TROM: Eindelijk een passend model!

  • Posted on:  dinsdag, 13 maart 2018 09:09
  • Written by 

Verbeteren van je processen is niet nieuw. We kennen verschillende vormen om processen te verbeteren zoals Lean, Six Sigma, TOC, QRM, TPM, RCM & WCM. Maar ook binnen het testen zijn er dergelijke modellen zoals TMMI, TPI en TI4Agile. Deze modellen zelf worden ook regelmatig vernieuwd, omdat de werkelijkheid altijd toch net weer anders is en dergelijke aanpakken net niet passen binnen de organisatie.

Toen ik in 2015 weer ging werken bij Squerist heb ik mij meteen aangesloten bij het Testgilde. Hier was men bezig om te kijken of men één uniform model kon bedenken om de volwassenheid binnen testprocessen te meten. Na enkele bijeenkomsten en brainstormsessies hebben Arend-Pieter en Carin dit onderwerp verder opgepakt. Dit leidde uiteindelijk tot het product TROM.

De basis is gelegd, iets om trots op te zijn. Een model dat uniek is in zijn soort. In plaats van de processen of gebieden staan hier juist de rollen centraal. Deze invalshoek zorgt ervoor dat je binnen elke vorm van software-ontwikkelaanpak een gelijkwaardige meting kan doen. De kracht van het model is dat, bij een transitie van Waterval naar Agile beide onderdelen gelijkwaardig gemeten kunnen worden.

Omdat ik vanaf het begin betrokken geweest ben bij de totstandkoming van het model, was het een kleine stap om “ja” te zeggen op de vraag of ik deel wilde nemen in de TROM-projectgroep. Hiermee is mij de kans geboden om actiever bij de ontwikkeling betrokken te zijn en mijn kennis te verrijken.

Heeft TROM toekomst? Mijn mening is dat TROM, door de benadering vanuit rollen, meer inzicht geeft waar verbeteringen doorgevoerd kunnen worden. TROM benut de kracht uit de organisatie optimaal, omdat het de medewerkers centraal stelt. Dit sluit perfect aan op de agile manier van werken, want ook daar staat de mens centraal boven processen en tools.

Een volwassenheidsscan is vaak zelf makkelijk uit te voeren door de vragen door te lopen en te beantwoorden. De verbeteringen doorvoeren is vaak lastiger. Mijn ervaring is dat als je praat over procesgeoriënteerde verbeteringen het commitment van de betrokkene(n) vaak lastiger is, juist omdat de menselijke kant ontbreekt.

De kracht van TROM, de menselijke benadering en focus, draagt zo optimaal bij aan het geaccepteerd krijgen van veranderingen en dus het succesvol implementeren van verbeteringen.

Jeroen Rosink

Volg me op LinkedIn