Squerist Blog Nieuws Zelfsturend Team

Een manager op een zelfsturend team

De laatste tijd lees ik steeds meer artikelen over zelfsturing en de rol van managers binnen een zelfsturend bedrijf. En dit zijn niet alleen maar verhalen over succesvolle transformaties. Het blijkt nog niet zo eenvoudig om zelfsturing goed uit te voeren en toch succesvol te zijn op alle fronten. 

Binnen Squerist hebben we een tweetal keuzes gemaakt die het voor ons mogelijk maken om de transitie naar zelfsturing wel goed te laten verlopen. In de eerste plaats hebben wij wel de rol van unitmanager in stand gehouden. Daarnaast hebben we recent de verschillende sales rollen uit de zelfsturende teams gehaald. In deze blog leg ik jullie graag uit waarom we die keuzes gemaakt hebben.  

Unitmanagers in zelfsturende teams: Huh? 

Het klinkt onlogisch, iemand die zich manager noemt in een zelfsturend team, die schijnbare paradox snappen we. Nu we als Squerist zo ver gevorderd zijn, zijn we blij dat we de rol en de collega’s die hem uitvoeren hebben gehouden. Hij of zij heeft echter wel een pittige rol aangezien in het Squerist van nu de rol alleen maar kan worden uitgevoerd zonder gebruik te maken van hiërarchie.  Daarnaast dient hij met besluitvorming en het bepalen van de doelen te zorgen dat het teamdoelen zijn, de grote manager die alles zelfstandig weet en beslist is er niet meer. In ieder geval niet bij ons. Het verbinden en faciliteren van de unit en zorgen dat vanuit de rol een aantal zaken binnen de unit geregeld worden blijken als Haarlemmer olie voor de unit. Ons doel van nog meer zelfsturing is wel om op korte termijn deelrollen van de unitmanager naar de collega’s over te dragen zodat de unitmanager een nog meer coachende rol krijgt.  

Sales wel of niet binnen het zelfsturende team. 

Toen wij een steeds meer zelfsturende organisatie werden hebben we, omdat tijdens de verbouwing de winkel open moest blijven, er intuïtief voor gekozen om sales buiten de units te houden. Dit om voor zowel sales als voor de omslag naar een zelfsturende organisatie de volle aandacht te hebben, met wel de afspraak om begin 2016 de sales ook in de units onder te brengen. Toen we daar 10 maanden mee onderweg waren trokken we de conclusie dat het toch echt beter is om sales weer uit de units te halen. Dit om twee redenen. In de eerste plaats zie je dat sales een vak is wat je net als de andere vakken graag met collega’s wilt uitvoeren die dezelfde passie hebben. Daarnaast zien we dat in de hoeveelheid van elementen die we binnen de units uitvoeren een sales manager snel betrokken wordt bij allemaal belangrijke taken die hem afleiden van zijn daadwerkelijke rol. Door het weer los te organiseren zien we zowel het plezier als de focus toenemen en de sales resultaten rap verbeteren.  

Tot slot 

Op bovenstaande manier hebben we binnen Squerist het beste van het traditionele management en van zelfsturing geïntegreerd. We verdrinken niet in Poolse landdagen, houden snelheid en zorgen ervoor dat de faciliterende processen goed lopen. Wij zijn benieuwd hoe het zich verder gaat ontwikkelen maar zijn blij met de op dit moment afwijkende vorm van zelfsturing die wij hebben gevonden. 

 

NvSchaik

Wie is deze Squerister?

Nils van Schaik

Nils is oprichter en eigenaar van Squerist. Bouwen aan een puur mensgericht gespecialiseerd bedrijf op het gebied van Business Process Management, Software Testing en Internet Security is wat hem drijft.

Scan de QR code om direct met Nils te linken.Naar de inhoud springen