Squerist Blog Nieuws Misstanden Zelfsturing

Misstanden in zelfsturing

De afgelopen twee jaar heb ik met veel mensen gesproken over zelfsturing en zelfcoördinatie. Met collega’s waarmee we het aan het ervaren zijn. Met andere organisaties die zelfsturing aan het implementeren zijn. Met professoren die ervoor geleerd hebben. En met sceptici die ervan overtuigd zijn dat zelfsturing binnen de dienstverlening niet kan slagen. Allemaal dank! Want door al die gesprekken word ik gesterkt in de overtuiging dat we met Squerist 100% op de goede weg zitten. Gelukkig wordt dat ook ondersteund door de resultaten die we ermee halen en het werkplezier dat ik om me heen zo sterk heb zien stijgen.

In dit blog wil ik stil staan bij de drie grootste misverstanden over zelfsturing die ik in het laatste jaar tegen ben gekomen.  

Misverstand 1: Bij zelfsturing is er geen sprake van strategie en een helder doel 

Mijn overtuiging is dat je JUIST een heldere strategie en een heel erg helder doel nodig hebt om succesvol te kunnen zijn in een zelfsturende organisatie. Alleen dan ervaar je de voordelen die zelfsturing een organisatie kan bieden. Zonder kader vervalt zelfsturing namelijk al snel tot chaos, en dan is zelfsturing echt van korte duur. 

Zo hebben wij binnen Squerist de strategie en het kader neergezet om onze visie (verder brengen van Mens, Klant en Vakgebied) verder te kunnen faciliteren. We weten wat we willen zijn en wat volgens ons nodig is om Squerist daar te laten komen. Binnen onze strategie is zelfsturing een van de strategie-elementen, net als het feit dat wij de mens absoluut op 1 zetten. 

Wat wel een gevolg is van onze keuze voor zelfsturing is dat de weg naar sommige doelen en het pad dat wordt afgelegd minder voorspelbaar is geworden. Dit omdat steeds meer medewerkers proactief initiatieven ontplooien en we de kracht van een ieder binnen de organisatie steeds beter weten te benutten. We vertrouwen minder op het alwetende van een enkeling. Al met al is dit een erg mooie en inspirerende ontwikkeling die ons al veel heeft gebracht. 

Misverstand 2: Bij zelfsturing in je organisatie moet iedereen zelfsturend zijn 

Ik hoor veel dat je in zelfsturende organisaties alleen maar zelfsturende mensen nodig hebt. Dit is echt een misverstand. De kracht van het zelfsturende team en de ruimte die dat biedt maakt dat je vooruitgang boekt en een omgeving hebt die het maximale uit mensen haalt. Hierbij maakt het team het verschil. En deze teams dienen (zo is onze ervaring) een goede mix te hebben met mensen die initiatief nemen en mensen die het fijn vinden zaken af te maken en te verbeteren. Hoewel zelfsturende en zelfdenkende mensen zich vaak sneller thuis voelen in zelfsturende teams, is het niet zo dat teams met alleen maar zelfsturende collega’s zich beter ontwikkelen. Balans is hierin een belangrijk gegeven. 

Misverstand 3: Bij zelfsturing denken mensen dat alles vanzelf gaat 

Een derde alom aanwezig misverstand is dat als je zelfsturing inricht en de strategie helder hebt verder alles vanzelf naar voren beweegt. Dit is misschien wel een fijn idee maar lang niet altijd het geval. Ook al ontstaan er vanzelf initiatieven die zichzelf verder ontwikkelen, er is nog steeds discipline en leiderschap nodig bij een ieder om tot concrete afgeronde resultaten te komen. Naast persoonlijk leiderschap waar meer aanspraak op wordt gedaan bij zelfsturing is het dus ook noodzakelijk om goed inzichtelijk te maken wat er allemaal loopt (korte feedback loop) en te blijven monitoren op voortgang van ingezette ontwikkeling door zowel het team als de mensen in een leidende rol. 

Tot slot 

We leren nog elke dag in dit pad dat wij twee jaar geleden zijn ingeslagen. Het wordt steeds duidelijker wat wel en wat niet werkt, en wat voor ons belangrijk is. Het mooiste is toch wel om te zien hoe mensen als individu groeien, en ook onze teams als geheel samen verder groeien en verder komen. Daar kan ik echt van genieten.

 

NvSchaik

Wie is deze Squerister?

Nils van Schaik

Nils is oprichter en eigenaar van Squerist. Bouwen aan een puur mensgericht gespecialiseerd bedrijf op het gebied van Business Process Management, Software Testing en Internet Security is wat hem drijft.

Scan de QR code om direct met Nils te linken.Naar de inhoud springen