Agile Concepten

Squerist heeft een aantal concepten ontwikkeld, zodat wij je nog beter kunnen helpen om van jouw Agile transformatie een succes te maken. Deze concepten gebruiken we zelf actief tijdens ons coaching, training en zelf binnen onze eigen organisatie.

De drie golven van Agile

Organisaties die Agile adopteren, ervaren dat de uitdagingen waarmee ze worden geconfronteerd, verschuiven naarmate ze verder komen. De kenmerken van elke Agile Journey zijn uniek, net als de organisaties die ze ondernemen. Toch zijn er gemeenschappelijke patronen te herkennen. Deze zijn uitgewerkt in Squerist’s drie golven van Agile adoptie. Organisaties die beginnen met Agile hebben vaak een sterke focus op de teams, dat kenmerkt de eerste golf.

 

Wanneer de individuele teams op snelheid komen, verschuift de focus naar de manier waarop de teams samenwerken. Organisaties beginnen steeds meer in te zien dat business agility en time-to-market essentieel zijn om te overleven en de concurrentie voor te blijven. Om waarde op te leveren, moet het werk van afzonderlijke Agile-teams worden geïntegreerd en ingebed in grotere bedrijfsprocessen. In de tweede golf verschuift de focus daarom naar samenwerking tussen teams en het creëren van value delivery flow.

 

Zodra teams hebben geleerd om gezamenlijk gebouwde releases te plannen en te lanceren, verschuift de focus van het realiseren van technische producten naar business releases. Dit kenmerkt de derde golf. Leiderschap zal het voortouw moeten nemen door de strategische thema’s uit te leggen, de zakelijke doelen van de volgende release te definiëren en de Product Owners te helpen bij het stellen van prioriteiten. Elke golf heeft zijn eigen uitdagingen en reikwijdte. Als we de drie golven begrijpen, kunnen we uitleggen waarom we ons op bepaalde uitdagingen concentreren. Het relativeert de interventies die Agile coaches doen om verbeteringen aan te pakken en biedt een roadmap voor de organisaties.

 

Meer informatie over de drie golven van Agile vind je hier.

 

In juni ’21 lanceert Squerist het nieuwe boek van Derk-Jan de Grood. Meer informatie over The Waves of Agile lees je hier.

Derk-Jan-V2
DJdGrood

"*" geeft vereiste velden aan

Squerist heeft een aantal concepten ontwikkeld, zodat wij je nog beter kunnen helpen om van jouw Agile transformatie een succes te maken. Deze concepten gebruiken we zelf actief tijdens ons coaching, training en zelf binnen onze eigen organisatie.

De drie golven van Agile

Organisaties die Agile adopteren, ervaren dat de uitdagingen waarmee ze worden geconfronteerd, verschuiven naarmate ze verder komen. De kenmerken van elke Agile Journey zijn uniek, net als de organisaties die ze ondernemen. Toch zijn er gemeenschappelijke patronen te herkennen. Deze zijn uitgewerkt in Squerist’s drie golven van Agile adoptie. Organisaties die beginnen met Agile hebben vaak een sterke focus op de teams, dat kenmerkt de eerste golf.

 

Wanneer de individuele teams op snelheid komen, verschuift de focus naar de manier waarop de teams samenwerken. Organisaties beginnen steeds meer in te zien dat business agility en time-to-market essentieel zijn om te overleven en de concurrentie voor te blijven. Om waarde op te leveren, moet het werk van afzonderlijke Agile-teams worden geïntegreerd en ingebed in grotere bedrijfsprocessen. In de tweede golf verschuift de focus daarom naar samenwerking tussen teams en het creëren van value delivery flow.

 

Zodra teams hebben geleerd om gezamenlijk gebouwde releases te plannen en te lanceren, verschuift de focus van het realiseren van technische producten naar business releases. Dit kenmerkt de derde golf. Leiderschap zal het voortouw moeten nemen door de strategische thema’s uit te leggen, de zakelijke doelen van de volgende release te definiëren en de Product Owners te helpen bij het stellen van prioriteiten. Elke golf heeft zijn eigen uitdagingen en reikwijdte. Als we de drie golven begrijpen, kunnen we uitleggen waarom we ons op bepaalde uitdagingen concentreren. Het relativeert de interventies die Agile coaches doen om verbeteringen aan te pakken en biedt een roadmap voor de organisaties.

 

Meer informatie over de drie golven van Agile vind je hier.

