Proces

 1. Verder brengen
 2. Onze aanpak
 3. Onze diensten
Squerist en BPM

Business Proces Management (BPM) concentreert zich op processen als strategisch kapitaal van uw organisatie. Kapitaal dat continu moet worden gekend, beheerd en verbeterd zodat de toegevoegde waarde die u voor uw klanten creëert optimaal blijft.

De BPM-specialisten van Squerist staan klaar om u en uw organisatie verder te brengen: zij helpen u op weg om een inspirerende organisatie te worden en te blijven, waarin werkplezier en vakmanschap de basis vormen voor tevreden klanten.

De BPM-consultants van Squerist kunnen u helpen bij:

 • het enthousiasmeren voor en vergroten van kennis over BPM
 • het in kaart brengen van processen (modeleren en beschrijven)
 • het inrichten van procesbeheer
 • het ophalen en inzichtelijk maken van stuurinformatie
 • procesverbetering en -optimalisatie.

BPM Volwassenheid
Elke organisatie heeft een bepaald volwassenheidsniveau op het gebied van BPM. Dit niveau zegt iets over de mate waarin BPM wordt toegepast binnen de organisatie.

Moderne organisaties hebben de ambitie om toe te werken naar een hoger BPM-volwassenheidsniveau. Van Ad Hoc - een organisatie waar onbewust op bepaalde onderdelen van de organisatie procesmatig gewerkt wordt – naar Geoptimaliseerd.
Hoe hoger in BPM-volwassenheid, hoe transparanter, consistenter, flexibeler en interactiever, ook met de omgeving, de organisatie functioneert. De specialisten van Squerist brengen uw organisatie in herkenbare stappen verder naar een steeds hoger volwassenheidsniveau. Wij nemen hierbij vaak de rol aan van procesmanager, project- of programmamanager, business analist, procesanalist of -ontwerper of kwaliteitsmanager.

Onze aanpak
Om meer grip te krijgen op het brede begrip BPM-volwassenheid, bekijken wij het vanuit zes invalshoeken / aspecten. Samen met een specialist van Squerist bepaalt u waar uw meest interessante uitdaging ligt. Natuurlijk kunnen dit er ook meer zijn, al is het alleen maar vanwege het feit dat werken binnen een aspect ook altijd invloed heeft op een of meer andere aspecten.
Wat is uw uitdaging?
 • Verbeteren van het proces op basis van metingen
 • (Her)ontwerpen van processen en procesketens
 • Bedrijfsregels expliciet maken en buiten de systemen vastleggen, zodat ze eenvoudig beheerd kunnen worden
 • Zorgen voor logische samenhang tussen proces en gegevens
 • De bedrijfsstrategie herkenbaar maken in de processen en beheerbaar maken voor functioneel beheer
 • Optimaliseren van de manier waarop ICT de business ondersteunt

Wilt u weten binnen welke aspecten uw BPM-uitdagingen liggen en waar uw snelste of grootste BPM-successen te boeken zijn? Lees onze blog hier over.
Nog steeds nieuwsgierig? Vraag een scan aan.
Producten en Diensten
Consultants van Squerist zijn ruim ervaren in onder andere de decentrale overheid, uitvoeringsorganisaties, zorggerelateerde organisaties en de financiële sector. Daarvoor leveren wij onder andere de volgende diensten en producten:

Processcanspel
Bent u benieuwd waar uw organisatie zich bevindt op het gebied van procesmanagement? Het Squerist Processcanspel is een interactief meetinstrument waarmee u snel en gemakkelijk een beeld vormt van het volwassenheidsniveau van processen en procesmanagement van uw organisatie. Ook geeft het u inzicht in de punten waar winst te behalen valt.
Download onze flyer
Lees ook: "De processcan voor BPM"

