Publicatie artikel: Tea time with testers

Het toepassen van test automatisering in agile levert de nodige uitdagingen op. De zogenaamde agile testing piramide levert de nodige handvatten op voor organisaties bij de introductie van testautomatisering in Agile. Drie medewerkers van Squerist hebben hun ervaringen met de agile testing piramide gepubliceerd in een artikel in het test magazine ‘tea time with testers’. Hierbij het artikel.

Tea Time With Testers