Situationeel Testen

Iedere organisatie, maar ook ieder project en systeem is uniek. Voor Squerist betekent dit dat afhankelijk van de situatie het doel en de manier van testen anders zijn. Als systeemontwikkeling uitbesteed is, eventueel offshore, dan moeten testen meer op basis van specificaties uitgevoerd worden. Als met interne Agile teams gewerkt wordt dan is de tester onderdeel van het team. En als het om een Cloud-oplossing gaat dan gebruiken we andere tools dan bij een desktop-oplossing. Kortom: de situatie bepaalt de wijze van testen.

Voor Squerist zijn er drie aspecten belangrijk bij een testtraject: doelgericht, flexibel en snel. Het testen moet bijdragen aan de doelen van de organisatie, het project en het systeem. Testers kennen dus die doelen en handelen daar ook naar. Dit maakt dat testen centraal komt te staan in de realisatie van het systeem. We betrekken de Product Owner, gebruikers en beheerders bij het testen.

Er bestaan meerdere manieren om een systeem te testen, zoals het maken van gedetailleerde scripts of exploratory testen. Afhankelijk van de situatie kiezen onze specialisten de manier van testen die het beste past.

Testen moet ook snel zijn, zeker in Agile organisaties. Voor Squerist is Test Automatisering dan ook een belangrijk onderdeel van ieder test traject. Ook kijken we of we door middel van Shift Left (eerder in het ontwikkeltraject) of Shift Right (later in het ontwikkeltraject) sneller en effectiever kunnen testen!

Onze visie

Iedere organisatie, maar ook ieder project en systeem is uniek. Testen moet zodanig georganiseerd worden dat het past bij de situatie. Hierbij moet het testen wel altijd doelgericht, flexibel en snel zijn.

Onze aanpak van situationeel testen

Squerist begint een testtraject met helder maken wat het team of de opdrachtgever van ons verwacht. Onderdeel hiervan is de productrisicoanalyse, zodat we een goed beeld krijgen waar de risico’s liggen en wat er getest moet worden. Op deze manier zorgen we ervoor dat het testen doelgericht is. Vervolgens kijken we wie deel moeten uitmaken van het testtraject en hoe we die personen of groepen het beste erbij kunnen betrekken. Ook kijken we welke manier van testen het beste is, welke vormen van Test Automatisering toegevoegde waarde heeft en welke andere kwaliteitsmaatregelen toegevoegde waarde hebben. Tijdens de uitvoering van het testen is transparantie zeer belangrijk. We delen regelmatig wat er gedaan is en communiceren daarover met de betrokkenen. Transparantie en bijsturing zijn voor Squerist heel belangrijk.

Ben je benieuwd geworden naar onze manier van aanpak? Voel je vrij contact op te nemen en dan komen we graag een keer langs!

Jan-Jaap-Squerist

Jan Jaap Cannegieter

j.cannegieter@squerist.nl

06 27038827

JJCannegieter

"*" geeft vereiste velden aan

Agile Testen (Modern testen)

Agile is een manier om IT systemen te maken en ontwikkelen. Tijdens het Agile testen werkt Squerist met een klein en multifunctioneel team. Dit betekent dat zowel ontwikkelaars als ontwerpers samen werken in één team met één gezamenlijk doel. Daarnaast werk je in kleine stapjes, iteraties genoemd. Iedere twee weken wordt er iets opgeleverd wat direct in de productie gebruikt kan worden. Het voordeel van Agile testen is dat er heel snel iets opgeleverd kan worden. Dit betekent echter wel dat hetzelfde systeem heel vaak getest wordt. Hiervoor kan Test Automatisering ingezet worden. 

 

Agile staat voor flexibiliteit. Flexibiliteit is bij Agile testen zeer belangrijk. Onze testers zijn daarom zeer flexibel om bijvoorbeeld andere taken op te pakken. 

 

Bij Agile testen levert het team de hoogste waarde op voor de klant. Het multifunctionele team draagt daaraan bij. Onze medewerkers worden daarom getraind om optimaal in teams te kunnen functioneren. 

 

Binnen Squerist bestaat er een sterke specialisatie in Agile testen. Dit houdt in dat onze consultants op verschillende Agile gerelateerde vlakken gecertificeerd zijn en hierdoor in staat zijn binnen jouw team meer verantwoordelijkheid op zich te nemen. Dit vertaalt zich dan ook in testaanpakken die doelgericht, flexibel en snel zijn en waarbij jouw team en medewerkers op één staan, waardoor we deze aanpak optimaal binnen jouw organisatie kunnen plaatsen.