Opleiding en workshops BPM
Onze professionals laten uw medewerkers kennis maken met Business Proces Management (BPM). We behandelen onderwerpen als: Wat is BPM? Hoe wordt BPM nu al binnen uw organisatie gebruikt? Hoe leg ik op een uniforme wijze een proces vast? En hoe kan BPM uw kosten verlagen en productiviteit verhogen? Met elkaar stellen we de workshop samen zodat deze volledig aansluit bij de kennis en vragen van uw organisatie. Bij verschillende klanten geven we een combinatie van drie workshops een korte opleiding BPM. De titels zijn: Procesbewustzijn, Procesbeschrijven, BPMN en Introductie Lean Six Sigma.
Lees ook: “Procesbewustzijn een noodzakelijke start”

Applicatie Portfolio Management (APM)
Met APM geven we u snel en gemakkelijk een overzicht van alle applicaties binnen uw organisatie die uw kritische bedrijfsprocessen ondersteunen. U krijgt hierdoor grip op de kosten, beheersaspecten en afspraken met (interne) leveranciers (SLA’s). Uw risico’s brengt u hiermee in kaart. APM creëert ook meer inzicht in de tevredenheid en functionele wensen van de eindgebruiker. Met Applicatie Porfolio Management beheert u uw gehele applicatielandschap.

Procesanalyse en audit
Heeft u inzicht in de stromen in uw organisatie? De informatiestromen, de waardestromen, de taken, bevoegdheden en verantwoordelijkheden? Een procesanalyse geeft daar inzicht in en een audit geeft de knelpunten aan. We leggen de processen schematisch vast, met een beschrijving van de taken en handelingen. Duidelijk wordt welke rollen, documenten en applicaties in een proces betrokken zijn. Een analyse in combinatie met een audit maakt ook hiaten duidelijk en kan het startpunt zijn om verspilling tegen te gaan en daadwerkelijk waarde toe te voegen voor uw klanten.

Procesverbetering
Elk proces kent verspillingen of knelpunten. Onze consultants helpen u om uw processen efficiënt en effectief te maken, zodat u optimale meerwaarde voor de klant creëert. Door het toepassen van o.a. LEAN en Six Sigma helpen we u de belangrijkste verspillingen en knelpunten zichtbaar te maken, geven we advies over het elimineren hiervan en helpen we u bij het implementeren van de wijzigingen. Hierdoor krijgt u niet alleen lagere kosten en een hogere output, u verhoogt ook direct de klanttevredenheid!
Lees ook: “Veranderingsprocessen laten eindigen in applaus”

Procesbeheer, procedures en conventies
U heeft uw interne bedrijfsprocessen goed op orde en gedocumenteerd. Hiermee borgt u kwaliteit in uw organisatie. Maar hoe gaat u om met wijzigingen? Hoe beheert u uw processen en de bijbehorende procedures en conventies. Squerist kan u adviseren over procesbeheer en zorgen voor een goede governance structuur met draagvlak in uw organisatie. Ook kunnen we u de zorgen over het beheer volledig uit handen nemen.
Lees ook: “Levens redden met procesmanagement”

Thema’s
Enkele actuele thema’s waar wij ons intensief mee bezig houden:

Sociale domein
Sinds de transitie eind 2014 is Squerist o.a. betrokken geweest bij de WMO-processen, de pilotfase van buurtteams en de implementatie van het cliëntzorgsysteem. Onze consultants hebben kennis van gemeenteprocessen rondom jeugdzorg en de Jeugdwet, het aanpassen van cliëntvolgsysteem aan de werkprocessen, het trainen van gebruikers en de implementatie en het in beheer nemen van ondersteunende ICT-systemen.
Lees meer in onze flyer
Lees ook: "De transitie jeugdhulp: een snelkookpan."

Zaakgericht werken en Digitalisering
Met de implementatie van zaakgericht werken worden voor een organisatie veel kansen gecreëerd. Door te investeren in een goede aanpak, verdient zaakgericht werken zich al snel terug en gaat het daadwerkelijk een besparing opleveren voor de organisatie.
Squerist heeft ervaring met alle aspecten van de implementatie van zaakgericht werken. Wij kunnen u ondersteunen door het gehele traject op te pakken maar ook door invulling van een of enkele rollen binnen het project.
Lees meer in onze flyer
Lees ook: “Zaakgericht werken: de voordelen en aandachtspunten voor de implementatie”
 1. Verder brengen
 2. Onze aanpak
 3. Onze diensten
Squerist en BPM

Business Proces Management (BPM) concentreert zich op processen als strategisch kapitaal van uw organisatie. Kapitaal dat continu moet worden gekend, beheerd en verbeterd zodat de toegevoegde waarde die u voor uw klanten creëert optimaal blijft.

