Squerist Gesprek Datakwaliteit Maike Jansen Peter Hinssen

Maike Jansen en Peter Hinssen in gesprek over datakwaliteit.

Maike Jansen en Peter Hinssen zijn Business Transformation Specialist bij Squerist. Zij gaan met elkaar in gesprek over datakwaliteit en hun eigen persoonlijke invalshoek daarbij.

Peter: Laten we beginnen met onszelf te introduceren.

Maike: Als ik mezelf in één woord zou typeren dan is dat ‘Vereenvoudiger’ – Ik ben altijd op zoek naar de essentie van een probleem, vraag of verhaal. Om zo een brij aan vragen of informatie behapbaar te maken of om te helpen als men de vinger niet op de zere plek weet te leggen. Om vervolgens te kunnen komen tot een passende oplossing. Dat is een soort automatisme in alles wat ik doe.

Als ik dat toepas op datakwaliteit, dan heb je het bijvoorbeeld over het scheiden van hoofd- en bijzaken: welke gegevens heb je nou echt nodig en aan welke eisen moeten die voldoen? In datakwaliteit is het belangrijk je niet te verliezen in de veelheid aan gegevens, gebruikers, definities en criteria. Je moet keuzes maken, prioriteren.

Peter: Eén woord is misschien wel wat weinig. Ik zou zeggen ‘kwaliteitsprofessional met affiniteit voor IT, data en nieuwe technologieën’. Ik geef klanten inzicht in de kwaliteit en risico’s van IT en help met kwaliteitsverbeteringen. Datakwaliteit benader ik vanuit de keten: hoe krijg je de gewenste data vanuit de bronnen bij de eindgebruiker, zodat hij of zij deze effectief kan gebruiken? En ‘eindgebruiker’ moet je breed zien: als je bijvoorbeeld kijkt naar de ontwikkelingen op het gebied van artificial intelligence (AI), dan blijkt effectieve en verantwoorde inzet van algoritmes alleen maar mogelijk als ze worden gevoed met data van hoge kwaliteit.

Om aan het eind van een keten de vereiste kwaliteit te kunnen bereiken, is inzicht nodig in alles wat er speelt in die keten. Mijn helicopterview komt goed van pas bij het krijgen van inzicht hierin. Ik kan daarbij misschien niet alles zelf inhoudelijk oppakken, maar ik kan wel het geheel bewaken. Ik zorg ook dat alle risico’s geïdentificeerd en op de juiste plek belegd zijn. Data moeten immers in de gehele keten en door de tijd heen de gewenste kwaliteit hebben en houden en daarvoor moet er van alles geïnventariseerd en geregeld zijn: requirements, systemen voor dataopslag en -verwerking, monitoring etc. Ook moet iemand verantwoordelijk zijn voor het bewaken en borgen van de keten.

Maike: Hoe benader jij ‘borgen’?

Peter: Essentieel is om te weten wie er een rol spelen in de dataketen. Mensen hebben vaak niet door dat ze in een bepaalde keten zitten. Voor het borgen van datakwaliteit is het belangrijk dat de ketenverantwoordelijke zich ook eigenaar voelt van de keten en dat taken en verantwoordelijkheden van iedereen in de keten duidelijk zijn.

Anderzijds moet je kwaliteit borgen in een proces. Mensen zijn geneigd om issues zelf op te lossen, maar daarmee vergeten ze dat ze onderdeel zijn van een keten en dat hun werkzaamheden effect hebben op de volgende schakel. Thomas Redman beschrijft dit heel mooi in zijn boek “Getting in Front on Data”. Een issue met data moet altijd teruggelegd worden bij de verantwoordelijke schakel in de keten. Daarom moeten we die keten ook in kaart brengen.

Maike: Herkenbaar, ik heb het ook vaak over de helicopterview. En dat brengt twee voordelen met zich mee: enerzijds dat je het totaalplaatje overziet en anderzijds dat je hoofdzaken en bijzaken kan onderscheiden. Als je er hoog boven gaat hangen, zie je welke zaken er echt toe doen, oftewel wat de essentie is. En je overziet de volgorde van de schakels beter. Wat mij altijd helpt, is het visueel weergeven van die keten of het proces. Door het te visualiseren dwing je jezelf tot vragen als ‘wat is de exacte volgorde?’ en ‘wat is er nu echt belangrijk?’ En plaatjes helpen vervolgens ook in het communiceren naar betrokkenen.

