Testen

 1. Onze aanpak
 2. • Doelgericht
 3. • Flexibel
 4. • Snel
 5. TROM
 6. Onze diensten
 7. Kennisbank
 8. Test Automation Day

Onze aanpak

SqueristIn de afgelopen jaren is testen niet alleen een vast onderdeel van systeemontwikkeling geworden, het vakgebied is onder invloed van Agile en DevOps behoorlijk veranderd. De klassieke test-aanpakken, die gekenmerkt worden door de nadruk op voorbereiding en het produceren van veel documentatie, werken niet meer in Agile organisaties. Moderne test-aanpakken kunnen het testen goedkoper en sneller maken én ervoor zorgen dat testen meer toegevoegde waarde biedt. Volgens Squerist voldoet een modern testproces in de nieuwe wereld aan drie eisen:

 • Doelgericht
 • Flexibel
 • Snel

Bij Squerist staat de medewerker centraal in het doelgericht, flexibel en snel uitvoeren van testtrajecten. Daarom investeert Squerist veel tijd en geld in de training en begeleiding van de medewerker. Bij Squerist staat de mens op één, we investeren dus ook het welzijn van de medewerker. Dit vertaalt zich onder andere in een zeer laag verloop en een relatief hoog aantal ervaringsjaren van gemiddeld 10,6 jaar.

Binnen Squerist is er een sterke specialisatie in Agile testen, Testen van BI en Test Automation. Om dit concreet te maken heeft Squerist een aantal gildes, zoals het Test Gilde, BI Gilde en het Testautomatisering Gilde. Binnen deze gildes delen de deelnemers kennis en ervaring, bespreken de deelnemers marktontwikkelingen en bespreken ze specifieke uitdagingen bij opdrachtgevers. Als opdrachtgever van Squerist kunt u gebruik maken van de kennis en kunde in de gildes door deel te nemen aan een bijeenkomst of uw case in te brengen in het gilde. Leden van de gildes verzorgen ook regelmatig presentaties bij opdrachtgevers over bijvoorbeeld marktontwikkelingen.

Doelgericht

Volgens Squerist kunnen er met testen verschillende doelen behaald worden. Op hoog niveau onderkent Squerist drie doelen: Checken, Risk Based en Value Based.

 • Check: Vaststellen of uw systeem voldoet aan een set vastgestelde eisen, zoals requirements, wetgeving of regeling.

 • Risk: Vaststellen wat de kwaliteit van het systeem is en wat de risico’s zijn die u loopt bij implementatie van het systeem op dat moment. De risico’s vormen bij Risk Based testen de basis voor het testen.

 • Value: Vaststellen wat de waarde voor de business is van de sprint of het project. De business case vormt bij value based testen het uitgangspunt bij het testen. Value based testen hoeft niet beperkt te blijven tot het beoordelen van het eindproduct.

Flexibel

In de nieuwe wereld volstaat niet meer om met een one-size-fits-all aanpak voor testen te komen. De diversiteit aan systemen, organisaties en projecten bij onze opdrachtgevers vereist dat het testen zich aan kan passen aan uw situatie. Squerist maakt bij haar opdrachtgevers gebruik van verschillende testaanpakken zoals gedetailleerd scripten, sessie gebaseerd testen, test tours en exploratief testen. Samen met u bekijken onze consultants welke testaanpak het beste past bij uw project, welke eisen u stelt aan documentatie en op welke wijze uw medewerker kunnen bijdragen aan het testtraject. Op deze manier biedt Squerist u niet alleen een flexibelere oplossing maar kan het testen vaak sneller en goedkoper worden uitgevoerd omdat activiteiten die geen waarde toevoegen niet of minder uitgebreid worden gedaan.

De mening van Squerist over de verschillende stromingen in testen

Binnen de test wereld worden op dit moment twee stromingen erkent, het scripted testen en het exploratief testen. Bij scripted testen ligt de nadruk sterk op het vooraf maken van testscripts gebaseerd op documentatie terwijl bij exploratief testen de tester meer vrijheid heeft om zijn testen aan te passen aan de wijze waarop het systeem werkt. Squerist is niet van mening dat de ene aanpak beter is dan de andere aanpak, maar gelooft wel dat er situaties zijn waarin een bepaalde aanpak de voorkeur heeft. Squerist sluit dus geen enkele manier van testen uit maar hanteert de aanpak die het beste bij uw situatie past.

test stromingen

Snel

Snel kunnen (her)testen is geen nice-to-have maar een keiharde voorwaarde voor het toepassen van Agile of DevOps. Testautomatisering is daarbij een must. Squerist heeft veel kennis en ervaring met het inrichten en uitvoeren van geautomatiseerd testen.

