Squerist, een Great Place to Work!

Met heel veel plezier heb ik samen met het Squerist GPTW-team de afgelopen maanden gewerkt aan het jaarlijkse Great Place to Work onderzoek. Ook hebben we eind vorig jaar een Glossy door en voor de Squerist medewerkers uitgebracht. Hierin hebben we de organisatie een overview gegeven van alle GPTW
 activiteiten van afgelopen jaar.

Onlangs hebben we de resultaten van dit onderzoek over 2016 ontvangen. Resultaten waar ik heel erg benieuwd naar was. Begin vorig jaar konden we namelijk al met trots melden dat we onszelf een Great Workplace mochten noemen.

Zouden de resultaten nu nog beter zijn? En wat zijn de effecten geweest van alle verbeteringen die we in 2016 hebben doorgevoerd? En waar kunnen we nog verbeteren? Welke onderwerpen hebben in 2017 extra aandacht nodig?

Great Place to Work

Laten we eerst nog even stilstaan bij de betekenis van dit onderzoek.

Wat is eigenlijk een “Great Place to Work?”

Volgens Robert Levering, een van de medeoprichters van de Great Place to Work Organisatie is “een Great Workplace een organisatie waarin je vertrouwen hebt in de mensen waarvoor je werkt, trots bent op wat je doet en plezier hebt met de mensen met wie je samenwerkt”.

Het model is gebaseerd op wat medewerkers en management binnen Great Workplace organisaties ervaren. Hierbij staan drie relaties centraal:

  1. die tussen het management en de medewerker (waarbij onderwerpen zoals geloofwaardigheid, respect en eerlijkheid een rol spelen),
  2. de relatie tussen de medewerker en zijn/haar baan (zijn we trots en toegewijd) en
  3. de relaties tussen de medewerkers onderling (ervaren we een familiegevoel, hoe is onze samenwerking en wat is onze betrokkenheid).

Om aan onze Squerist overtuigingen; “Succes, Verbondenheid en Plezier” alsmede de “mens op 1” samen met de missie “Verder brengen van elkaar, onze klant en onze expertise” echt recht te doen, willen we juist exact weten wat belangrijk voor de mens is. En precies daarom zijn we in 2015 gestart met het onderzoek.

Uitkomsten eerste onderzoek

De resultaten van het eerste onderzoek waren al bijzonder goed en in 2016 zijn we voortvarend aan de slag gegaan met de uitkomsten ervan. En met resultaat. Zo hebben we met elkaar gewerkt aan nieuwe arbeidsvoorwaarden en zijn we samen bezig met het bouwen van een nieuw salarishuis.

Maar ook andere dingen hebben we al bereikt in 2016: in het eerste kwartaal hebben we al een nieuwe koffieautomaat met lekkere koffie aangeschaft, verplicht vrije dagen juist afgeschaft, de oude

telefoonregeling gedag gezegd en een heleboel nieuwe en leuke (sportieve)evenementen en unitmeetings in onze eigen regio’s welkom geheten.

Huidige resultaten

De resultaten van GPTW waren vorig jaar al goed. En nu waren ze nog beter. Even wat getallen.

Met een response rate van 89% hebben we die van vorig jaar overtroffen (was 85%). Een hoge response rate is belangrijk, want dit stelt ons in staat om zo goed mogelijk naar alle wensen van alle collega’s te luisteren en hier gehoor aan te geven.

En op de vraag: “Alles overziend, vind ik ons bedrijf een echte 'Great Workplace'” hebben we een score van 83% t.o.v. 77% vorig jaar. Vergeleken met andere Great Workplaces scoren we zelfs hoger dan gemiddeld!

Met elkaar hebben we 58 meerkeuze vragen beantwoord in de categorieën Geloofwaardigheid, Respect, Eerlijkheid, Trots en Kameraadschap en hebben we uitgebreid antwoord gegeven op twee open vragen:

  1. Wat vind ik uniek aan onze organisatie?
  2. Wat zouden we nog kunnen veranderen?

Wat opvalt is dat we binnen alle categorieën heel duidelijk aangeven dat we als persoon binnen Squerist echt op nummer 1 staan. Hier kunnen we onszelf zijn, er is een familiegevoel en alles is hier bespreekbaar. Het management reageert oprecht op suggesties en ideeën en toont interesse in mij persoonlijk. Het mensbelang gaat altijd boven andere belangen en als er discussies zijn, gaat de mens altijd voor. We hebben plezier in ons werk en stellen bewust samen onze arbeidsvoorwaarden op.

Goed om dit met elkaar te mogen ervaren! Maar we zijn er nog niet. Hoewel een aantal collega’s op de vraag of we nog zaken kunnen veranderen “niks” antwoordden, geven anderen aan binnen de huidige economische groei veel waarde te hechten aan het dichter bij huis werken en het terugbrengen van reistijd. Ook het thema gezondheid staat hoog op de agenda in 2017. En dat zien we nu al: er is inmiddels een heuse “fitheid competitie” binnen Squerist ontstaan. Verder zullen we in 2017 nog meer aandacht besteden aan onze communicatie en informatie en zoveel mogelijk transparant zijn hierin. Verder zullen we met elkaar stil staan bij onze bijdrage aan de maatschappij. En natuurlijk staat plezier weer centraal.

Daarnaast werken we verder aan speciale voorwaarden en unieke voordelen. Onze cultuur waarin maximale vrijheid, jezelf kunnen zijn en invloed hebben op de richting alle aandacht hebben maakt ons al uniek als organisatie. We zijn er nog niet en blijven continu in gesprek over unieke voorwaarden en hoe we kunnen blijven verbeteren!

Tot slot

Ons doel met GPTW voor 2016 is gehaald: We hebben verbetering laten zien en heel veel feedback opgehaald om in 2017 verder te gaan ontwikkelen. Komende weken is het nog wel even spannend, komen we op de lijst van Best Workplaces ? Wordt vervolgd...

Latest from Mariëtta Löhmer