Data Governance en Datakwaliteit

Data Governance

Met het inrichten van data governance krijgt jouw organisatie grip op data, zijn verantwoordelijkheden belegd en kan besluitvorming snel plaatsvinden. Betrouwbare data vragen om een goede procesinrichting om regie op data te kunnen voeren, ofwel: data governance.

Beschikken over de juiste data is belangrijk om jouw klanten op een goede, persoonlijke manier te kunnen benaderen en verder te helpen. Juiste data vormt ook de basis voor het verder kunnen digitaliseren van jouw interne organisatie. Verder is het randvoorwaarde voor het foutloos uitwisselen van data met anderen en om met vertrouwen verantwoording af te kunnen leggen. Onze specialisten helpen je bij het creëren van eenduidige en gedragen definities van data. Wij helpen ook met het inrichten van rollen, verantwoordelijkheden en processen voor monitoring, verbetering en besluitvorming.

Datakwaliteit

Het realiseren en in stand houden van datakwaliteit vraagt om een integrale aanpak. Datakwaliteit betekent dat de informatievoorziening kan uitgaan van een eenduidige interpretatie van data, er inzicht is in herkomst en context van het gebruik. Daardoor bestaat er vertrouwen in de juistheid, compleetheid en tijdigheid van de data.

Onze specialisten helpen je met een proces- en organisatiegerichte aanpak bij het verbeteren van datakwaliteit. Zij doen dit door alle belanghebbenden bewust te maken van nut en noodzaak en van hun eigen rol en bijdrage. Daarnaast helpen zij jouw organisatie met de analyse en opvolging van datakwaliteitsissues en het implementeren van maatregelen voor preventie.

Skip to content