Ik heb een nieuwe baan en geen functie. En ik vind het heerlijk. 

Sinds kort werk ik bij Squerist en inmiddels durf ik wel te zeggen dat hier een aantal dingen anders gaan. Want medewerkers zelf verantwoording en zelfsturing geven is leuk, maar wat merk je daar nou van? 

Wat doe je zonder functie? 
Wat voor mij persoonlijk het meeste in het oog springt is dat ik hier geen functie heb. Ik geloof dat er nog wel een functie op mijn arbeidscontract staat, wellicht dat dit vanuit wet- of regelgeving moet. Maar verder merk ik weinig van functies, ik heb nog geen functiebeschrijving of zo gezien. Als je er goed over nadenkt is een functiebeschrijving een vreemd iets. Over het algemeen stelt iemand anders dan degene die de functie uitvoert de beschrijving op. Hoeveel weet die ander dan daadwerkelijk van hoe de functie moet worden uitgevoerd? Daarnaast kunnen omstandigheden wijzigen, theoretisch zou de functiebeschrijving dan moeten worden aangepast. Stel je eens voor dat iedereen precies gaat doen wat er in zijn of haar functiebeschrijving staat, volgens mij gaat dat echt niet werken. In het verleden heb ik natuurlijk ook banen gehad met een functienaam en functiebeschrijving. Ik deed toen ook regelmatig niet wat er in die functiebeschrijving stond maar wat mij het beste leek om het gewenste doel te halen. Zo flexibel zijn we allemaal, toch? 

De industriële revolutie voorbij 
Waar komen functie en functiebeschrijvingen eigenlijk vandaan? Voor zover ik het heb kunnen vaststellen komt het uit de industriële revolutie en de toen gevormde economische theorie van Taylor. Toen ontstonden functiescheidingen, verschillende medewerkers gingen verschillende stappen in een productieproces doen. Door deze specialisatie konden volgens de theorie hetzelfde aantal medewerkers meer producten maken en waren die producten ook nog eens van een hogere kwaliteit. Het productieproces werd dus: producten ‘ontwerpen’ met behulp van machines en handelingen van medewerkers. Die handelingen werden in beschrijvingen vastgelegd. Begrijpelijk, maar er is sinds die tijd veel veranderd in onze manier van werken, dus waarom houden we nog vast aan die functiebeschrijvingen? Ten eerste doen heel veel mensen geen herhalend, op massaproductie gericht werk. De organisaties en processen waar we in zitten zijn veel complexer en de omstandigheden en projecten zijn iedere keer anders. Ten tweede zijn medewerkers tegenwoordig veel hoger opgeleid en kunnen ze dus prima zelf beslissen hoe ze werken. De scheiding tussen ‘denken’ en ‘doen’ is naar mijn mening niet meer van deze tijd. Het is volgens mij veel beter om heldere doelen te stellen, mensen goed op te leiden voor hun taken en ze dan veel autonomie te geven. Als je hier meer over wil weten adviseer ik je het boek ‘Drive’ van Daniel H. Pink te lezen. 

Hoe draag ik bij aan Squerist? 
Maar hoe werkt dat dan bij Squerist, zo zonder functie en functiebeschrijving. Tijdens mijn sollicitatie heb ik met de directieleden en de managers van de businessunits uitgebreid gesproken. We hebben gekeken naar wat ik kan, waar mijn talenten en ambities liggen en wat ik bij kan dragen aan Squerist. Daarnaast hebben we gekeken naar waar Squerist behoefte aan heeft en wat de doelen zijn, die we gezamenlijk willen bereiken. En er was (is!) een match; we zijn allemaal van mening dat ik met mijn kennis, vaardigheden en ervaring bij kan dragen aan de doelen van Squerist.  

Mooi, maar hoe weet ik dan op dagelijkse basis wat ik moet doen? Door goed met mijn omgeving te communiceren en samen te kijken wat er gedaan moet worden. Naast mijn (uiterst interessante) opdracht ga ik de komende tijd veel met accountmanagers naar opdrachtgevers, ga ik een marktpropositie ontwikkelen, ga ik werken aan een quick scan en ga ik werken aan de inhoud van de website. Iedere keer staat er ‘ga ik’, maar eigenlijk worden al die dingen samen met andere Squerist-medewerkers opgepakt: succes zit in de samenwerking. En wat ik over pak hem beet een half jaar doe? Geen idee, ik blijf gewoon met mijn omgeving in gesprek om te zorgen dat we allemaal optimaal bijdragen aan de doelen van Squerist. Heerlijk. Samen, flexibel en doelgericht. 

Een nieuwe mindset in een oude wereld
Is daarmee het plaatje rond? Net niet helemaal. Iedereen kent LinkedIn wel. LinkedIn kent een redelijk strak sjabloon voor functies en dat begint met … een functienaam. Maar die heb ik hier niet! Na wat wikken en wegen heb ik er maar ‘Jan Jaap at Squerist’ neergezet, ernaar verwijzend dat ik mijn eigen kennis, vaardigheden en ervaring inzet bij Squerist.  

De juistheid van deze keuze werd onderstreept door een vriend van me die, nadat hij de nieuwe ‘functie’ op LinkedIn had gezien vroeg of ik mezelf had gevonden. Misschien wel, hoe mooi is dat?

Toen ik deze blog zat te schrijven keek ik even op Twitter en toen zag ik onderstaande tweet van een oud-collega van me. Mooier kan ik het niet zeggen.  

 

Jan Jaap Cannegieter

Jan Jaap heeft meer dan 20 jaar ervaring in ICT, vooral op het gebied van testen, requirements en procesverbetering. Daarnaast heeft hij een aantal boeken en artikelen in deze vakgebieden gepubliceerd en spreekt hij regelmatig op (internationale) conferenties.

Volg me op LinkedIn.