Testen van de Low-code

Je moet anders omgaan met testen bij het ontwikkelen met Low-Code applicaties. Bepaalde risico’s treden bijvoorbeeld niet op bij deze applicaties. Er zijn ook risico’s die bij deze systemen juist hoger zijn. Deze behoeven dus extra aandacht. Hierbij kun je bijvoorbeeld denken aan de juiste implementatie van business rules en end-to-end testing. Je kunt ook denken aan datakwaliteit, performance en security/privacy. Lees hier meer over de aanpak van Squerist voor het testen van Low-Code applicaties.

Neem contact op

Er bestaan tientallen platformen, te veel om ze allemaal te kennen. Squerist heeft kennis van en ruime ervaring met een aantal veel gebruikte platformen, te weten:

Low code platformen

Onze aanpak voor het testen van Low-Code systemen

Squerist kan het testen van Low-Code systemen in zijn geheel verzorgen. We starten dan met een Product Risico Analyse. Zo bepalen we wat de belangrijkste risico’s zijn die afgedekt moeten worden. Vervolgens draaien medewerkers van Squerist mee in uw teams om het testen voor te bereiden, uit te voeren en te automatiseren.

Meer over onze aanpak

Onze oplossingen

low code testen

Testen Low-Code systemen

Squerist kan testen van Low-Code systemen op professionele wijze plannen, voorbereiden en uitvoeren.

Dit kunnen wij ook samen met uw medewerkers doen. Door Squerist ‘in-the-lead’ te laten, weet u zeker dat het testen professioneel gebeurt. De professionaliteit zit hem in de kennis en ervaring met testen, Low-Code systemen en de specifieke risico’s van de meest gebruikte platforms.

team

Begeleiden gebruikers-testen

U kunt ervoor kiezen om Squerist de gebruikerstesten te laten organiseren en begeleiden.

Indien u de gebruikers het systeem wil laten testen en tegelijkertijd zeker wil weten dat testen professioneel gebeurt, kunt u ervoor kiezen om Squerist de gebruikerstesten te laten organiseren en begeleiden.

 

Een Squerist consultant instrueert en begeleidt de gebruiker. Hij of zij ziet er ook op toe dat het testen professioneel gebeurt.

opleiden

Opleiden gebruikers voor Low-Code testen

Het is zeker mogelijk om gebruikers mee te laten draaien in Low-Code testen.

Gebruikers hebben veel kennis van de applicatie. Zij weten wat er wel en niet werkt in de praktijk. Bovendien moeten zij uiteindelijk met het systeem gaan werken. Om gebruikers mee te laten draaien in het testen is basiskennis wel vereist. De cursus Low-Code testen voor gebruikers leert gebruikers deze basiskennis.

 

Squerist kan een algemene cursus verzorgen. In de praktijk blijkt het echter succesvoller om de cursus af te stemmen op uw organisatie en uw project. Squerist maakt dan voorafgaand aan en tijdens de cursus afspraken. Dit zijn afspraken over de wijze van testen, de wijze van documenteren, het administreren van issues en dergelijke.

 

De cursus Low-Code testen voor gebruikers kost 1 tot 2 dagen. Dit is afhankelijk van uw wensen. Een cursus die afgestemd is op uw organisatie en systeem kost meer voorbereiding dan een algemene cursus.

chart table

Uitvoeren Product Risico Analyse

Om het testen van Low-Code systemen zo efficiënt en effectief mogelijk te laten verlopen,

begint Squerist ieder traject met een Product Risico Analyse. In deze analyse bepalen we gezamenlijk welke risico’s er in uw situatie zijn. Bovendien bepalen we of die risico’s moeten worden afgedekt en zo ja, hoe deze moeten worden afgedekt. Vaak vindt de Product Risico Analyse plaats door middel van één of meerdere workshops en interviews. Wij betrekken uw medewerkers intensief bij de Product Risico Analyse.

 

Het resultaat van de Product Risico Analyse is een overzicht van de af te dekken risico’s en de wijze waarop u die risico’s af kunt dekken.

tempometer

Performancetesten bij Low-Code

Uit de ervaring van Squerist met systemen die ontwikkeld zijn met Low-Code platformen blijkt dat

performance een aandachtspunt is. Dit is vooral belangrijk als er veel mensen zijn die de app gaan gebruiken. Squerist heeft performancetesten uitgevoerd bij systemen die op verschillende platformen waren ontwikkeld. We hebben de tools voor deze performancetesten. Met ons testlab kunnen we ook de load genereren die nodig is voor een goede performancetest.

Maak kennis met Squerist

Verder brengen, dat is wat wij doen. In samenwerking met onze klanten en aangepast aan elke unieke vraag. Denk je dat wij iets voor elkaar kunnen betekenen of wil je gewoon bij ons een keer een kop goede koffie komen drinken? Voel je vrij om contact met ons op te nemen en dan kijken we samen wat we voor elkaar kunnen betekenen!

Squerist Expertise Koffie Opleidingen