Bij Heuvelman staalhandel B.V. moest het core systeem worden vervangen. Heuvelman koos voor Thinkwise, een low-code platform als core systeem. Voor de Heuvelman organisatie was dit een bijzonder groot project wat veel onbekende aspecten in zich had, mede omdat Heuvelman een kleine IT-afdeling heeft. Daarbij waren zij zelf verantwoordelijk voor het uitvoeren van de testen. Voor Heuvelman was deze vervanging van het core systeem een project met een hoog risico, omdat het de hele productielijn raakt. Heuvelman wilde daarom zo veel mogelijk met gebruiker testen, om zo aandacht te kunnen geven aan de branche specifieke functionaliteiten en om de acceptatie van het nieuwe systeem te verhogen. Deze zogenoemde key-users kwamen vooral vanuit de afdelingen. De mate van scholing op testgebied van deze gebruikers was echter gering en bovendien hadden zij weinig tijd beschikbaar.