Een test performance model naar high performance teams

Veel organisaties hebben momenteel te maken met een verkorting van time to market. Nieuwe technologische ontwikkelingen volgen zich razendsnel op en de eisen die aan de testers gesteld worden zijn duidelijk meer technisch van aard. Een vrij logisch antwoord op deze eisen is de overgang van het voortbrengingsproces naar een agile manier van werken.

De overgang naar agile werken is niet van de ene op de andere dag voltooid. We zijn en blijven mensen en veranderen zit niet iedereen in het bloed. Het vraagt tijd, zelfdiscipline en overtuigingskracht. Daarnaast is het noodzakelijk dat we elkaar meenemen in de ontwikkelingen.

De agile manier van werken levert voor de testrollen een aantal uitdagingen op:

  • Het vinden van een uitgebreide testaanpak die past in bestaande agile omgevingen;
  • Het toepassen van testautomatisering op agile projecten;
  • Het identificeren van de aandachtsgebieden voor testen;
  • Het vinden van testtools voor het maken van herbruikbare testsets;
  • Het beschikbaarheid krijgen van bekwame agile testexpertise.

Veel organisaties die bezig zijn met de transitie naar agile of er over nadenken willen weten waar ze staan op het continuüm tussen waterval en puur agile. Het meten en beoordelen van de test performance van agile teams is een grote uitdaging voor de meeste organisaties. Bijvoorbeeld een burndown chart geeft ook niet een volledig beeld. De belangrijkste redenen hiervoor zijn samengevat in twee vragen:

  • Op basis waarvan moet de volwassenheidsmeting worden uitgevoerd om de beste resultaten te behalen en om tot een high performance team te komen?
  • Hoe richten we het dusdanig in dat we de metingen en gewenste maatregelen eenvoudig kunnen beheren om het vervolgens met de juiste (agile) aanpak te kunnen implementeren?

Tijdens verschillende QA-audits is gebleken dat de traditionele modellen en methodieken voor het vaststellen van de ‘volwassenheid’ van het voortbrengingsproces niet meer voldoen voor veel klanten: er wordt geen adequaat antwoord gegeven op de bovenstaande vragen.

Na een zoektocht naar een aanpak die wel voldoet bleek dat er voldoende kansen zijn om zelf een test performance model te ontwikkelen die wel antwoord geeft op de behoeftes van deze klanten en daarmee ook aansluit op onze propositie “snel, flexibel en doelgericht”.

Ons nieuwe “Test Rol Optimalisatie Model (TROM)” kenmerkt zich door het loslaten van de traditionele nadruk op het optimaliseren van processen: TROM gaat in tegenstelling tot verbetermodellen zoals TMMi en TPI Next vooral uit van mensen en interactie.

Wat TROM uniek maakt is dat het uitgaat van testrollen die in elke organisatie aanwezig zijn en die allemaal hun eigen testactiviteiten hebben. Het geeft aan welke testactiviteiten per rol worden verwacht, rekening houdend met de context (bv. betreft het een agile of watervalomgeving).

Daarnaast brengt het model in kaart op welk niveau de te verwachten testactiviteiten per rol worden uitgevoerd. Vervolgens worden er aan de hand van de scores concrete verbetervoorstellen gedaan, die per rol worden afgestemd. Na een implementatietraject kan men aan de hand van een nieuwe scan de verbetering van het testproces en daarmee het effect van de investering zien.

Onze nieuwe aanpak moest vooral flexibel om kunnen gaan met het palet aan diverse nieuwe ontwikkelmethodieken. Veel organisaties bevinden zich momenteel tenslotte ergens op het spectrum tussen waterval en zuiver agile. Niet alleen de tester heeft nog invloed op de kwaliteit en het uiteindelijk leveren van waarde aan de klant, ook de overige rollen in een agile werkende organisatie hebben dat nu. Het bleek daarom noodzakelijk om de performance van meerdere, zeer diverse rollen vast te stellen om zo een goed beeld te krijgen. Daarnaast moest het opleveren van de eindrapportages en aanbevelingen zo snel mogelijk (en dus automatisch) te doen zijn.

TROM fungeert op deze manier als een team gerelateerd performance model dat snel en adequaat de huidige niveaus van (agile) volwassenheid meet. Dit maakt TROM een unieke mogelijkheid om teams verder te brengen naar high performance teams! Lees hier verder over onze TROM dienstverlening.

Jeroen van Deelen

Jeroen heeft meer dan 15 jaar ervaring in ICT en in het bijzonder testen. Met z'n technische en bedrijfskundige kennis en veelvuldig "in de modder" te hebben gestaan begrijpt hij de uitdagingen bij de klant. Jeroen is wendbaar in zijn handelen en coacht graag teams om deze tot een hoger kwalitatief niveau te brengen.

Volg Jeroen op LinkedIn

Latest from Jeroen van Deelen