Een datakwaliteitsketen kan nogal abstract lijken, vooral als een groot deel van het proces in IT-systemen verborgen zit. Voor veel mensen is dat een black box. Dan helpt het om stappen en impact letterlijk uit te tekenen. Naast het beleggen van rollen en verantwoordelijkheden, borg ik datakwaliteit ook graag in processen en systemen. Ik wil het risico van menselijke fouten zo klein mogelijk maken. En ik faciliteer graag. Door het zo goed mogelijk te borgen in processen en systemen, maak je het werk makkelijker voor mensen en kunnen ze zich richten op datgene wat een mens echt kan toevoegen, zoals klantvriendelijkheid, dienstverlening, analyse. En dat zijn precies de voordelen van datagedreven werken.

Peter: Het borgen van datakwaliteit in processen en IT kan een enorme meerwaarde hebben voor gebruikers. Maar uiteindelijk kan alleen een mens een situatie goed beoordelen en beslissen wat te doen als een proces of protocol niet past. Dat vind ik overigens ook het mooie aan het volgen van een Agile werkwijze bij datakwaliteit, dat we tijdig bijsturen als het toch niet lekker blijkt te lopen.

Maike: Kun jij één opdracht benoemen die bepalend is geweest voor jouw huidige visie?

Peter: Ja, dat kan ik zeker: dat was een opdracht bij een grote telecomprovider. Daar heb ik ervaren hoe belangrijk de keten echt is voor datakwaliteit en dat je daarin als afdeling of persoon niet solistisch kunt opereren. Als data niet of niet correct door de keten heen komen, kan dat uiteindelijk leiden tot verkeerde facturering en daardoor tot omzetverlies. Ook bij latere opdrachtgevers heb ik gezien dat ketendenken overal toe te passen is. Besef dat anderen iets voor jou doen en jij iets voor anderen. En jij?

Maike: Bij mij was de opdracht die ik begin 2019 bij ThiemeMeulenhoff deed echt een eyeopener. Ik was daar om een proces te visualiseren, maar het werd inhoudelijk veel meer dan dat. Het gaf me echt het inzicht hoe tekenen kan helpen bij het komen tot de essentie van iets. In die opdracht viel alles voor mij op zijn plek.

Maike: Zonder jezelf op de borst te kloppen, waar vind jij dat je heel goed in bent?
Peter: Over de helikopterview hebben we het al gehad: het in kaart brengen van alle belangen en aspecten die mee moeten worden genomen in een project en ervoor zorgen dat die allemaal worden afgedekt. Daarnaast ben ik analytisch ingesteld en zoek ik, wanneer een project dat vereist, graag zaken verder uit. Ik werk gestructureerd en daardoor weten mensen mij ook te vinden. Ik ben wel eens het ‘geheugen van het project’ genoemd.

Maike: Woorden als ‘structuur’ en ‘analytisch’ typeren ook mij, en dan vooral gericht op de grote lijnen, met één oog altijd gericht op het einddoel. Dat combineer ik met een ruime dosis creativiteit. Ik breng overzicht aan en houd in de gaten houden welke stappen er nog gezet moeten worden om tot het eindresultaat te komen. Niet alleen op mijn werk pas ik visualisaties toe, ook in mijn vrije tijd teken en schilder ik veel. En daar zie ik in mijn persoonlijke stijl ook terug dat het mij gaat om de essentie, om die in slechts een paar lijnen weer te geven.

Wat leuk om via dit gesprek te ontdekken wat we met elkaar gemeen hebben!

 

maike-jansen-qr

Wie is deze Squerister?

Maike Jansen – Oosterbaan

Maike is een proces consultant met een passie in het ontzorgen van de klant, in het creëren van voorwaarden waarbinnen mensen hun werk kunnen doen. Ze legt verbindingen tussen de interne werkprocessen, de data, de automatisering en de klant.
De kracht van Maike ligt in het combineren van een analytische en creatieve benadering van vraagstukken. Vanuit een aangeboren nieuwsgierigheid vraagt ze altijd verder waarbij haar oplossingsgerichtheid haar helpt te sturen op concrete resultaten.

Scan de QR code om direct met Maike te linken.

 

Peter-qr

Wie is deze Squerister?

Peter Hinssen

Peter is een ervaren en gedreven proces consultant die zich graag op het raakvlak van IT en business bevindt. Hij is in staat vanuit verschillende rollen vooruitgang te boeken.
Peter gelooft dat IT alleen succesvol kan zijn als rekening gehouden wordt met de processen en mensen die gebruik maken van IT.

Scan de QR code om direct met Peter te linken.Naar de inhoud springen