 

Onze aanpak

Wij gaan als volgt te werken. Allereerst wordt er helder gemaakt wat het team of de opdrachtgever van ons verwacht. Op deze manier kunnen wij doelgericht werken. Vervolgens kijken wij of we daar zelfstandig invulling aan kunnen geven of dat wij daar hulp bij nodig hebben. Dit wordt een stakeholder analyse genoemd. Tijdens de uitvoering van het Agile testen is transparantie zeer belangrijk. Er wordt regelmatig gedeeld wat er gedaan is en er wordt goed gecommuniceerd of dit nog steeds is wat de klant van ons verwacht. Transparantie en bijsturing zijn voor Squerist heel belangrijk. 

 

Ben je benieuwd geworden naar onze manier van aanpak? Voel je vrij contact op te nemen en dan komen we graag een keer langs!

Jan-Jaap-Squerist

Jan Jaap Cannegieter

j.cannegieter@squerist.nl

06 27038827

JJCannegieter

Agile Testen (Modern testen)

Agile is een manier om IT systemen te maken en ontwikkelen. Tijdens het Agile testen werkt Squerist met een klein en multifunctioneel team. Dit betekent dat zowel ontwikkelaars als ontwerpers samen werken in één team met één gezamenlijk doel. Daarnaast werk je in kleine stapjes, iteraties genoemd. Iedere twee weken wordt er iets opgeleverd wat direct in de productie gebruikt kan worden. Het voordeel van Agile testen is dat er heel snel iets opgeleverd kan worden. Dit betekent echter wel dat hetzelfde systeem heel vaak getest wordt. Hiervoor kan Test Automatisering ingezet worden. 

 

Agile staat voor flexibiliteit. Flexibiliteit is bij Agile testen zeer belangrijk. Onze testers zijn daarom zeer flexibel om bijvoorbeeld andere taken op te pakken. 

 

Bij Agile testen levert het team de hoogste waarde op voor de klant. Het multifunctionele team draagt daaraan bij. Onze medewerkers worden daarom getraind om optimaal in teams te kunnen functioneren. 

 

Binnen Squerist bestaat er een sterke specialisatie in Agile testen. Dit houdt in dat onze consultants op verschillende Agile gerelateerde vlakken gecertificeerd zijn en hierdoor in staat zijn binnen jouw team meer verantwoordelijkheid op zich te nemen. Dit vertaalt zich dan ook in testaanpakken die doelgericht, flexibel en snel zijn en waarbij jouw team en medewerkers op één staan, waardoor we deze aanpak optimaal binnen jouw organisatie kunnen plaatsen.

 

Onze aanpak

Wij gaan als volgt te werken. Allereerst wordt er helder gemaakt wat het team of de opdrachtgever van ons verwacht. Op deze manier kunnen wij doelgericht werken. Vervolgens kijken wij of we daar zelfstandig invulling aan kunnen geven of dat wij daar hulp bij nodig hebben. Dit wordt een stakeholder analyse genoemd. Tijdens de uitvoering van het Agile testen is transparantie zeer belangrijk. Er wordt regelmatig gedeeld wat er gedaan is en er wordt goed gecommuniceerd of dit nog steeds is wat de klant van ons verwacht. Transparantie en bijsturing zijn voor Squerist heel belangrijk. 

 

Ben je benieuwd geworden naar onze manier van aanpak? Voel je vrij contact op te nemen en dan komen we graag een keer langs!

Neem contact met ons op

Onze oplossingen

windows-icoon-oranje

Testvoorbereiding en -uitvoering

Squerist test systemen in zowel traditionele als Agile- en DevOps-omgevingen.

Onze specialisten bereiden testen voor, voeren die uit en rapporteren over de uitkomst. Indien gewenst ondersteunen onze specialisten jouw medewerkers bij deze activiteiten. Als er geen volwassen testproces is dan richten onze specialisten dit in om het samen met jouw medewerkers uit te voeren. Tijdens onze testtrajecten maken veel van onze medewerkers gebruik van Test Automatisering. Al onze testers zijn ISTQB gecertificeerd en hebben ruime ervaring in diverse branches.

