GPTW en we gaan weer verder

GPTW en we gaan verder…

Het is alweer vier maanden geleden dat we het genoegen hadden om met elkaar in Amsterdam op het podium te staan om de Award te ontvangen voor de Best Workplace.

In mijn laatste blog over onze Great Place to Work (van februari alweer!) heb ik aangegeven heel benieuwd te zijn naar de resultaten van het onderzoek. De eerste keer dat we als Squerist met de enquête hebben meegedaan, kwamen we met stip op nummer 18 binnen. Wat ik niet had durven denken is dat we zouden stijgen van nummer 18 naar nummer 8! Een prachtig resultaat waar we met recht trots op mogen zijn. En natuurlijk zijn we daarna weer met het GPTW team volop aan de slag gegaan.

In een meeting met één van onze units hebben we met elkaar gekeken naar de resultaten van de enquête en waar verbeteringen mogelijk zijn.

Graag noem ik nog even kort de vijf categorieën van de GPTW enquête: respect, eerlijkheid, geloofwaardigheid, trots en kameraadschap. De scores op alle categorieën waren hoog, echter de eerste en de laatste twee zijn extra uitgewerkt.

We hebben het team in groepjes verdeeld en onze creativiteit losgelaten op flip-over vellen. Over trots kunnen we veel vertellen en daarom is deze categorie onderverdeeld in de kopjes Werving, Imago en Bijdrage aan de maatschappij. En dan ook weer die unieke voordelen: een punt waar we vorig jaar konden verbeteren, maar in 2017 ook weer een verbeterpunt…

Bij Imago en werving stelden we ons steeds de vraag: wat is nou een Squerist'er? Wie past er binnen onze cultuur? Wat verwachten we van onze sollicitanten? 

Bij “Bijdrage” hebben we met elkaar gekeken naar onze bijdrage aan de maatschappij. Wie willen wij zijn en waar willen we voor staan? Een voorbeeld van een heel mooi initiatief dat we vorige maand zijn gestart is Face the Future waar kansrijke nieuwkomers worden begeleid bij hun integratie binnen onze maatschappij. Graag verwijs ik je in dit kader naar de blog van collega Adrian!

Twee andere aandachtspunten binnen het GPTW-team zijn communicatie/informatie maar ook kameraadschap. Dat Squerist er niet alleen voor de collega's maar er voor de hele familie wil zijn, blijkt uit het feit dat deze twee punten met name vorm hebben gekregen door juist de dochters van onze medewerkers (en niet onze collega’s zelf). Zo is er een korte stage gedaan over communicatie rond GPTW en hebben we onlangs met elkaar een heuse familiedag beleefd, die door een van deze dochters wordt georganiseerd.

Verder gaan we op het gebied van kameraadschap verder met kennis delen. We zitten natuurlijk allemaal op opdrachten bij klanten. Hoe goed kennen we elkaar en waar zijn we goed in? Waarom niet eerst een collega bellen of appen in plaats van meteen te googelen?

In de allerlaatste unit-meetings presenteren we elkaar onze ervaringen bij klanten. Wat zijn de lessons learned? Wat willen we van elkaar weten? Wat heb jij gedaan met een vergelijkbare situatie? En zo verder. Superleuk om met elkaar te delen en te doen!

Ook communicatie over onze Best Workplace is van belang. We willen informeren, inspireren en zien graag dat we verbeterpunten uitwerken met elkaar. Niet vanuit management, wel vanuit de teams. Zoals ook blijkt uit het stagerapport van onze stagiaire, wordt ambitie behaald wanneer het doel van communicatie is om zich verbonden te voelen. En we gaan het komende jaar nog meer communiceren over onze Best Workplace en alle acties die we met elkaar doen om dit te zijn.

We staan stil bij de middelen van communicatie, maar ook bij het moment waarop we communiceren.

We hebben vaker in blogs geschreven over plannen, strategie, doelen en zelfsturing. Squerist is niet bezig met cijfers of groei in aantallen en harde getallen. In plaats van het noemen van cijfers, kijken we liever naar gezondheid en wendbaarheid. Fantastisch om te melden dat onze collega’s een werkgroep “Gezondheid” hebben opgericht die met ons verder kijkt naar hoe wij aan dit belangrijke onderwerp verder invulling kunnen geven. Hierop kom ik zeker dit jaar op terug.

Voor de komende zomerperiode hebben we ook weer mooie meetings in het vooruitzicht: de centrale Unit Meeting waarin we de strategie van Squerist met elkaar delen maar ook een gezellige zomerborrel!

Het GPTW-team werkt samen met onze collega’s ondertussen uiteraard verder aan mooie punten om onze organisatie verder te brengen…

Alvast een hele fijne vakantie allemaal!

Latest from Mariëtta Löhmer