De footprint van Squerist met betrekking tot testautomatisering

Squerist heeft een uitgebreide 'footprint' op het gebied van testautomatisering die verder gaat dan de opdrachten die we bij onze opdrachtgevers uitvoeren. Squerist heeft meerdere partnerships en andere vormen van samenwerking met tool leveranciers, zonder dat Squerist haar onafhankelijkheid ten opzichte van deze leveranciers verliest. Dit, gecombineerd met de kennis en ervaring met verschillende tools zorgt er voor dat we altijd de juiste tool voor uw project kunnen inzetten. Daarnaast heeft Squerist een Test Automatiserings Gilde waarin specialisten kennis delen en specifieke uitdagingen bespreken. De mogelijkheid om uw case binnen het gilde te bespreken biedt de kans om gebruik te maken van alle kennis en ervaring binnen Squerist die voor u van toepassing is.

De Squerist 'footprint' op het gebied van testautomatisering blijkt ook uit het feit dat Squerist Founding Partner van de Test Automation Day is. Squerist kan met recht zeggen dat ze een specialist is op het gebied van testautomatisering, of het nu gaat om regressie testen, performance testen of het selecteren en implementeren van test tooling. U kunt gebruik maken van deze kennis en ervaring om het testen binnen uw organisatie sneller en doelgerichter te maken.

Snelheid in testen kan ook worden verhoogd door het toepassen van innovatieve documentatie vormen zoals mindmaps voor testspecificaties, Powerpoint voor testplannen of het gebruiken van de documentatie mogelijkheden van sommige tools. Met het toepassen van innovatieve documentatietechnieken kan Squerist ervoor zorgen dat er in uw organisatie meer tijd wordt besteed aan testen en minder aan documenteren zonder dat dit ten koste gaat van de kwaliteit van het testproces.

Een ander aspect waar Squerist waarde toe kan voegen is het verhogen van de snelheid van testprocesscans. De ervaren testprofessionals van Squerist hebben hun kennis vastgelegd in een aantal scans waarmee Squerist snel inzicht kan geven in een aantal aspecten van testen. Zo hebben we een scan ontwikkeld waarmee beoordeeld kan worden of testautomatisering voor uw voordelen heeft. Daarnaast beschikken wij over een scan waarmee Squerist vanuit de rollen in een Agile traject de volwassenheid van testen in uw Agile project kan beoordelen. Als laatste noemen wij graag een scan waarmee de volwassenheid van het testproces in uw organisatie kan worden beoordeeld.

Squerist heeft een eigen scantool ontwikkeld om testprocessen in kaart te brengen. Een tool die perfect aansluit op waterval/V-model organisaties, Agile omgevingen én Devops instellingen:

Test Rol Optimalisatie Model (TROM)

TROM gaat in tegenstelling tot scantools zoals TMMi, TPI next en TI4Agile uit van “mensen en interactie”.

Wat TROM uniek maakt is dat het uitgaat van testrollen, die in elke organisatie aanwezig zijn en die allemaal hun eigen testactiviteiten hebben. Het geeft aan welke testactiviteiten per rol worden verwacht, rekening houdend met de context (bv. betreft het een Agile of Waterval omgeving). Daarnaast brengt de tool in kaart op welk niveau de te verwachten testactiviteiten per rol worden uitgevoerd. Vervolgens worden er aan de hand van de scores concrete verbetervoorstellen gedaan, die per rol worden afgestemd. Na een implementatietraject kan men aan de hand van een nieuwe scan de verbetering van het testproces, en daarmee het effect van de investering, zien.

Per rol worden de testactiviteiten die onder de categorieën hangen beoordeeld. Er wordt eerst gekeken of de betreffende activiteit van toepassing is en of de activiteit in de huidige situatie wordt uitgevoerd of niet. Vervolgens wordt er een score van 1 tot en met 5 aan gekoppeld die aangeeft in welke mate de testactiviteit goed wordt uitgevoerd. Dit kunnen de testconsultants van Squerist voor u vaststellen.


