Ga voor goud, niet te veel en niet te weinig

Om snel te kunnen schakelen en wendbaar te blijven in een ontwikkelproces, is toegang tot relevante informatie essentieel. De kansen om succesvol te zijn met (zelfgebouwde) applicaties die aansluiten bij de strategie van een moderne organisatie, zijn nu groter dan ooit en vragen om gerichte informatie. Kortom - informatie en kennis zijn goud.

 

Schudden, zeven en wegen 

Wat te doen als je in 1850 wist dat er goud in een rivier te vinden was, maar je zeef te grofmazig om het grind uit de rivierbedding te filteren? Of wanneer andere in teams de rivier omleiden om met grotere zeven te kunnen zoeken? 

En hoe zit dit met het goud van nu? Veel toepassingen bestaan uit functies om recursief te filteren of, beter verwoord, te schudden, zeven en wegen. Want niet de kiezels en het grind zijn relevantmaar de kleine korrels die daarin verborgen liggen. Een voorsprong bereik je niet zomaar. Informatie gestuurd innoveren betekent dat je snel en doelmatig de juiste informatie moet zien uit te filteren en toe te passen. 

Om onderscheidend te kunnen zijn, is een infrastructuur en werkwijze nodig die aansluit op de behoeften van de organisatie. Voorwaarden zijn o.a. een snel internet, maar ook effectieve schaalbare systemen voor het doorzoeken en analyseren van informatie, en heel belangrijk (!) de juiste medewerkers voor het beheer en de uitvoering. 

 

Geïnspireerd door de werkwijze waarin agile teams genoeg documenteren (op het juiste moment voor het juiste publiek), wil ik dit inzicht breder trekken op het verkrijgen en delen van net genoeg informatie en overzicht om effectief software te kunnen ontwikkelen. 

Ik laat de informatie gedreven business context die hiermee samenhangt even voor wat het is, en wil onderzoeken of er antwoorden te vinden zijn binnen ontwikkelteams om in te spelen op het spanningsveld tussen te veel en net genoeg informatie om wendbaar en doelmatig te blijven. 

 

Van informatie naar samenhang 

Er bestaat een duidelijke samenhang tussen kwalitatieve informatie binnen het voortbrengingstraject van software en de te leveren toepassingen. Zelf zie ik de behoefte aan samenhang en overzicht vooral in projecten met een gelaagde infrastructuur en afhankelijkheden met externe systemen en teams. Omdat al die verschillende krachten gelijktijdig inwerken op het agile team, bestaat er doorlopend behoefte aan relevante informatie. Informatie die cruciaal is voor het ontwikkelen van waardevolle software 

We moeten deze vraag naar waardevolle informatie, naar het moderne 'goud', praktisch onderzoeken en beproeven: wat zijn de kwaliteitsaspecten van tijdige, actuele en relevante informatie ?  

 

Wie voelt zich geroepen ?  

Om te weten welke informatie we nodig hebben moeten we op zoek: verkennen, meten, valideren en weer verder gaan om binnen onze organisaties te onderzoeken wat ‘Goud’ is. Welke informatie is waardevol om een organisatie en een team verder te brengen ? 

In tegenstelling tot fysiek goud is dit niet een vast gegeven maar een proces. Een mooi aspect hieraan vind ik dat de actualiteit heel belangrijk is, informatie verliest zijn waarde als het niet gezien en toegepast wordt. We moeten daarom kritische vragen stellen die ons niet beperken tot een enkel vakgebied om de informatie en toepassingen te toetsen op weerbarstige praktijksituaties. Anders bekeken: omvat de vaardigheid van het testen zelf niet altijd het gericht vragen, zoeken, verkennen, meten en valideren ..? 

Exploratief en context gedreven testen zie ik als essentiële schakels om effectief te kunnen ontwikkelen. Context gedreven testen beziet de informatie in een actuele context die relevant is voor de organisatie en toepassing. 

Een goede samenwerking is daarom heel belangrijk om analytische en technische vaardigheden optimaal te benutten. Dit maakt het mogelijk om als team echt wendbaar te worden en een balans te vinden tussen te veel en te weinig informatie.  

 

Laten we blijven testen en onderzoeken om met de gevonden inzichten tijdig te kunnen sturen en wat moois te maken waar we zelf en vooral onze klanten blij van worden.  

 

 

 

Albert-Jan van Blaaderen

Albert-Jan is in 2001 vanuit een systeembeheer achtergrond betrokken geraakt bij testprocessen en kwaliteitsbeheer. Hierna vanuit passie voor het tekstvak een jaar later gestart als professioneel tester. 

Hij heeft ervaring in test coördinatie binnen overheid en bedrijfsleven en hecht veel waarde aan een hoge kwaliteit bevindingenrapportage. Als test consultant is hij gedreven om vanuit een praktische aanpak problemen te isoleren en proactief te communiceren.

Volg hem op linkedIn

 

Latest from Albert-Jan van Blaaderen