Test Automation Day 2017: Mede dankzij Squerist wederom een succes!

Op 22 juni werd alweer de zevende Test Automation Day georganiseerd. Als founding partner en hoofdsponsor almede met een lid in de programmaraad en een spreker was Squerist weer in hoge mate betrokken bij de Test Automation Day. Met ruim 220 deelnemers, 13 sponsors en meer dan 20 presentaties was het weer een goed bezochte en drukke dag. Opvallend was dat meerdere presentatoren dezelfde punten naar voren brachten. Dan kun je toch wel spreken van trends. Hierbij een overzicht.

Het meest opvallende was dat meerdere sprekers aangaven dat 100% automatisering niet kan of in ieder geval ongewenst is. Het werd zelfs een ‘fallacy’(bedrog) of ridiculous idea (belachelijke idee) genoemd. Verschillende presentatoren gaven hier verschillende redenen voor. Soms is het gewoon duurder om bepaalde testen te automatiseren en soms kan het niet om technische redenen. Meerdere presentatoren gaven dus aan dat er altijd ruimte zal blijven voor exploratory testers.

Een ander punt wat meerdere sprekers naar voren brachten was dat je de TA-code gewoon als productiecode moet zien. Je zult hier dus ook eisen aan moeten stellen, beheer op in moeten richten en wat je nog meer met productiecode doet. Veel organisaties onderschatten dit.

Verder kwam bij meerdere presentaties naar voren dat testautomatisering de verantwoordelijkheid is van het team. Hieruit volgt dat de organisatie niet een bepaald tool op moet leggen, een tool moet het team ondersteunen in het zo snel en goed mogelijk leveren van waarde. 

Natuurlijk werd er ook ingegaan op de kosten en opbrengsten van tools. Het lijkt inmiddels duidelijk dat het moeilijk is om geld te besparen met het automatiseren van testen. En je kan al helemaal geen testers vervangen door tooling! Als je testen gaat automatiseren heb je mogelijk wel andere type testers nodig maar je hebt ze nog wel nodig. Doelen die je wel kan halen zijn hogere snelheid, lagere doorlooptijd en hogere betrouwbaarheid of dekking van testen. 

Wat ook naar voren kwam is dat het end-to-end automatiseren van tests via de user interface vaak niet efficiënt en effectief is. Het is niet alleen moeilijk om op deze manier tests te automatiseren, het maakt je geautomatiseerde regressietestset ook erg gevoelig voor wijzigingen en traag. Het is dan soms beter om via de API of direct op de backend je automatische tests uit te voeren. 

Naast de onderwerpen waar meerdere presentatoren op ingingen waren er ook een aantal hele specifieke onderwerpen. Zo werd er in gegaan op mobile testing (het met een aantal betrokkenen gezamenlijk testen van een deel van het systeem), usability van tools (door de lage usability van testtools  wordt het potentiële voordeel niet altijd bereikt).

De meest hilarische presentatie was zonder twijfel ‘Seven ways to ruin your test automation’ van Seretta Gamba. Op zeer serieuze toon legde deze dame uit wat je moet doen om testautomatisering te laten mislukken. Zuur detail was wel dat ik drie van deze manieren kende uit de praktijk. Zo bezien is het heel nuttig om goed te weten wat je vooral niet moet doen!

Eén van onze test automatiseringsspecialisten, Ruud van Berkum, verzorgde ook een presentatie. Aan de hand van drie praktijkcases benoemde hij in een volle zaal de drie randvoorwaarden (enablers) van test automatisering: technische skills, organisatorische skills en test skills. Op die manier lieten we toch ook weer onze vakkennis zien.

Als laatste wil ik nog twee hele goede uitspraken noemen. De eerste was van Mark Winteringham. Hij zei letterlijk: ‘Problem first, tool second: tools empower testers to test rapidly’. De tweede uitspraak was van Stephen Jannaway, de door Squerist gesponsorde keynote. Hij zei: ‘Don’t forget why you test in the first place’. De laatste tijd krijg ik het gevoel dat test automatisering een doel op zichzelf wordt. Mark en Stephen hebben mij eraan herinnerd dat test automatisering een middel is, geen doel. En dat moeten we altijd voor ogen houden.

Al met al was dit weer een mooie Test Automation Day. Er zijn veel inzichten gedeeld, we hebben van elkaar geleerd en nieuwe ontwikkelingen besproken. Squerist heeft zich als initiatiefnemer en hoofdsponsor weer goed laten zien. Het is naar mijn mening de morele plicht van een vooraanstaand bedrijf als Squerist om het vakgebied verder te helpen en dat doen we onder andere op deze manier. En daar mogen we best een beetje trots op zijn.

Jan Jaap Cannegieter

Jan Jaap heeft meer dan 20 jaar ervaring in ICT, vooral op het gebied van testen, requirements en procesverbetering. Daarnaast heeft hij een aantal boeken en artikelen in deze vakgebieden gepubliceerd en spreekt hij regelmatig op (internationale) conferenties.

Volg me op LinkedIn.