Maar ze dwingen ook om anders te denken. 

Er is natuurlijk niet “DJuiste Manier om dit aan te vliegen. Het zou een goede combi zijn om zowel een procesanalist als een tester naast elkaar te zetten om samen met de organisatie zelf de processen en systemen door te nemen waar de risico’s zitten. Waarbij tegelijk aan mogelijke nieuwe requirements ook nieuwe testcharters worden opgesteld. Als dan ook nog op een Agile wijze wordt ontwikkeld, kan ook de kwaliteit snel getoetst worden. Om niet in een watervalaanpak te belanden, zou een van de vormen van Exploratory testen een uitkomst hier kunnen zijn.  

Brexit – veel onduidelijk, grote impact

Zijn we er klaar voor? Hier alvast een checklist om die vraag te kunnen beantwoorden: 

 1. Hebben we alle informatie, zoals EORI nummer, aangevraagd? Met andere woorden, hebben we alles om te beginnen? 
 2. Hebben we actuele procesbeschrijvingen? 
 3. Hebben we zicht op de workarounds in de systemen? 
 4. Zijn de nieuwe softwarepakketten al up-to-date? 
 5. Weten we welke aanpassingen we moeten doen? 
 6. Is bekend hoe de rapportages er anders uit gaan zien en daarmee ook de interpretatie en sturing? 
 7. Hebben we processen (zowel organisatie als testprocessen) op orde om straks ook aan de auditors te laten zien dat we in control zijn? 
 8. Past de huidige infrastructuur bij de nieuwe wijzigingen? 
 9. Zijn we bekend met exceptionele situaties? 
 10. Wat is het risico dat door een wijziging in het proces en systeem zelfs de bestaande processen niet meer werken? Liggen we dan stil? 
 11. Zijn de security policies aangepast? 
 12. Hebben we mitigerende maatregelen gedefinieerd, mocht het proces of systeem toch niet goed werken? 
 13. Zijn er voldoende resources beschikbaar om het op tijd te regelen? Of doen we het zelf en zien we wel waar we uitkomen. Een deadline is toch eerder een richtdatum? 

Brexit, het staat dan ook ver van mijn bed, maar ik hoor er ook veel over, en dan denk ik dat het toch ongemerkt veel impact gaat hebben, nog voorbij de goede checklists om Brexitgereed te zijn. Toch zie ik dit ook als een opportunity waarbij er nauwer samengewerkt kan worden tussen procesadviseurs en software testers om binnen een korte tijd dingen gedaan te krijgen.

 

Jeroen-rosink-qr

Wie is deze Squerister?

Jeroen Rosink

Jeroen is een toegewijde testprofessional met ruim 20 jaar ervaring in het testvak, in management, coördinerende, adviserende en uitvoerende rollen.
Hij wordt gedreven door zijn liefde voor het testvak, dat hij graag deelt. Namens Squerist heeft hij dan ook al meerdere publicaties op zijn naam staan en is regelmatig op zowel nationale als internationale podia te vinden.

Scan de QR code om direct met Jeroen te linken.Naar de inhoud springen