Test Rol Optimalisatie Model (TROM)

De specialisten van Squerist hebben een eigen testvolwassenheidsassessment tool ontwikkeld om testprocessen per rol in kaart te brengen. Een tool die perfect aansluit op Agile omgevingen én Devops instellingen en ook nog van toepassing is binnen waterval/V-model organisaties: TROM. TROM staat voor Test Rol Optimalisatie Model.

Test Rol Optimalisatie Model (TROM)

Testvolwassenheid is voor sommige organisaties heel belangrijk. Organisaties willen inzicht in de volwassenheid van hun systeem en willen zeker weten dat nieuwe systemen en nieuwe versies goed zijn als ze in productie gaan. Organisaties willen geen risico’s lopen.

 

Het Test Rol Optimalisatie Model is een hulpmiddel bij het in kaart brengen van de volwassenheid van het testproces. Het unieke van TROM is dat je vanuit rollen denkt en niet vanuit processen. Voor TROM maakt het niet uit hoe je systemen maakt, je kunt het altijd gebruiken, omdat het naar verschillende rollen kijkt. In het rapport staat per rol uitgeschreven wat het niveau is en op welke wijze dit verbeterd kan worden. Door de benadering vanuit rollen geeft TROM handvaten per individu. Daarbij wordt de kracht van de organisatie optimaal benut, doordat het de medewerker centraal stelt.

 

De specialisten van Squerist doorlopen een aantal fases. Allereerst moeten we weten welke rollen er binnen de organisatie zijn. Op basis daarvan gaan we mensen interviewen en documenten bekijken om te kijken hoe volwassen de organisatie is. Hieruit volgt een zogenoemd polar diagram. Vervolgens geven we per rol aan wie waaraan moet werken. Hieruit volgt een soort verbeterplan. Met dit verbeterplan kan de organisatie zelf aan de slag, maar wij kunnen hier ook bij helpen. Na een aantal maanden volgt er een nieuwe scan met een nieuw polar diagram en hopen we verbetering te zien.

 

TROM levert inzicht in de volwassenheid van testen en in de verbetering van de testen. Loopt jouw software release iedere keer uit de tijd? Of is er geen medewerking vanuit de andere rollen om te testen?

Squerist TROM