Onderwijs

Continu verbeteren

De sector onderwijs is continu met vernieuwing bezig om een passende leeromgeving te blijven bieden. In het krachtenveld van de eisen en verwachtingen van politiek, inspectie, bedrijfsleven, ouders en leerlingen is het vaak moeilijk een balans te vinden. Om de kwaliteit en continuïteit van de sector onderwijs te borgen, besteden schoolbesturen daarom steeds meer aandacht aan de inrichting, uitvoering en evaluatie van de kwaliteitszorg.

 

Om grip op de onderwijskwaliteit te krijgen en te behouden, zijn proceskaders en een meetprogramma essentieel. Zo is sturing mogelijk en kan worden bijgesteld en ingegrepen wanneer de situatie daar om vraagt. Daarnaast toetst de onderwijsinspectie de kwaliteit aan de normen en moet het stelsel van kwaliteitszorg daarop zijn voorbereid. De werkelijke toets vindt echter plaats in de onderwijspraktijk: Leveren alle inspanningen ook werkelijk de beoogde resultaten op? Tonen de metingen en evaluaties de effectiviteit van het onderwijs en waar zijn aanpassingen en verbeteringen nodig? Hoe ervaren leerlingen, ouders en het bedrijfsleven de onderwijskwaliteit?

Verder brengen

De specialisten van Squerist helpen je bij het op orde brengen van de basis. Dit doen we door het ontwerpen, beschrijven en implementeren van processen en standaarden, het meten van prestaties en het aantonen van naleving van wet- en regelgeving. Daarnaast ondersteunt Squerist je bij het optimaliseren van jouw processen, het selecteren van automatiseringsoplossingen en het creëren van een cultuur van wendbaarheid en continu verbeteren.

 

Onze specialisten helpen je wanneer je (tussentijds) wilt weten of het eigen stelsel van kwaliteitszorg voldoet aan de normen van de onderwijsinspectie. Op deze manier krijg je objectief inzicht in eventuele formele onvolkomenheden. Zo kun je focussen op de gewenste bijsturing en brengen we je verder met concrete verbeteradviezen.

Afhankelijk van je wensen kan Squerist jouw organisatie inzicht geven in specifieke onderdelen. Hierbij kun je bijvoorbeeld denken aan de rol van de examencommissie en specifieke processen zoals Examinering en Diplomering. In de grotere samenhang kan gedacht worden aan het totale stelsel van kwaliteitszorg.

 

Bij Squerist werken specialisten in vooruitgang, die geloven dat mensen en organisaties zich blijven ontwikkelen, verbeteren en aanpassen, ofwel: transformeren. ​Wij ondersteunen en inspireren organisaties en helpen je richting te geven aan alle aspecten van deze transformatie.

Kom in contact
Squerist Sector Onderwijs

Onderwijs

Continu verbeteren

De sector onderwijs is continu met vernieuwing bezig om een passende leeromgeving te blijven bieden. In het krachtenveld van de eisen en verwachtingen van politiek, inspectie, bedrijfsleven, ouders en leerlingen is het vaak moeilijk een balans te vinden. Om de kwaliteit en continuïteit van de sector onderwijs te borgen, besteden schoolbesturen daarom steeds meer aandacht aan de inrichting, uitvoering en evaluatie van de kwaliteitszorg.

 

Om grip op de onderwijskwaliteit te krijgen en te behouden, zijn proceskaders en een meetprogramma essentieel. Zo is sturing mogelijk en kan worden bijgesteld en ingegrepen wanneer de situatie daar om vraagt. Daarnaast toetst de onderwijsinspectie de kwaliteit aan de normen en moet het stelsel van kwaliteitszorg daarop zijn voorbereid. De werkelijke toets vindt echter plaats in de onderwijspraktijk: Leveren alle inspanningen ook werkelijk de beoogde resultaten op? Tonen de metingen en evaluaties de effectiviteit van het onderwijs en waar zijn aanpassingen en verbeteringen nodig? Hoe ervaren leerlingen, ouders en het bedrijfsleven de onderwijskwaliteit?

Verder brengen

De specialisten van Squerist helpen je bij het op orde brengen van de basis. Dit doen we door het ontwerpen, beschrijven en implementeren van processen en standaarden, het meten van prestaties en het aantonen van naleving van wet- en regelgeving. Daarnaast ondersteunt Squerist je bij het optimaliseren van jouw processen, het selecteren van automatiseringsoplossingen en het creëren van een cultuur van wendbaarheid en continu verbeteren.

 

Onze specialisten helpen je wanneer je (tussentijds) wilt weten of het eigen stelsel van kwaliteitszorg voldoet aan de normen van de onderwijsinspectie. Op deze manier krijg je objectief inzicht in eventuele formele onvolkomenheden. Zo kun je focussen op de gewenste bijsturing en brengen we je verder met concrete verbeteradviezen.

Afhankelijk van je wensen kan Squerist jouw organisatie inzicht geven in specifieke onderdelen. Hierbij kun je bijvoorbeeld denken aan de rol van de examencommissie en specifieke processen zoals Examinering en Diplomering. In de grotere samenhang kan gedacht worden aan het totale stelsel van kwaliteitszorg.

 

Bij Squerist werken specialisten in vooruitgang, die geloven dat mensen en organisaties zich blijven ontwikkelen, verbeteren en aanpassen, ofwel: transformeren. ​Wij ondersteunen en inspireren organisaties en helpen je richting te geven aan alle aspecten van deze transformatie.

Kom in contact
Diensten
Sectoren
Kennisdeling
Naar de inhoud springen