 

In juni ’21 lanceert Squerist het nieuwe boek van Derk-Jan de Grood. Meer informatie over The Waves of Agile lees je hier.

Neem contact met ons op

Onze oplossingen

team agile transformatie

Agile Coaching

Onze specialisten begeleiden organisaties bij hun Agile transitie en het optimaliseren van de Agile werkwijze. Van het creëren van bewustzijn ten aanzien van de beoogde verandering tot het implementeren van de Agile werkwijze.

Onze agile coaches

 • Helpen organisaties bij de transitie naar Agile ontwikkelmethoden;
 • Kunnen organisaties uitleggen waar bottlenecks zitten;
 • Begeleiden de teams naar een hogere Agile volwassenheid;
 • Zijn in staat om aansluiting te vinden bij de business-stakeholders en programmamanagers;
 • Beheersen de Agile theorie en principes en kunnen deze vertalen naar een pragmatische en geaccepteerde werkwijze;
 • Zijn in staat om heldere strategieën te definiëren en deze over de bühne te brengen;
 • Hebben affiniteit met software testen, testautomatisering en DevOps;
 • Zijn in balans: analytisch, zorgvuldig en opbouwend kritisch maar ook pragmatisch en resultaatgericht;
 • Zijn geïnteresseerd in de technologie onder de motorkap van IT-systemen;
 • Hebben een directe, mensgerichte aanpak;
 • Spelen kort op de bal, geven snel en goed feedback.

 

Zie ook Agile Coaching en een gesprek met twee agile coaches voor meer informatie.

coaching en begeleiden

Scrum masters en Product Owners

Goede Scrum masters en Product Owners zijn een randvoorwaarde om teams te laten vliegen. Onze Scrum masters en Product Owners springen graag in en geven het voorbeeld. We gaan graag een lange termijn relatie aan, maar vinden het belangrijk om onszelf overbodig te maken. Kennisoverdracht is belangrijk zodat jouw organisatie leert om zelfstanding te werken.

Onze Scrum masters hebben een intrinsieke drive om teams en organisatie verder te helpen. Ze zetten zich in om Agile zichtbaar en begrepen te maken. Zorg ervoor dat alle betrokkenen zich committeren aan de Agile werkwijze. Maar, Agile is geen doel op zich, daarom stimuleren ze het team om continu te verbeteren en helpen ze actief mee om de waarde stroom te optimaliseren. Daarnaast kijken ze kritisch naar de organisatie en zijn ambassadeur van de verandering. Product Owners hebben de belangrijke taak om een vertaalslag te maken van wat er in de markt gebeurt naar systeem verbeteringen. Ze staan op de brug tussen business en IT en verbinden beide disciplines. Hun inzet, het team helpen om oplossingen met waarde te creëren, te zorgen dat dit tijdig wordt opgeleverd met de juiste kwaliteit. Onze Product Owner rol ad-interim in en dragen de taken over naar een Product Owner vanuit de eigen organisatie. Op die manier dragen ze bij aan een duurzame werkwijze.

optimalisatie agile transformatie

Scans en advies

Organisaties die op een Agile manier werken, merken vaak dat het nog niet optimaal loopt, zonder dat duidelijk is wat precies de oorzaken hiervan zijn. Onze specialisten nemen jouw organisatie systematisch onder de loep en geven advies over welke verbeteringen in jouw context impact maken. Denk hierbij aan onderdelen als Business agility en teamdynamiek, maar ook aan de werking van de Definition of Done en tooling dilemma’s.

Wil je een volgende stap maken, meer value flow creëren, een hogere voorspelbaarheid of heb je het idee dat er potentie onbenut is? We gaan graag met je in gesprek. Tijdens een informele kennisuitwisseling met één of meerdere van onze consultants worden de eerste tips al snel uitgewisseld. Wil je meer diepgang, dan kunnen we een scan uitvoeren. Aan de hand van de interviews en witnessen nemen we jouw development organisatie onder de loop en komen met een evenwichtig advies. In onze terugkoppeling leggen we uit welke observaties we hebben gedaan, welke patronen we herkennen en stellen we maatregelen voor waarmee je kunt werken aan verbeteringen. Uiteraard sta je vrij om deze op jouw eigen wijze tempo door te voeren. We helpen je echter graag bij het prioriteren van de maatregelen en het implementeren. Ons doel is om een stap verder te helpen zodat je zelfstandig kunt concentreren op het maken van business impact.

opleiden

Training

Een goed begrip van Agile, net die ene tip aangereikt krijgen waarmee je je stap kan maken. Dat is waar we voor gaan bij onze trainingen. Ervaring delen en kennis toepasbaar maken. Met een goede basis worden nieuwe practises sneller begrepen en omarmd. Daarom geven we jou en jouw medewerkers graag training.