Daarnaast komt TROM met een heldere set definities en templates ter ondersteuning. Je kunt met dit framework het niveau in totaal, per categorie of per rol zien. TROM kan ingevuld worden voor meer personen met dezelfde rol (als een team bijvoorbeeld vier developers heeft), zodat de teamprestaties als geheel inzichtelijk gemaakt kunnen worden en men tegelijkertijd de prestaties per teamlid kan bekijken. Kortom de tool is zeer flexibel (Agile!) en rekent niveaus door (Starter, Junior, Medior, Senior en Expert). TROM geeft het niveau van alle categorieën per rol, bijvoorbeeld van vóór en na een verbetertraject, weer in een fraaie polar diagram.

testen test automatisering test stromingen security testen trainingen
Hieronder zijn de overzichten van de kwaliteitsattributen te downloaden

Test Automation Day is al vijf jaar lang hét kennisevent op het gebied van testautomatisering in Nederland. Op de TAD delen (internationale) sprekers hun kennis over en ervaring met Test Automatisering. Het programma bestaat uit verschillende keynotes, business case presentations en hands-on workshops. Daarnaast kunt u de sponsor markt bezoeken waar leveranciers hun tools demonstreren. Aan de hand van het thema ‘Show us de value’ zal tijdens de dag veel aandacht besteed worden aan de toegevoegde waarde van testautomatisering.

De eerste keynotes zijn al bekend, check daarvoor de website!

Squerist is initiatiefnemer en Founding Partner van TAD. Ook dit jaar sponsort Squerist TAD en zit één van de medewerkers van Squerist in de programmaraad. Als u up-to-date gebracht wil worden over ontwikkelingen in het gebied van testautomatisering en wil leren van ervaringen van andere organisaties is aanwezigheid bij TAD een must voor u.

Check de website en schrijf u hier in!

 1. Onze aanpak
 2. • Doelgericht
 3. • Flexibel
 4. • Snel
 5. Onze diensten
 6. Kennisbank
In de afgelopen jaren is testen niet alleen een vast onderdeel van systeemontwikkeling geworden, het vakgebied is onder invloed van Agile en DevOps behoorlijk veranderd. De klassieke testaanpakken, die gekenmerkt worden door de nadruk op voorbereiding en het produceren van veel documentatie, werken niet meer in Agile organisaties. Moderne testaanpakken kunnen het testen goedkoper en sneller maken én ervoor zorgen dat testen meer toegevoegde waarde biedt. Volgens Squerist voldoet een modern testproces in de nieuwe wereld aan drie eisen:

 • Doelgericht
 • Flexibel
 • Snel

Bij Squerist staat de medewerker centraal in het doelgericht, flexibel en snel uitvoeren van testtrajecten. Daarom investeert Squerist veel tijd en geld in de training en begeleiding van de medewerker. Bij Squerist staat de mens op één, we investeren dus ook het welzijn van de medewerker. Dit vertaalt zich onder andere in een zeer laag verloop en een relatief hoog aantal ervaringsjaren van gemiddeld 10,6 jaar.

Squerist


Binnen Squerist is er een sterke specialisatie in Agile testen, Testen van BI en Test Automation. Om dit concreet te maken heeft Squerist een aantal gildes, zoals het Test Gilde, BI Gilde en het Test Automatisering Gilde. Binnen deze gildes delen de deelnemers kennis en ervaring, bespreken de deelnemers marktontwikkelingen en bespreken ze specifieke uitdagingen bij opdrachtgevers. Als opdrachtgever van Squerist kunt u gebruik maken van de kennis en kunde in de gildes door deel te nemen aan een bijeenkomst of uw case in te brengen in het gilde. Leden van de gildes verzorgen ook regelmatig presentaties bij opdrachtgevers over bijvoorbeeld marktontwikkelingen.

Doelgericht

Volgens Squerist kunnen er met testen verschillende doelen behaald worden. Op hoog niveau onderkent Squerist drie doelen: Checken, Risk Based en Value Based.

 • Check: Vaststellen of uw systeem voldoet aan een set vastgestelde eisen, zoals requirements, wetgeving of regeling.

 • Risk: Vaststellen wat de kwaliteit van het systeem is en wat de risico’s zijn die u loopt bij implementatie van het systeem op dat moment. De risico’s vormen bij Risk Based testen de basis voor het testen.

 • Value: Vaststellen wat de waarde voor de business is van de sprint of het project. De business case vormt bij value based testen het uitgangspunt bij het testen. Value based testen hoeft niet beperkt te blijven tot het beoordelen van het eindproduct.

Flexibel

In de nieuwe wereld volstaat niet meer om met een one-size-fits-all aanpak voor testen te komen. De diversiteit aan systemen, organisaties en projecten bij onze opdrachtgevers vereist dat het testen zich aan kan passen aan uw situatie. Squerist maakt bij haar opdrachtgevers gebruik van verschillende testaanpakken zoals gedetailleerd scripten, sessie gebaseerd testen, test tours en exploratief testen. Samen met u bekijken onze consultants welke testaanpak het beste past bij uw project, welke eisen u stelt aan documentatie en op welke wijze uw medewerker kunnen bijdragen aan het testtraject. Op deze manier biedt Squerist u niet alleen een flexibelere oplossing maar kan het testen vaak sneller en goedkoper worden uitgevoerd omdat activiteiten die geen waarde toevoegen niet of minder uitgebreid worden gedaan.