De BPM-specialisten van Squerist staan klaar om u en uw organisatie verder te brengen: zij helpen u op weg om een inspirerende organisatie te worden en te blijven, waarin werkplezier en vakmanschap de basis vormen voor tevreden klanten.

De BPM-consultants van Squerist kunnen u helpen bij:

 • het enthousiasmeren voor en vergroten van kennis over BPM
 • het in kaart brengen van processen (modeleren en beschrijven)
 • het inrichten van procesbeheer
 • het ophalen en inzichtelijk maken van stuurinformatie
 • procesoptimalisatie.

BPM Volwassenheid
Elke organisatie heeft een bepaald volwassenheidsniveau op het gebied van BPM. Dit niveau zegt iets over de mate waarin BPM wordt toegepast binnen de organisatie.

Moderne organisaties hebben de ambitie om toe te werken naar een hoger BPM-volwassenheidsniveau. Van Ad Hoc - een organisatie waar onbewust op bepaalde onderdelen van de organisatie procesmatig gewerkt wordt – naar Geoptimaliseerd.
Hoe hoger in BPM-volwassenheid, hoe transparanter, consistenter, flexibeler en interactiever, ook met de omgeving, de organisatie functioneert. De specialisten van Squerist brengen uw organisatie in herkenbare stappen verder naar een steeds hoger volwassenheidsniveau. Wij nemen hierbij vaak de rol aan van procesmanager, project- of programmamanager, business analist, procesanalist of -ontwerper of kwaliteitsmanager.

Onze aanpak
Om meer grip te krijgen op het brede begrip BPM-volwassenheid, bekijken wij het vanuit zes invalshoeken / aspecten. Samen met een specialist van Squerist bepaalt u waar uw meest interessante uitdaging ligt. Natuurlijk kunnen dit er ook meer zijn, al is het alleen maar vanwege het feit dat werken binnen een aspect ook altijd invloed heeft op een of meer andere aspecten.
Wat is uw uitdaging?
 • Verbeteren van het proces op basis van metingen
 • (Her)ontwerpen van processen en procesketens
 • Bedrijfsregels expliciet maken en buiten de systemen vastleggen, zodat ze eenvoudig beheerd kunnen worden
 • Zorgen voor logische samenhang tussen proces en gegevens
 • De bedrijfsstrategie herkenbaar maken in de processen en beheerbaar maken voor functioneel beheer
 • Optimaliseren van de manier waarop ICT de business ondersteunt

Wilt u weten binnen welke aspecten uw BPM-uitdagingen liggen en waar uw snelste of grootste BPM-successen te boeken zijn? Vraag een scan aan.
Producten en Diensten
Consultants van Squerist zijn ruim ervaren in onder andere de decentrale overheid, uitvoeringsorganisaties, zorggerelateerde organisaties en de financiële sector. Daarvoor leveren wij onder andere de volgende diensten en producten:

Processcanspel
Bent u benieuwd waar uw organisatie zich bevindt op het gebied van procesmanagement? Het Squerist Processcanspel is een interactief meetinstrument waarmee u snel en gemakkelijk een beeld vormt van het volwassenheidsniveau van processen en procesmanagement van uw organisatie. Ook geeft het u inzicht in de punten waar winst te behalen valt.
Download onze flyer
Lees ook: "De processcan voor BPM"