Samen leren is een onmisbaar element van vooruitgang. Squerist heeft een uitgebreid aanbod van opleidingen. Binnen onze vakgebieden gaan de ontwikkelingen ontzettend snel. Ons opleidingsaanbod beweegt mee, zodat onze medewerkers en onze klanten de mogelijkheid krijgen bij te blijven. Veel van onze consultants zijn tevens docent van onze opleidingen. Zo zijn wij in staat om samen met jou de gewenste planning te maken voor trainingen en examens en eventueel ook de inhoud van de training af te stemmen op jouw behoeftes.

 

Zie het overzicht van onze trainingen

02. Business _ Finance Globe-2

Built-in Quality

Agile gaat ervan uit dat kwaliteit is ingebouwd. Built-in Quality zorgt ervoor dat elk increment voldoet aan de kwaliteitsnormen. Als ingebouwde kwaliteit een vereiste is, hoe bouw je dan kwaliteit in?

Er zijn veel technieken en methoden die kunnen helpen de kwaliteit te verbeteren. Veel teams worstelen echter met hun tijd. Ze hebben een sterke focus op delivery en vinden nauwelijks tijd om zich te verbeteren. Squerist helpt organisaties om een systeem van gevalideerd leren te creëren. Dit helpt verspilling in het ontwikkelproces te reduceren en maakt gerichte verbeteringen mogelijk. Door feedbackloops te creëren, leren we waar verbeteringen het meeste impact maken. Het Three-waves-of-agile-model biedt ons handvatten om die ontwikkel- en testmaatregelen te selecteren die de waarde levering kunnen verbeteren.

 

Meer informatie over Built-in Quality vind je in deze video.

 

Overweeg om de workshop Built-in Quality te volgen die jou voorbereid op een implementatie in je eigen organisatie.

Onze oplossingen

team agile transformatie

Agile Coaching

Onze specialisten begeleiden organisaties bij hun agile transitie en het optimaliseren van de agile werkwijze. Van het creëren van bewustzijn ten aanzien van de beoogde verandering tot het implementeren de agile werkwijze.

Onze agile coaches

 • Helpen organisaties bij de transitie naar agile ontwikkelmethoden;
 • Kunnen organisaties uitleggen waar bottlenecks zitten;
 • Begeleiden de team naar een hogere agile volwassenheid;
 • Zijn in staat om aansluiting te vinden bij de business-stakeholders en programmamanagers;
 • Beheersen de agile theorie en principes en kunnen deze vertalen naar een pragmatische en geaccepteerde werkwijze;
 • Zijn in staat om heldere strategieën te definiëren en deze over de bühne te brengen;
 • Hebben affiniteit met software testen, testautomatisering en DevOps;
 • Zijn in balans: analytisch, zorgvuldig en opbouwend kritisch maar ook pragmatisch en resultaatgericht;
 • Zijn geïnteresseerd in de technologie onder de motorkap van IT-systemen;
 • Hebben een directe, mensgerichte aanpak;
 • Spelen kort op de bal, geven snel en goed feedback.

Zie ook Agile Coaching en een gesprek met twee agile coaches voor meer informatie.

coaching en begeleiden

Scrum masters en Product Owners

Goede Scrum masters en Product Owner zijn een randvoorwaarde om team te laten vliegen. Onze Scrum masters en Product Owners springen graag in en geven het voorbeeld. We gaan graag een lange termijn relatie aan, maar vinden het belangrijk om onszelf overbodig te maken. Kennisoverdracht is belangrijk opdat uw organisatie leert om zelfstanding te werken.