De mening van Squerist over de verschillende stromingen in testen

Binnen de test wereld worden op dit moment twee stromingen erkent, het scripted testen en het exploratief testen. Bij scripted testen ligt de nadruk sterk op het vooraf maken van testscripts gebaseerd op documentatie terwijl bij exploratief testen de tester meer vrijheid heeft om zijn testen aan te passen aan de wijze waarop het systeem werkt. Squerist is niet van mening dat de ene aanpak beter is dan de andere aanpak, maar gelooft wel dat er situaties zijn waarin een bepaalde aanpak de voorkeur heeft. Squerist sluit dus geen enkele manier van testen uit maar hanteert de aanpak die het beste bij uw situatie past.

test stromingen

Snel

Snel kunnen (her)testen is geen nice-to-have maar een keiharde voorwaarde voor het toepassen van Agile of DevOps. Testautomatisering is daarbij een must. Squerist heeft veel kennis en ervaring met het inrichten en uitvoeren van geautomatiseerd testen.

De footprint van Squerist met betrekking tot test automatisering

Squerist heeft een uitgebreide 'footprint' op het gebied van test automatisering die verder gaat dan de opdrachten die we bij onze opdrachtgevers uitvoeren. Squerist heeft meerdere partnerships en andere vormen van samenwerking met tool leveranciers, zonder dat Squerist haar onafhankelijkheid ten opzichte van deze leveranciers verliest. Dit, gecombineerd met de kennis en ervaring met verschillende tools zorgt er voor dat we altijd de juiste tool voor uw project kunnen inzetten. Daarnaast heeft Squerist een Test Automatiserings Gilde waarin specialisten kennis delen en specifieke uitdagingen bespreken. De mogelijkheid om uw case binnen het gilde te bespreken biedt de kans om gebruik te maken van alle kennis en ervaring binnen Squerist die voor u van toepassing is.

De Squerist 'footprint' op het gebied van test automatisering blijkt ook uit het feit dat Squerist Founding Partner van de Test Automation Day is. Squerist kan met recht zeggen dat ze een specialist is op het gebied van test automatisering, of het nu gaat om regressie testen, performance testen of het selecteren en implementeren van test tooling. U kunt gebruik maken van deze kennis en ervaring om het testen binnen uw organisatie sneller en doelgerichter te maken.

Snelheid in testen kan ook worden verhoogd door het toepassen van innovatieve documentatievormen zoals mindmaps voor testspecificaties, Powerpoint voor testplannen of het gebruiken van de documentatiemogelijkheden van sommige tools. Met het toepassen van innovatieve documentatietechnieken kan Squerist ervoor zorgen dat er in uw organisatie meer tijd wordt besteed aan testen en minder aan documenteren zonder dat dit ten koste gaat van de kwaliteit van het testproces.

Een ander aspect waar Squerist waarde toe kan voegen is het verhogen van de snelheid van testprocesscans. De ervaren testprofessionals van Squerist hebben hun kennis vastgelegd in een aantal scans waarmee Squerist snel inzicht kan geven in een aantal aspecten van testen. Zo hebben we een scan ontwikkeld waarmee beoordeeld kan worden of testautomatisering voor uw voordelen heeft. Daarnaast beschikken wij over een scan waarmee Squerist vanuit de rollen in een Agile traject de volwassenheid van testen in uw Agile project kan beoordelen. Als laatste noemen wij graag een scan waarmee de volwassenheid van het testproces in uw organisatie kan worden beoordeeld.

Testen&Kwaliteitszorg
 • Gedegen opgeleide consultants die u ontzorgen
 • Agile, Context driven experts
 • QA scan
 • Agile/DevOps
 • Acceptatiecriteria

Test Automatisering
 • Selectie
 • Implementatie
 • Inrichting
 • Opleiding
 • HP, TOSCA en open source tooling
 • Performance testen

Testing as a service
 • Totaal ontzorgen
 • Resourcing
 • Test Automatisering
 • Test kennis
 • Continuïteit

BI
 • Testen van uw BI oplossing, ook met behulp van state-of-the art tooling
 • Implementatie
 • Beheer

BPT
 • Testen van (geautomatiseerde) business processen BPM
 • Testconsultants met technische en functionele kennis om uw IT informatiesystemen te testen