Test Automatisering

Test Automatisering is essentieel voor ieder team. Geen enkel team kan zonder. Tegenwoordig leveren we steeds vaker op, in steeds minder tijd. Dit betekent dat er ook steeds minder tijd is om te testen. Maar je wilt toch een hoge kwaliteit. Test Automatisering biedt de perfecte uitkomst voor dit probleem. 

 

Test Automatisering kan jou en je team veel voordelen brengen. Allereerst levert het heel snel inzicht in de kwaliteit van de organisatie op. Op die manier draag je bij aan de agility van de organisatie. Als het goed geïmplementeerd en toegepast wordt, verkort het bovendien je time-to-market, is er meer zekerheid bij verandering, is er een hogere dekkingsgraad en is er continue inzicht in de performance en kwaliteit.

 

Squerist heeft een heel uitgebreide ervaring en kennis op het gebied van Test Automatisering. Onze specialisten hebben kennis van een groot aantal tools en concepten en zijn door de uitgebreide ervaring heel goed in staat te bepalen welke tool het beste past bij jouw organisatie. 

 

We gaan als volgt te werk. Allereerst stellen we heldere en realistische doelen op en stellen we de randvoorwaarden vast. Elk doel levert een andere Test Automatisering op, dus het opstellen van een doel is heel belangrijk. Vervolgens gaan we verschillende testen uitvoeren, zoals regressietesten, performance testing en continuous testing in CI/CD. Afsluitend selecteren we een tool, implementeren we deze tool en gaan we de tool gebruiken. Voor een succesvolle Test Automatisering kijkt Squerist naar drie verschillende aspecten: het technische aspect, het organisatorische aspect en het testinhoudelijke aspect. In veel organisaties wordt alleen naar het technische aspect gekeken, maar voor Squerist zijn alle aspecten zeer belangrijk.

 

De specialisten van Squerist kunnen je verder brengen met een Test Automation Readiness Scan, de benodigde architectuur, toolselectie en -implementatie en met het daadwerkelijk automatiseren van je testscripts. Zijn dit aspecten waar jij met je team tegenaan loopt? Of ben je gewoon benieuwd naar onze manier van aanpak?

Squerist Test Automatisering
Jan-Jaap-Squerist

Jan Jaap Cannegieter

j.cannegieter@squerist.nl

06 27038827

    Maak kennis met Squerist

    Verder brengen, dat is wat wij doen. In samenwerking met onze klanten en aangepast aan elke unieke vraag. Denk je dat wij iets voor elkaar kunnen betekenen of wil je gewoon bij ons een keer een kop goede koffie komen drinken? Voel je vrij om contact met ons op te nemen en dan kijken we samen wat we voor elkaar kunnen betekenen!

    Squerist Expertise Koffie Opleidingen

      Skip to content