Onze Scrum masters hebben een intrinsieke drive om teams en organisatie verder te helpen. Ze zetten zich in om agile zichtbaar en begrepen te maken. Zorg ervoor dat alle betrokkenen zich committeren aan de agile werkwijze. Maar, agile is geen doel op zich, daarom stimuleren ze het team om continue te verbeteren en helpen ze actief mee om de waarde stroom te optimaliseren. Daarnaast kijken ze kritisch naar de organisatie en zijn ambassadeur van de verandering. Product Owners hebben de belangrijke taak om een vertaalslag te maken van wat er in de markt gebeurt, naar systeem verbeteringen. Ze staan op de brug tussen business en IT en verbinden beide disciplines. Hun inzet, het team helpen om oplossingen met waarde te creëren, te zorgen dat dit tijdig wordt opgeleverd met de juiste kwaliteit. Onze Product Owner rol ad-interim in en dragen de taken over naar een Product Owner vanuit de eigen organisatie. Op die manier dragen ze bij aan een duurzame werkwijze.

optimalisatie agile transformatie

Scans en Advies

Organisaties die op een Agile manier werken, merken vaak dat het nog niet optimaal loopt, zonder dat duidelijk is wat precies de oorzaken hiervan zijn. Onze specialisten nemen jouw organisatie systematisch onder de loep en geven advies over welke verbeteringen in uw context impact maken. Denk hierbij aan onderdelen als Business agility, teamdynamiek, maar ook aan de werking van de Definition of Done en tooling dilemma’s.

Wilt u een volgende stap maken, meer value flow creëren, een hogere voorspelbaarheid of heeft u het idee dat er potentie onbenut is. We gaan graag met u in gesprek. Tijdens een informele kennisuitwisseling met een of meerdere van onze consultants worden de eerste tips al snel uitgewisseld. Wilt u meer diepgang dan, kunnen we een scan uitvoeren. Aan de hand van de interviews en witnessen nemen we uw development organisatie onder de loop en komen met een evenwichtig advies. In onze terugkoppeling leggen we uit welke observaties we hebben gedaan, welke patronen we herkennen en stellen we maatregelen voor waarmee u kunt werken aan verbeteringen. Uiteraard staat u vrij om deze op uw eigen wijze tempo door te voeren. We helpen U echter graag bij het prioriteren van de maatregelen en het implementeren. Ons doel is om een stap verder te helpen zodat u zelfstandig kunt concentreren op het maken van business impact.

opleiden

Training

Een goed begrip van Agile, net die ene tip aangereikt krijgen waarmee je je stap kan maken. Dat is waar we voor gaan bij onze trainingen. Ervaring delen en kennis toepasbaar maken. Met een goede basis gaat worden nieuwe practises sneller begrepen en omarmd. Daarom geven we u en uw medewerkers graag training.

Samen leren is een onmisbaar element van vooruitgang. Squerist heeft een uitgebreid aanbod van opleidingen. Binnen onze vakgebieden gaan de ontwikkelingen ontzettend snel. Ons opleidingsaanbod beweegt mee, zodat onze medewerkers en onze klanten de mogelijkheid krijgen bij te blijven. Veel van onze consultants zijn tevens docent van onze opleidingen. Zo zijn wij in staat om samen met jou de gewenste planning te maken voor trainingen en examens en eventueel ook de inhoud van de training af te stemmen op jouw behoeftes.

Zie het overzicht van onze trainingen

Built-in Quality Agile

Built-in Quality

Agile gaat ervan uit dat kwaliteit is ingebouwd. Built-in Quality zorgt ervoor dat elk increment voldoet aan de kwaliteitsnormen. Als ingebouwde kwaliteit een vereiste is, hoe bouwt u dan kwaliteit in?

Er zijn veel technieken en methoden die kunnen helpen de kwaliteit te verbeteren. Veel teams worstelen echter met hun tijd. Ze hebben een sterke focus op delivery en vinden nauwelijks tijd om zich te verbeteren. Squerist helpt organisaties om een systeem van gevalideerd leren creëren. Dit helpt verspilling in het ontwikkelproces te reduceren en maakt gerichte verbeteringen mogelijk. Door feedbackloops te creëren, leren we waar verbeteringen het meeste impact maken. Het Three-waves-of-agile-model biedt ons handvatten om die ontwikkel- en testmaatregelen te selecteren die de waarde levering kunnen verbeteren.

Meer informatie over Built-in Quality vind jij in deze video

Overweeg om de workshop Built-in Quality te volgen die jou voorbereid op een implementatie in je eigen organisatie.

Maak kennis met Squerist

Verder brengen, dat is wat wij doen. In samenwerking met onze klanten en aangepast aan elke unieke vraag. Denk je dat wij iets voor elkaar kunnen betekenen of wil je gewoon bij ons een keer een kop goede koffie komen drinken? Voel je vrij om contact met ons op te nemen en dan kijken we samen wat we voor elkaar kunnen betekenen!

Squerist Expertise Koffie Opleidingen

"*" geeft vereiste velden aan

Naar de inhoud springen