Onze zoektocht naar een nieuwe unitmanager voor BPM

Sinds kort zijn wij op zoek naar een nieuwe unitmanager voor onze BPM unit. Dit omdat de huidige unitmanager na een mooie periode van bouwen aan het team graag als consultant verder wilde.

Oude patronen
In het verleden was dat het uitgelezen moment om als directie op zoek te gaan naar een vervanger en die vervanger dan ergens in het proces kennis te laten maken met zijn of haar nieuwe team. Dat gaat dus niet meer zo.

De interim oplossing hadden we nog wel op deze manier bepaald. De unit corrigeerde ons hier meteen op: als zelfsturend team zouden wij toch inspraak moeten hebben op onze aansturing? Helemaal gelijk hadden ze. Mijn dinosaurusbrein vertoont echter soms nog oud gedrag. Tijd om dat snel af te leren.

Nieuwe scenario's
Voor het vinden van de opvolger zijn we het dus anders gaan doen - samen met de unit. Met de unit hebben we als basis vier scenario's besproken:

1. We gaan alles als team zelfsturend oppakken
2. We zoeken een salesmanager vanuit de inhoud en vullen de rest van de rollen vanuit het team in
3. We zoeken als team een nieuwe unit coach die in eerste instantie nog wel alle rollen vervult maar die langzaam deelrollen over gaat dragen naar het team
4. We zoeken een klassieke hiërarchische unitmanager die de unit gaat aansturen.

De eerste en de vierde vielen in bespreking met het team gelijk af. Totaal zelfsturend vond het team het echt nog te vroeg voor en over met name het sales deel was het team onzeker of er wel iemand uit het team te vinden was die dit op kon pakken. Niemand uit het team wist zeker of zij sales als vak blijvend leuk zou vinden. Terug naar hiërarchie was al helemaal onbespreekbaar. Het gesprek ging dus al snel over of het optie twee of drie moest gaan worden. Voor allebei was wat te zeggen. Op basis van deze twee scenario's zijn nog een aantal variaties voorbij gekomen, die allemaal even waardevol en evengoed mogelijk zijn.

Unitcoach of salesmanager?
Met de mens op 1 zijn alle constructies te bespreken. Aan het eind van het gesprek kwam het team tot een mooie conclusie. Of we nu een unitcoach of een salesmanager aanstellen maakt niet zo veel uit. Beide opties zijn prima zolang de nog aan te stellen persoon onze inhoud maar begrijpt en de focus op sales heeft liggen. Het team voelt zich prima vertrouwd om andere rollen, die in het verleden bij de unitmanager lagen, zelf op zich te nemen.Vanuit het team wordt nu een profiel opgesteld op basis waarvan we een nieuwe unitcoach gaan zoeken. Wordt vervolgd dus!

Nils van Schaik

Nils is een van de ondernemers achter Squerist. Binnen het bedrijf heeft hij diverse rollen vervuld. Op dit moment helpt hij in de rol van Algemeen en financieel directeur de organisatie in het steeds meer komen tot zelfsturing en met het verstevigen van het specialisme op de Squerist vakgebieden. 

Volg me op LinkedIn.