Opleiding en workshops BPM
Onze professionals laten uw medewerkers kennis maken met Business Proces Management (BPM). We behandelen onderwerpen als: Wat is BPM? Hoe wordt BPM nu al binnen uw organisatie gebruikt? Hoe leg ik op een uniforme wijze een proces vast? En hoe kan BPM uw kosten verlagen en productiviteit verhogen? Met elkaar stellen we de workshop samen zodat deze volledig aansluit bij de kennis en vragen van uw organisatie. Bij verschillende klanten geven we een combinatie van drie workshops een korte opleiding BPM. De titels zijn: Procesbewustzijn, Procesbeschrijven, BPMN en Introductie Lean Six Sigma.
Lees ook: “Procesbewustzijn een noodzakelijke start”

Applicatie Portfolio Management (APM)
Met APM geven we u snel en gemakkelijk een overzicht van alle applicaties binnen uw organisatie die uw kritische bedrijfsprocessen ondersteunen. U krijgt hierdoor grip op de kosten, beheersaspecten en afspraken met (interne) leveranciers (SLA’s). Uw risico’s brengt u hiermee in kaart. APM creëert ook meer inzicht in de tevredenheid en functionele wensen van de eindgebruiker. Met Applicatie Porfolio Management beheert u uw gehele applicatielandschap.

Procesanalyse en audit
Heeft u inzicht in de stromen in uw organisatie? De informatiestromen, de waardestromen, de taken, bevoegdheden en verantwoordelijkheden? Een procesanalyse geeft daar inzicht in en een audit geeft de knelpunten aan. We leggen de processen schematisch vast, met een beschrijving van de taken en handelingen. Duidelijk wordt welke rollen, documenten en applicaties in een proces betrokken zijn. Een analyse in combinatie met een audit maakt ook hiaten duidelijk en kan het startpunt zijn om verspilling tegen te gaan en daadwerkelijk waarde toe te voegen voor uw klanten.

Procesverbetering
Elk proces kent verspillingen of knelpunten. Onze consultants helpen u om uw processen efficiënt en effectief te maken, zodat u optimale meerwaarde voor de klant creëert. Door het toepassen van o.a. LEAN en Six Sigma helpen we u de belangrijkste verspillingen en knelpunten zichtbaar te maken, geven we advies over het elimineren hiervan en helpen we u bij het implementeren van de wijzigingen. Hierdoor krijgt u niet alleen lagere kosten en een hogere output, u verhoogt ook direct de klanttevredenheid!
Lees ook: “Veranderingsprocessen laten eindigen in applaus”

Procesbeheer, procedures en conventies
U heeft uw interne bedrijfsprocessen goed op orde en gedocumenteerd. Hiermee borgt u kwaliteit in uw organisatie. Maar hoe gaat u om met wijzigingen? Hoe beheert u uw processen en de bijbehorende procedures en conventies. Squerist kan u adviseren over procesbeheer en zorgen voor een goede governance structuur met draagvlak in uw organisatie. Ook kunnen we u de zorgen over het beheer volledig uit handen nemen.
Lees ook: “Levens redden met procesmanagement”

Thema’s
Enkele actuele thema’s waar wij ons intensief mee bezig houden:

Sociale domein
Sinds de transitie eind 2014 is Squerist o.a. betrokken geweest bij de WMO-processen, de pilotfase van buurtteams en de implementatie van het cliëntzorgsysteem. Onze consultants hebben kennis van gemeenteprocessen rondom jeugdzorg en de Jeugdwet, het aanpassen van cliëntvolgsysteem aan de werkprocessen, het trainen van gebruikers en de implementatie en het in beheer nemen van ondersteunende ICT-systemen.
Lees meer in onze flyer
Lees ook: "De transitie jeugdhulp: een snelkookpan."

Zaakgericht werken en Digitalisering
Met de implementatie van zaakgericht werken worden voor een organisatie veel kansen gecreëerd. Door te investeren in een goede aanpak, verdient zaakgericht werken zich al snel terug en gaat het daadwerkelijk een besparing opleveren voor de organisatie.
Squerist heeft ervaring met alle aspecten van de implementatie van zaakgericht werken. Wij kunnen u ondersteunen door het gehele traject op te pakken maar ook door invulling van een of enkele rollen binnen het project.
Lees meer in onze flyer
Lees ook: “Zaakgericht werken: de voordelen en aandachtspunten voor de implementatie”