De kijk op testen van een projectmanager

Vorige maand was ik op een interessante conferentie over testen. Eén van de interessantste presentaties was niet van een tester maar van een projectmanager; Remi Hansen, Managing director van Promis Qualify AS. De presentatie ging over hoe hij tegen testen aankijkt en wat hem verbaast. Hij hield ons dus een spiegel voor. Helaas was de presentatie in het Noors en mijn Noors is even goed als Remi’s Nederlands. Omdat me wel duidelijk was waar de presentatie over ging heb ik tijdens een diner met Remi gesproken over hoe Remi naar testen kijkt. In het Engels kon ik zijn kijk op testen veel beter volgen. Hierbij een verslag.

Rapportagebehoeften van een projectmanager
De grootste verbazing van Remi heeft betrekking op het testplan. Hij weet dat het eigenlijk in ieder project gemaakt wordt maar was ook duidelijk dat het van hem niet hoeft. Waar hij wel behoefte aan heeft is een overzicht welke risico’s wel en (vooral) welke risico’s niet worden afgedekt. En hoeveel tijd en geld nodig is hiervoor, alsmede welke andere resources nodig zijn. Maar dat kan op één tot twee A4-tjes, daar heeft hij geen 20+ pagina’s document voor nodig met allemaal informatie waar hij niets mee doet. En daarom leest hij het ook niet en vraagt gewoon de voor hem belangrijke informatie mondeling te geven. Van hem hoeft zo’n dik plan dus niet.

Hetzelfde geldt wat Remi betreft ook voor testrapportages. Veel te veel tekst, veel informatie die hij niet nodig vindt. In de ogen van Remi moet een rapportage op één A4 passen. En het allerliefste krijgt hij de rapportage mondeling. En dan vooral de afwijkingen natuurlijk.

Minder documentatie dus... en testscripts dan?
Ik vroeg Remi wat hij vond van het maken van testscripts. Hij vroeg zich af of het besteden van zoveel tijd aan het maken van voorbereiding wel nodig was. Testaanpakken zoals session based testing en exploratory testing kende hij niet maar vond hij heel erg interessant. Minder voorbereiding, meer uitvoering, flexibeler. En een checklist van te testen situaties kan in zijn ogen volstaan als leidraad bij de testuitvoering. Van veel testers hoor ik vaak dat de projectmanager verwacht dat ze testscripts maken en dat testers rapporteren over aantallen uitgevoerde testscripts. Op basis van het gesprek met Remi twijfel ik hieraan, in ieder geval verwachten niet alle projectmanagers dit.

Naar een flexibelere teststrategie
Het laatste onderwerp dat ik met Remi besprak had betrekking was teststrategie. Remi onderschreef het nut en de noodzaak van een teststrategie. Toen ik hem aandroeg dat inzichten tijdens een project kunnen wijzigen en het dus goed zou zijn dat de teststrategie regelmatig wordt geactualiseerd was hij het daar helemaal mee eens. Uiteindelijk worden veel teststrategieën namelijk opgesteld op het moment dat we de minste informatie over het project en het systeem hebben: aan het begin van het project.

De kijk op testen van een projectmanager
Al met al kwam de boodschap van Remi op twee punten neer. Ten eerste zit hij niet te wachten op allerlei documentatie die gemaakt wordt omdat die altijd gemaakt wordt. Zijn advies aan ons is dus om, los van wat we gewend zijn of wat er in de methode staat, te overleggen met de projectmanager. Pas je rapportagemethoden aan op de behoefte van de projectmanager. En maak gewoon eens minder documentatie! Misschien maken we die documentatie meer voor onszelf en dat is volgens mij niet de bedoeling.

Het tweede punt van Remi is dat hij als projectmanager niet in detail hoeft te weten HOE we dingen doen. Welke testaanpak (scripted, session based, exploratory e.d.), welke testtechnieken we toepassen en dergelijke. WAT we doen (welke risico’s we afdekken) en vooral ook wat we niet doen (welke risico’s we niet afdekken) en wat we daarvoor nodig hebben vindt hij wel interessant. Wij zijn de vakmensen, dus wij weten toch het beste hoe we de dingen aan moeten pakken.

Een erg leerzaam en nuttig gesprek. Doe jij misschien wel eens iets wat je doet omdat je het altijd doet? Of omdat het in een methode staat? Misschien is het goed hier eens over na te denken en dit te bespreken met je omgeving. Jij bent immers de vakman of -vrouw, toch? Dan mag jij je ook zo opstellen.

Jan Jaap Cannegieter

Jan Jaap heeft meer dan 20 jaar ervaring in ICT, vooral op het gebied van testen, requirements en procesverbetering. Daarnaast heeft hij een aantal boeken en artikelen in deze vakgebieden gepubliceerd en spreekt hij regelmatig op (internationale) conferenties.

Volg me op LinkedIn.