Squerist Blog Nieuws Meer Testen Minder Tijd

Meer testen in minder tijd

In de huidige tijd, waarin alles steeds sneller opgeleverd dient te worden, is het een uitdaging om zo veel mogelijk zaken getest te krijgen. Wanneer we werkten volgens het watervalmodel, dienden we de testen zoveel als mogelijk te beschrijven, een tijdrovende activiteit. Het liefst zonder enig contact met de ontwikkelaars. Immers, alles stond in de requirements en zo moest het gebouwd worden. Bij het werken volgens de Agile–methode heb je als tester gelukkig wat meer tijd om daadwerkelijk het systeem te testen. De nadruk ligt niet meer op het maken van testdocumenten, maar op de uitvoer van de test en daarmee ook meer op de kwaliteit van het op te leveren product. Bij Agile werken is er bovendien veel meer directe communicatie en interactie tussen de ontwikkelaars en de testers.

 Samen

Vanwege deze communicatie en interactie is het mogelijk om synergistisch te communiceren. Synergistisch communiceren is een vorm van communicatie waarbij je je hoofd, je hart en je uitdrukkingsvaardigheden open stelt voor nieuwe mogelijkheden (zie ook. Stephen R. Covey: De zeven eigenschappen van effectief leiderschap, blz. 240). Dit draagt ook bij aan het onderlinge vertrouwen, misschien wel de belangrijkste voorwaarde voor een goede communicatie. In deze manier van communiceren zit ook het begrip ‘synergie’: een situatie waarin het effect van een samenwerking groter is dan elk van de samenwerkende partijen afzonderlijk zou kunnen bereiken. Met andere woorden: 1 plus 1 is niet langer 2 maar een veelvoud daarvan, 10, 50 of zelfs 1000. Wanneer we er nu voor zorgen dat er een positieve synergie aanwezig is bij het project waar we aan werken, hebben we dus al een eerste winstpunt bereikt. Immers, we doen het samen. Ieder met zijn eigen kwaliteiten, kennis en kunnen, maar wel samen, waardoor men elkaar kan aanvullen en sneller, efficiënter en effectiever tot oplossingen kan komen. Geweldig toch. 

 Leer de ontwikkelaars kennen

Ik hoor je al zeggen: dat is wel leuk en aardig, maar is dit alles? Nee natuurlijk is dat niet alles. Ik heb nog een tip waarbij je veel tijd kunt besparen (waarin je meer testwerk kan doen): leer je mensen kennen. Wat bedoel ik hier mee? In mijn lange loopbaan is me een aantal zaken opgevallen die ik bij elk project weer tegenkwam. De meest belangrijke was dat ieder mens uniek is; er zijn in de hele wereld geen twee mensen die hetzelfde zijn. Ze kunnen er wel hetzelfde uitzien, maar nooit hetzelfde zijn. Iedere mens heeft zijn goede en minder goede momenten, heeft zijn goede en minder goede kwaliteiten en zijn goede en minder goede kanten. Let in de eerste paar dagen eens goed op de knelpunten die er optreden bij elke ontwikkelaar die aan het project werkt. Dat zou je veel tijd kunnen besparen bij de testuitvoer, omdat je niet alles wat opgeleverd is, hoeft te testen. Wanneer je weet welke ontwikkelaar welk stukje code heeft opgeleverd, kun je, aan de hand van jouw kennis over hem of haar, je testuitvoer focussen op zijn of haar knelpunten. 

Een voorbeeld: Jan is een uitstekende ontwikkelaar en zorgt ervoor dat zijn werk tot in de puntjes verzorgd is. Jan heeft echter een lichte vorm van dyslexie, waardoor het schrijven wat minder goed gaat dan dat je zou verwachten. Waar leg je de focus op? Juist ja: op de teksten die getoond worden. Dat scheelt een heleboel tijd en werk kan ik je zeggen.  

Natuurlijk is het wel belangrijk tijd te investeren om dergelijke zaken te kunnen constateren. Binnen een paar dagen na de kennismaking heb je vaak wel door hoe het zit en kun je je kostbare tijd en die van de opdrachtgever effectiever besteden. Deze investering van het leren kennen van de ontwikkelaar verdien je ruimschoots terug in de tijd die je met de uitvoer van het testen wint.

 

Ger-Schmeits-qr

Wie is deze Squerister?

Ger Schmeits

Ger is een senior QA Consultant met meer dan 30 jaar ervaring, waarbij alle onderdelen op het gebied van testen zijn gepasseerd. Hij heeft aan meerdere projecten een belangrijke bijdrage geleverd in diverse branches, zoals telecom, gezondheidszorg, administratieve dienstverlening, sociale media en caritatieve instellingen.
Hij heeft veel kennis over test automatisering en heeft zelfs een eigen test tool ScreenShot Automation TestTool ontwikkeld, evenals een Selenium C# framework.

Scan de QR code om direct met Ger te linken.Naar de inhoud springen