En het doel voor dit jaar is: stop met cijfermatig plannen

  • Posted on:  maandag, 08 februari 2016 09:52
  • Written by 

In de ontwikkeling van Squerist hebben we dit jaar een bevrijdend besluit genomen. We maken GEEN doelen meer die met groei in cijfers geduid worden. Als je Squerist -met de mens op 1- verder wilt brengen gaat het niet over 10 collega's extra of over groei met dubbele cijfers. Het gaat er dan om of we met elkaar in een jaar verder zijn gekomen dan toen we begonnen. Of we ons als bedrijf echt hebben ontwikkeld.

Vroeger
Als je de term ’vroeger’ gaat gebruiken merk je dat je op leeftijd begint te komen. Vroeger (dat wil zeggen: in de periode 2004 - 2015) maakten we uitgebreide plannen waarin we veel harde doelen benoemden. We wilden met x aantal mensen groeien; we moesten zoveel omzet hebben en wilden in medewerkertevredenheid én klanttevredenheid punten scoren. Sterker nog, in 2007 stelden wij onszelf het doel in 2012 om 328 collega’s te hebben. We lagen keurig op lijn om er te komen, alleen kwam de grote crisis 2 jaar eerder dan door ons gepland (alsof wij een crisis konden voorspellen). Allemaal mooi en aardig dus, maar eigenlijk haalden we onze doelen nooit helemaal. Ofwel we haalden een doel ruimschoots, ofwel we scoorden er dramatisch onder. En zelfs als we precies op ons doel uitkwamen, liep de weg ernaartoe nooit zoals we voorspeld hadden. Waardoor we eigenlijk continu teleurgesteld werden.

En nu?
We hebben nu dus besloten om het fenomeen ‘cijfermatig doel’ helemaal los te laten. Dat is wel even wennen, het gaf altijd een soort schijnzekerheid om te voorspellen. Maar het werkt ook echt bevrijdend. Een mooi voorbeeld hiervan is dat wij eind vorig jaar bezig waren met de Great Place To Work planning en daarbij automatisch gingen bepalen wat de targets voor het komende jaar zouden moeten zijn. Je moet toch kunnen meten of je het beter doet dan afgelopen jaar. We moesten onszelf er toen aan herinneren dat dit voor ons niet de essentie is. Het gaat erom dat we bij Squerist nog beter de mens op 1 zetten en dat we meer dan ooit gaan acteren op feedback die nu al uit de organisatie komt. Als we dat weten te realiseren is de uiteindelijke score niet belangrijk; het resultaat dat we inhoudelijk met elkaar bereiken en de ontwikkeling die we samen doormaken wel!

Wat dan wel?
De vraag is dan natuurlijk “waar stuur je op?” Het antwoord daarop is vrij eenvoudig, het is als fietsen:

Je stelt met elkaar een aantal gezondheidsindicatoren vast. Ons doel is om op basis van deze indicatoren gezamenlijk te kunnen zien of we als bedrijf fit zijn en nog op de goede weg zijn. Op het moment dat we zien dat we afwijken, moeten we bijsturen. Voor Squerist zijn de indicatoren die we met de gehele organisatie blijven monitoren:

1. Kunnen we onze continuïteit waarborgen met de winst die we maken?

2. Groeien we als mensen en als organisatie? (Groei waarin en hoe veel maakt niet zozeer uit, zolang er maar groei is. Stilstand is achteruitgang.)

3. Blijft onze cultuur in stand? 

Zolang we op deze drie gezondheidsindicatoren positief scoren - in harde cijfers of op gevoel - hebben wij verder geen behoefte aan cijfermatige doelen en kunnen we onze energie stoppen in het verwezenlijken van onze dromen!

 

Nils van Schaik

Nils is een van de ondernemers achter Squerist. Binnen het bedrijf heeft hij diverse rollen vervuld. Op dit moment helpt hij in de rol van Algemeen en financieel directeur de organisatie in het steeds meer komen tot zelfsturing en met het verstevigen van het specialisme op de Squerist vakgebieden. 

Volg me op LinkedIn.