Squerist Blog Nieuws Certificering

Certificering, heeft het nu waarde of niet?

Er vindt een erg fel debat plaats over de vraag of certificering van testers waarde heeft. Graag geef ik mijn mening hierover. 

Er zijn diverse certificeringsprogramma’s voor testers, zoals ISTQB, TMap of CAT. En als ik de cijfers mag geloven zijn die programma’s heel populair. De voorstanders roepen dat je met de certificering aantoont een basis in testen te hebben, bepaalde kennis bezit en het ondersteund bij opleidingen. De tegenstanders zeggen dat certificering alleen aantoont dat je een bepaald boek goed geleerd hebt, het niets zegt over de vaardigheden van de tester en het zelf contraproductief kan zijn omdat de tester wordt opgeleid tot een standaard-tester.

Wie heeft er, volgens mij, gelijk? Beide denk ik. Om dat uit te leggen wil ik graag de vergelijking maken met een rijbewijs. Toont een rijbewijs iets aan? Nou in ieder geval dat je de verkeersregels goed hebt bestudeerd en in principe kent. En het is in het verkeer toch wel handig als we allemaal van dezelfde regels uitgaan. En als je daaraan twijfelt moet je maar eens een rondje of twee Mumbai gaan doen. Een rijbewijs toont ook aan dat je rijlessen hebt gehad en in ieder geval op enig moment redelijk hebt kunnen rijden. Garandeert een rijbewijs dat je altijd en overal een goede chauffeur bent? Zeker niet. Andere dingen zijn daarbij ook van belang, zoals lichamelijke en geestelijke conditie, alertheid en dergelijke. En een rijbewijs maakt je zeker nog geen Max Verstappen. Maar Max Verstappen heeft wel een rijbewijs. Net zo als een vrachtwagenchauffeur, buschauffeur en taxichauffeur (al twijfel ik daar bij de laatste wel eens aan). Logisch, toch? 

En hoe zit het dan met de tester? Ik vind dat die zich ook moet laten certificeren. Van iemand die zich professioneel tester noemt mag je toch wel verwachten dat hij bepaalde basiskennis heeft, bepaalde methoden kent? Maar verder moet iedereen zich wel realiseren dat een dergelijk certificaat de persoon nog niet een professionele tester maakt! Om een professionele chauffeur te zijn moet je veel meer doen, zoals aanvullende scholing en vooral heel veel ervaring. En dat geldt in nog veel hogere mate voor Max Verstappen! 

Is de kritiek van de tegenstanders van certificering dan onzin? Nee, dat niet, er zit zeker wat in. Veel van de bekende certificeringsprogramma’s zijn ontstaan toen IT-projecten er nog heel anders uitzagen en naar mijn mening zijn deze programma’s niet meegegroeid met de ontwikkelingen. Ze leiden dus op voor ‘de oude wereld’. Uitzondering hierop is wel de CAT-certificering. Ander punt waar de tegenstanders een punt hebben is de waarde die inkoopafdelingen of tussenbureaus aan certificaten hechten. Bij veel van de inkoopafdelingen en tussenbureaus lijkt de houding te zijn dat als iemand een certificaat heeft ook een goede tester is. En daarvoor is veel meer nodig. 

Kortom: ik vind dat je van iemand die zich professioneel tester noemt mag verwachten dat hij of zij de nodige certificaten haalt. Maar ik vind ook dat de waarde daarvan niet overdreven moet worden. Ten derde vind ik dat sommige certificeringsprogramma’s zich moeten moderniseren. Het zou mooi zijn als de inkoopafdelingen en tussenbureaus inzien dat de waarde van deze programma’s de afgelopen jaren behoorlijk gedaald is, misschien dat de mensen achter deze programma’s zich realiseren dat ze moeten moderniseren. 

P.S. Nog een kort woord over Squerist in deze. Want deze blog staat op de Squerist-website en is geschreven door een medewerker van Squerist. Heb ik dan het ‘officiële standpunt’ van Squerist verwoord? Nee, want dat is er niet. Squerist gaat uit van zelfsturing en mede daardoor is er ruimte voor verschillende meningen. Deze pluriformiteit ervaar ik als heel verfrissend en het geeft ruimte voor discussie. Heerlijk. 

 

JJCannegieter

Wie is deze Squerister?

Jan Jaap Cannegieter

Jan Jaap heeft in zijn carrière uiteenlopende opdrachten uitgevoerd en organisaties geholpen op het gebied van requirements, quality assurance, testen, procesverbetering en regievoering. Bij zijn werk stimuleert en faciliteert hij medewerkers en opdrachtgevers om ons vakgebied zo goed mogelijk toe te passen.
De grootste drijfveer van Jan Jaap is mensen en organisaties helpen succesvoller te worden. Dit uit zich onder andere in het met veel energie en plezier verzorgen van cursussen en workshops alsmede het coachen van mensen op zowel harde als zachte vaardigheden.
Naast zijn werk bij onze opdrachtgevers is Jan Jaap ook regelmatig namens Squerist te vinden als spreker op internationale conferenties en heeft hij diverse boeken en artikelen gepubliceerd.

Scan de QR code om direct met Jan Jaap te linken.Naar de inhoud springen