Implementatie RPA

Testmanagement

Squerist verzorgt Testmanagement in projecten en over Agile teams heen

Onze ruime ervaring bij verschillende organisaties maakt dat Squerist altijd met een passende oplossing voor Testmanagement in jouw organisatie komt. Testmanagement kan worden ingericht conform internationale standaarden of conform de uitgangspunten van bijvoorbeeld Agile en Scrum. Bij grotere organisaties die Agile toepassen, kunnen specialisten van Squerist ook de rol van quality owner op zich nemen. De quality owner zorgt ervoor dat het testen in de teams goed gebeurt en op elkaar aansluit. Squerist kan ook een testgilde in je organisatie opzetten en succesvol laten worden.

Cirkel

Testprocesoptimalisatie

Squerist zorgt met testprocesverbetering dat het testproces volwassener en daarmee efficiënter en effectiever wordt

Squerist voert testprocesverbeteringen uit op basis van haar eigen ervaring, op basis van TMMi of op basis van het door ons ontwikkelde model TROM. Vooral voor Agile organisaties is TROM goed toepasbaar, omdat het uitgaat van rollen. Ieder traject van testprocesoptimalisatie begint bij het uitvoeren van een quick scan of assessment. De aanbevelingen die dit oplevert kan Squerist samen met jou implementeren.

team agile transformatie

Agile coaching

Onze specialisten begeleiden organisaties bij hun Agile transformatie en het optimaliseren van de Agile werkwijze. Van het creëren van bewustzijn ten aanzien van de beoogde verandering tot het implementeren van de Agile werkwijze.

Onze agile coaches

 • Helpen organisaties bij de Agile transformatie;
 • Kunnen organisaties uitleggen waar bottlenecks zitten;
 • Begeleiden de teams naar een hogere Agile volwassenheid;
 • Zijn in staat om aansluiting te vinden bij de business-stakeholders en programmamanagers;
 • Beheersen de Agile theorie en principes en kunnen deze vertalen naar een pragmatische en geaccepteerde werkwijze;
 • Zijn in staat om heldere strategieën te definiëren en deze over de bühne te brengen;
 • Hebben affiniteit met software testen, testautomatisering en DevOps;
 • Zijn in balans: analytisch, zorgvuldig en opbouwend kritisch maar ook pragmatisch en resultaatgericht;
 • Zijn geïnteresseerd in de technologie onder de motorkap van IT-systemen;
 • Hebben een directe, mensgerichte aanpak;
 • Spelen kort op de bal, geven snel en goed feedback.

 

Zie ook Agile Coaching en een gesprek met twee agile coaches voor meer informatie.

coaching en begeleiden

Scrum masters en Product Owners

Goede Scrum masters en Product Owners zijn een randvoorwaarde om teams te laten vliegen. Onze Scrum masters en Product Owners springen graag in en geven het voorbeeld. We gaan graag een lange termijn relatie aan, maar vinden het belangrijk om onszelf overbodig te maken. Kennisoverdracht is belangrijk zodat jouw organisatie leert om zelfstandig te werken.

Onze Scrum masters hebben een intrinsieke drive om teams en organisatie verder te helpen. Ze zetten zich in om Agile zichtbaar en begrepen te maken. Zorg ervoor dat alle betrokkenen zich committeren aan de Agile werkwijze. Maar, Agile is geen doel op zich, daarom stimuleren ze het team om continu te verbeteren en helpen ze actief mee om de waarde stroom te optimaliseren. Daarnaast kijken ze kritisch naar de organisatie en zijn ambassadeur van de verandering. Product Owners hebben de belangrijke taak om een vertaalslag te maken van wat er in de markt gebeurt naar systeem verbeteringen. Ze staan op de brug tussen business en IT en verbinden beide disciplines. Hun inzet, het team helpen om oplossingen met waarde te creëren, te zorgen dat dit tijdig wordt opgeleverd met de juiste kwaliteit. Onze Product Owner rol ad-interim in en dragen de taken over naar een Product Owner vanuit de eigen organisatie. Op die manier dragen ze bij aan een duurzame werkwijze.

optimalisatie agile transformatie

Scans en advies

Organisaties die op een Agile manier werken, merken vaak dat het nog niet optimaal loopt, zonder dat duidelijk is wat precies de oorzaken hiervan zijn. Onze specialisten nemen jouw organisatie systematisch onder de loep en geven advies over welke verbeteringen in jouw context impact maken. Denk hierbij aan onderdelen als Business agility en teamdynamiek, maar ook aan de werking van de Definition of Done en tooling dilemma’s.

