Test Automatisering

In moderne ontwikkelteams leveren we vaker en in minder tijd nieuwe versies van software of producten met software op. Dit is heel gunstig voor de wendbaarheid die de huidige tijd vraagt. Dit betekent wel dat er minder tijd overblijft om te testen. Toch wil je als Agile ontwikkelteam een hoge softwarekwaliteit behouden. Test Automatisering is essentieel voor ieder team: we durven zelfs te zeggen dat geen enkel team tegenwoordig zonder kan.

 

Test Automatisering brengt potentieel veel voordeel. Allereerst levert het snel inzicht in de kwaliteit van het product op. Op die manier draag je bij aan de doelstellingen van een Agile organisatie. Als het goed geïmplementeerd en toegepast wordt, verkort het bovendien je time-to-market, is er meer zekerheid bij verandering, is er een hogere dekkingsgraad en is er continue inzicht in de performance en softwarekwaliteit. Hiermee zeggen we niet dat Test Automatisering het Agile Testen vervangt, het blijft essentieel om ook goed je opgeleverde features te valideren met je stakeholders. Kijk voor meer informatie over onze aanpak op de pagina van Agile Testen

Luister hieronder wat Eric de Graaf te vertellen heeft:

Onze visie

Onze visie is mensen en organisaties verder brengen met Test Automatiseren.

 

En hoe brengen we dit in de praktijk?

 

  • We leveren toegevoegde waarde aan ontwikkelteams door onze professionele test- en automatiseringskennis te combineren en over te dragen.
  • We gaan gezamenlijk met management en ontwikkelteams zorgen dat de voorwaarden voor Test Automatisering vervuld zijn om doelgedreven te kunnen werken.
  • We zien vaak Test Automatisering slagen wanneer er vanuit een plan met doelen wordt gewerkt. Wij werken daarom het liefst doelgedreven en niet tool-gedreven.

Onze aanpak voor Test Automatisering

Squerist heeft een heel uitgebreide ervaring en kennis op het gebied van Test Automatisering. De specialisten van Squerist kunnen je verder brengen met een juiste keuze voor de benodigde architectuur, toolselectie en -implementatie en met het daadwerkelijk automatiseren van je testscripts. Een startpunt wat we daarvoor vaak gebruiken is de Test Automation Readiness Scan.

 

Bij Squerist combineren wij de shift-left benadering en de testpiramide om zo efficiënt en doelgericht mogelijk te werk te gaan. Werken volgens de shift-left benadering betekent het volgende: Als je de softwareontwikkeling weergeeft van links naar rechts, waar links het design of de specificatie is en rechts het uiteindelijk werkende stuk software, dan houdt shift-left in dat een tester eerder begint met testen dan pas bij het uiteindelijke resultaat. Het testen wordt eerder in de levenscyclus uitgevoerd en daarmee dus in feite naar links verplaatst op de projecttijdlijn. In een Agile- of DevOps-omgeving betekent dit vaak dat kleine onderdelen van de software zo vroeg mogelijk moeten worden getest in plaats van aan het einde van de sprint. Shift-left gaat in feite minder over probleemdetectie en meer over probleempreventie en softwarekwaliteits-mindset.

 

Testpiramide

 

Een applicatie bestaat meestal uit verschillende lagen. De onderste laag is de codelaag, vervolgens heb je de integratielaag en de bovenste laag is de UI laag. De testpiramide helpt je om te begrijpen hoeveel testen je verhoudingsgewijs op elke laag moet doen. De breedte van de driehoek geeft aan met hoeveel testcases je moet testen. Door zo veel mogelijk in de codelaag en de integratielaag te testen, blijft er minder risico over en hoef je in de UI laag minder te testen. Door deze efficiënte aanpak zijn we in staat om problemen op te lossen voordat ze groot worden. Bijkomend voordeel is dat het de traditionele rolpatronen (ontwikkelaar, tester) binnen ontwikkelteams iets meer laat vervagen, waardoor het aantonen en werken aan goede software kwaliteit meer gemeengoed in teams wordt. Dit is ook wat we bedoelen met een softwarekwaliteits-mindset.

