Squerist Test Automation Readiness Scan

De Squerist Test Automation Readiness Scan (STARS) is een onderzoek om met IT-organisaties te bepalen in hoeverre de stap naar testautomatisering realistisch en haalbaar is. STARS is ook toepasbaar bij organisaties die deze stap al gemaakt hebben, om vast te stellen hoe ze de opzet en het gebruik van testautomatisering kunnen verbeteren. Het onderzoek gaat uit van het principe “Start with Why” van Simon Sinek en hanteert de logische volgorde van het Waarom via het Wat naar het Hoe.
In de scan kijken we vanuit vier verschillende aspecten naar testautomatisering: technisch, organisatorisch, testinhoudelijk en randvoorwaarden. Daarmee stellen we vast of met alle belangrijke zaken om testautomatisering succesvol in te zetten rekening is gehouden.

Een STARS onderzoek bestaat uit het interviewen van een aantal van uw medewerkers, het analyseren van documentatie en het analyseren van reeds aanwezige tools. De uitkomsten bespreken we met de betrokkenen in een workshop, waarin we ook aanbevelingen formuleren en bepalen hoe we deze kunnen implementeren. Hiermee zorgen we gezamenlijk voor een gedragen uitkomst. Na de workshop maken we een rapport, waarin de conclusies, aanbevelingen en vervolgstappen staan.
Met STARS krijgt u een helder en eenduidig beeld van de testautomatisering bij uw organisatie, alsmede concrete aanbevelingen hoe u de testautomatisering beter op uw doelen aan kan laten sluiten. Door de hoge mate van betrokkenheid van uw medewerkers is dit ook een gedragen beeld. Er ontstaat niet alleen een helder beeld van wat er moet gebeuren, maar ook de energie in de organisatie om dit op te pakken.

Wendy-Bruin
WBruin

"*" geeft vereiste velden aan

NPS-Score-Squerist

Wat levert het op?

STARS geeft organisaties inzicht in de voordelen, beperkingen en voorwaarden om test automatisering succesvol te implementeren. Met de scan krijg je een goed beeld van wat je moet inrichten om test automatisering succesvol te introduceren. Ook geeft het organisaties inzicht in welke maatregelen getroffen moeten worden om de al geïmplementeerde test automatisering succesvol te laten zijn.

hamer-en-schroevendraaier

Hoe gaan wij te werk?

Een readiness scan kent de volgende stappen:

  1. Intake met opdrachtgever met toelichting wat STARS kan betekenen voor de organisatie;
  2. Mapping sessie waarin de stakeholders voor de scan worden bepaald;
  3. Het maken van een planning (interviews, workshop en rapport);
  4. Interviewen van de stakeholders;
  5. Analyseren van (test)documentatie en eventueel reeds aanwezige tooling;
  6. Verwerken van de informatie (punt 4 en 5) in de voorbereiding van de workshop;
  7. STARS workshop houden met de stakeholders;
  8. Opstellen van een rapport met samenvatting en aanbevelingen;
  9. Aanbieden van het rapport (eventueel als presentatie);
  10. Evaluatie met opdrachtgever van STARS proces en bespreken eventuele vervolgstappen.

Vul het formulier in om STARS aan te vragen.

"*" geeft vereiste velden aan

Maak kennis met Squerist

Verder brengen, dat is wat wij doen. In samenwerking met onze klanten en aangepast aan elke unieke vraag. Denk je dat wij iets voor elkaar kunnen betekenen of wil je gewoon bij ons een keer een kop goede koffie komen drinken? Voel je vrij om contact met ons op te nemen en dan kijken we samen wat we voor elkaar kunnen betekenen!

Squerist Expertise Koffie Opleidingen
[contact-form-7 id=”2799″ html_class=”cf7_custom_style_1″]

"*" geeft vereiste velden aan

Squerist Test Automation Readiness Scan

De Squerist Test Automation Readiness Scan (STARS) is een begeleidende aanpak welke ontwikkeld is door Squerist Software Testen BV om organisaties te helpen bepalen in hoeverre de stap naar testautomatisering realistisch en haalbaar is. Of was, want ook organisaties die deze stap reeds gemaakt hebben kunnen via deze aanpak met terugwerkende kracht goed bepalen of ze op de juiste manier begonnen zijn. De aanpak is namelijk gebaseerd op het boek “Start with Why” van Simon Sinek en hanteert de logische volgorde van het Waarom via het Wat naar het Hoe.

Over vier verschillende onderdelen wordt er gekeken naar de elementen die invloed hebben op het draagvlak binnen de organisatie, de behoefte voor testautomatisering en de (on)mogelijkheden die de organisatie in haar huidige vorm zal gaan ervaren als het testautomatisering wil gaan implementeren. Deze vier onderdelen vallen uiteen in drie aspecten, te weten technische-, organisatorische- en testinhoudelijke aspecten en het vierde onderdeel: de randvoorwaarden.

Na het ophalen van informatie (door het afnemen van interviews met een verscheidenheid aan stakeholders en het analyseren van documentatie en reeds aanwezige tools), wordt een op maat gemaakte workshop met dezelfde betrokken georganiseerd, waarin het zal gaan over open deuren, behoeftes vanuit diverse perspectieven en verantwoordelijkheden over verschillende activiteiten.
Met de workshop wordt er onderling begrip, een breder draagvlak en duidelijkheid over wie waarvoor verantwoordelijk is gecreëerd. Vanuit de workshop wordt een afsluitend rapport samengesteld, waarin op basis van de drie aspecten en de randvoorwaarden conclusies vanuit de interviews en de workshop worden aangevuld met conclusies en aanbevelingen voor eventuele vervolgstappen.

Uit de aanbevelingen kan naar voren komen, dat er eerst gekeken dient te worden naar de bruikbaarheid van de (test)documentatie, de geschiktheid van de (test)infrastructuur en de volwassenheid waarmee de testwerkzaamheden plaats vinden. Het (beter) opleiden van de betrokken medewerkers en/of het optimaliseren van de testrollen kunnen ook aandachtspunten zijn. Mocht er vanuit de aanbevelingen naar voren komen, dat er gezocht kan worden naar een geschikte testtool, dan is vanuit de scan ook duidelijk gebleken aan welke criteria deze tool moet voldoen.

Naar de inhoud springen