Wil je een volgende stap maken, meer value flow creëren, een hogere voorspelbaarheid of heb je het idee dat er potentie onbenut is? We gaan graag met je in gesprek. Tijdens een informele kennisuitwisseling met een of meerdere van onze consultants worden de eerste tips al snel uitgewisseld. Wil je meer diepgang, dan kunnen we een scan uitvoeren. Aan de hand van de interviews en witnessen nemen we uw development organisatie onder de loop en komen met een evenwichtig advies. In onze terugkoppeling leggen we uit welke observaties we hebben gedaan, welke patronen we herkennen en stellen we maatregelen voor waarmee je kunt werken aan verbeteringen. Uiteraard sta je vrij om deze op jouw eigen wijze tempo door te voeren. We helpen je echter graag bij het prioriteren van de maatregelen en het implementeren. Ons doel is om een stap verder te helpen zodat je zelfstandig kunt concentreren op het maken van business impact.

opleiden

Training

Een goed begrip van Agile, net die ene tip aangereikt krijgen waarmee je je stap kan maken. Dat is waar we voor gaan bij onze trainingen. Ervaring delen en kennis toepasbaar maken. Met een goede basis worden nieuwe practises sneller begrepen en omarmd. Daarom geven we jou en jouw medewerkers graag training.

Samen leren is een onmisbaar element van vooruitgang. Squerist heeft een uitgebreid aanbod van opleidingen. Binnen onze vakgebieden gaan de ontwikkelingen ontzettend snel. Ons opleidingsaanbod beweegt mee, zodat onze medewerkers en onze klanten de mogelijkheid krijgen bij te blijven. Veel van onze consultants zijn tevens docent van onze opleidingen. Zo zijn wij in staat om samen met jou de gewenste planning te maken voor trainingen en examens en eventueel ook de inhoud van de training af te stemmen op jouw behoeftes.

 

Zie het overzicht van onze trainingen

02. Business _ Finance Globe-2

Built-in Quality

Agile gaat ervan uit dat kwaliteit is ingebouwd. Built-in Quality zorgt ervoor dat elk increment voldoet aan de kwaliteitsnormen. Als ingebouwde kwaliteit een vereiste is, hoe bouw je dan kwaliteit in?

Er zijn veel technieken en methoden die kunnen helpen de kwaliteit te verbeteren. Veel teams worstelen echter met hun tijd. Ze hebben een sterke focus op delivery en vinden nauwelijks tijd om zich te verbeteren. Squerist helpt organisaties om een systeem van gevalideerd leren te creëren. Dit helpt verspilling in het ontwikkelproces te reduceren en maakt gerichte verbeteringen mogelijk. Door feedbackloops te creëren, leren we waar verbeteringen het meeste impact maken. Het Three-waves-of-agile-model biedt ons handvatten om die ontwikkel- en testmaatregelen te selecteren die de waarde levering kunnen verbeteren.

 

Meer informatie over Built-in Quality vind je in deze video.

 

Overweeg om de workshop Built-in Quality te volgen die jou voorbereid op een implementatie in je eigen organisatie.

Onze blogberichten over Agile

Zij kozen al voor vooruitgang

Wij zijn pas tevreden als jij dat ook bent.

De specialisten van Squerist waren hierin zeer flexibel. Zij hebben in de avonden en tijdens de vakantie continu tijd vrijgemaakt om dit proces voor Avans te begeleiden en te adviseren welke oplossingsrichtingen mogelijk waren.

 

 

Claudia Vreeswijk

Product Owner, Avans Hogeschool

Lees hier de hele testimonial

De opdrachtgever was blij met deze aanpak omdat we zo zeker wisten dat de interface goed en volledig werkte.
De bijdrage van Squerist in dit team is breder geweest dan de opdracht was. Eigenlijk was de Squerist consultant in de praktijk tevens de kwaliteitsbewaker binnen het team.

Lees hier de hele casestudy

Het succes kwam niet alleen door de testexpertise van Squerist, het kwam ook doordat de Squerist specialisten zowel met management en medewerkers van Enza Zaden als de leverancier goed hebben samengewerkt.

 

 

Ruud Groen

projectleider, Enza Zaden

Lees hier de hele testimonial

Maak kennis met Squerist

Verder brengen, dat is wat wij doen. In samenwerking met onze klanten en aangepast aan elke unieke vraag. Denk je dat wij iets voor elkaar kunnen betekenen of wil je gewoon bij ons een keer een kop goede koffie komen drinken? Voel je vrij om contact met ons op te nemen en dan kijken we samen wat we voor elkaar kunnen betekenen!

Squerist Expertise Koffie Opleidingen

"*" geeft vereiste velden aan

Naar de inhoud springen