Effectiviteit zit er bij ons vooral ook in het combineren van onze professionele kennis met verschillende  aanpakken, toegepast op jullie eigen situatie. Denk bijvoorbeeld aan de shift-left aanpak, hier is ook veel voor te zeggen en de toenemende mate van ondersteunende AI technieken. We zijn dus vaak vanuit passie voor ons vak op zoek naar innoverende onderwerpen om onze missie te doen helpen slagen. We praten graag een keer over wat jullie missie is en hoe wij vanuit Squerist daarbij kunnen ondersteunen.

Testpiramide

Onze oplossingen

low code testen

Test Automatisering door Squerist

Squerist heeft een heel uitgebreide ervaring en kennis op het gebied van Test Automatisering.

Onze specialisten hebben kennis van een groot aantal tools en concepten en zijn door de uitgebreide ervaring heel goed in staat te bepalen welke tool het beste past bij jouw organisatie.

Werken-bij-transparant

Opleiden gebruikers voor Test Automatisering

Bij Squerist kijken we per team wat de goede fit is.

We maken per team een plan en gaan kennis bijbrengen. Bij Squerist gaan we zeer coachend te werk. We vertrekken pas als het team het zelf kan. We dragen kennis over en coachen vanaf afstand. Zo nemen we het team echt mee in het opleidingstraject.

Cirkel

Uitvoeren Test Automation Readiness Scan

De specialisten van Squerist kunnen je verder brengen met een Test Automation Readiness Scan.

De Squerist Test Automation Readiness Scan is de methode die onze Test Automatisering specialisten hebben ontwikkeld. Deze wordt gebruikt om opdrachtgevers inzicht te geven of zij testwerkzaamheden moeten, kunnen en willen automatiseren. De scan geeft managers inzicht in de voordelen, beperkingen en voorwaarden om Test Automatisering succesvol te implementeren. Met de scan krijg je een goed beeld van wat je moet inrichten om Test Automatisering succesvol te introduceren.

team agile transformatie

Menselijke organisatie

Squerist is een zeer menselijke organisatie die echt per team kijkt naar de best mogelijke oplossing.

We gaan met de klant in gesprek en kijken samen naar de mogelijkheden. Op basis van dit gesprek stellen we een plan op en gaan we op zoek naar een oplossing voor het probleem. Bij Squerist staat een persoonlijke en op maat gemaakte aanpak voorop.

68. Users Female-Group 1

Krachten bundelen

Squerist biedt verschillende dienstverleningen aan.

Deze krachten kunnen we bundelen. Op die manier bieden wij je de best mogelijke dienstverlening.

Onze blogberichten over Test Automatisering

Zij kozen al voor vooruitgang

Wij zijn pas tevreden als jij dat ook bent.

De specialisten van Squerist waren hierin zeer flexibel. Zij hebben in de avonden en tijdens de vakantie continu tijd vrijgemaakt om dit proces voor Avans te begeleiden en te adviseren welke oplossingsrichtingen mogelijk waren.

 

 

Claudia Vreeswijk

Product Owner, Avans Hogeschool

De opdrachtgever was blij met deze aanpak omdat we zo zeker wisten dat de interface goed en volledig werkte.
De bijdrage van Squerist in dit team is breder geweest dan de opdracht was. Eigenlijk was de Squerist consultant in de praktijk tevens de kwaliteitsbewaker binnen het team.

 

 

Het succes kwam niet alleen door de testexpertise van Squerist, het kwam ook doordat de Squerist specialisten zowel met management en medewerkers van Enza Zaden als de leverancier goed hebben samengewerkt.

 

 

Ruud Groen

projectleider, Enza Zaden

Maak kennis met Squerist

Verder brengen, dat is wat wij doen. In samenwerking met onze klanten en aangepast aan elke unieke vraag. Denk je dat wij iets voor elkaar kunnen betekenen of wil je gewoon bij ons een keer een kop goede koffie komen drinken? Voel je vrij om contact met ons op te nemen en dan kijken we samen wat we voor elkaar kunnen betekenen!

Squerist Expertise Koffie Opleidingen

    Skip to content