Samenwerking P5com – Squerist – Be Informed

De wereld van woningcorporaties is voortdurend in beweging. Het betekent dat de manier waarop uw corporatie werkt ook doorlopend aangepast moet worden. Digitalisering van jouw bedrijfsprocessen wordt steeds belangrijker, maar ook dienen deze processen zo te worden vormgegeven dat de huurder centraal blijft staan in de dienstverlening. Alleen… hoe doe je dat op zo’n manier dat processen efficiënt worden ingericht, systemen optimaal op elkaar zijn afgestemd, medewerkers blijven begrijpen wat er van hen verwacht wordt, én de veranderingen ook nog eens blijvend zijn geborgd?

Hiervoor kun jij natuurlijk verschillende partijen inschakelen. Maar zij hebben vaak hun eigen belangen, planningen en processen. Dat maakt het traject onnodig foutgevoelig, langdurig en kostbaar. P5COMSquerist en Be Informed zijn gaan samenwerken om juist dit te voorkomen. Door de krachten te bundelen wordt een corporatie beter, sneller en verder geholpen. Wilt u weten hoe? Lees onderstaand artikel en/of meld je aan voor onze sessie tijdens de CorporatieGids LIVE kennisdag op 22 maart 2022 van CorporatieMedia-BV

Lees het artikel: https://p5com.eu/samenwerking-voor-integrale-veranderaanpak/

Meld je aan: https://www.corporatiegids.nl/nl/corporatiegids_liveNaar de inhoud springen