Test Automation Days door de ogen van de programmaraad 

Squerister Jan Jaap Cannegieter is lid van de programmaraad van Test Automation Days (TAD). Hij krijgt regelmatig de vraag hoe het programma van TAD wordt samengesteld. Dat licht hij natuurlijk graag even toe! 

De programmaraad

Het samenstellen van het programma begint eerst met het samenstellen van de programmaraad en die bestaat uit de personen die verantwoordelijk zijn voor het programma. En waar hou je rekening mee als je de programmaraad samenstelt? Ten eerste moeten de leden van de programmaraad natuurlijk verstand hebben van testautomatisering. Daarnaast is een goed netwerk onder sprekers erg belangrijk. Ten derde is er het geografische aspect. Bij TAD zien we veel bezoekers uit oost- en midden Europa alsmede uit Engeland. Dus dat betekent dat we graag een aantal sprekers uit die regio’s zien en presentaties ontvangen die daar aanspreken. Deze overwegingen hebben tot deze programmaraad geleid: https://www.testautomationdays.com/  

Het thema

Na het samenstellen volgt de tweede stap en dat is het thema. Het spreekt voor zich dat het thema sprekers en bezoekers moet aanspreken en dat het aansluit bij waar organisaties mee bezig zijn. Zo was bij de vorige TAD het thema gekoppeld aan CI/CD, iets wat bij veel organisaties speelde (en nog steeds speelt). Op dit moment zien we veel dat organisaties TA-achtige tooling voor andere doeleinden inzetten zoals monitoring in productie of Robotic Process Automation. Deze ontwikkeling heeft dan ook geleid tot het huidige thema; ‘Test Automation on the edge’.  

Keynotes

Een belangrijk onderdeel van het programma zijn de keynotes, de plenaire presentaties in de grote zaal. Daar verwacht iedereen grote, gerenommeerde sprekers. Over het algemeen zijn dat sprekers die iemand binnen de programmaraad al een keer heeft zien spreken. Het gaat namelijk niet alleen om wat je zegt, maar vooral ook om hoe je het zegt! Hier is het dus heel belangrijk dat de leden van de programmaraad zelf bij diverse conferenties komen en daar verschillende sprekers zien. Verder kijken de leden van de Raad ook naar presentaties van potentiële kandidaten op YouTube.  

Voor keynotes wordt altijd een longlist gemaakt, waarop ook suggesties van anderen komen. Er wordt gekeken wie mogelijk een verhaal heeft wat bij het thema past en verder moet het ook altijd een link hebben met testautomatisering. Het zijn dus vaak sprekers die de programmaraad al kent. Zo spreekt dit jaar Jon Hare Winton, de Engineering Manager van Spotify. Hij heeft al meerdere keren gesproken op TAD en heeft ook op andere evenementen gesproken. Hetzelfde geldt voor Bas Dijkstra die ook al meerdere keren op TAD heeft gesproken. Een derde keynote spreker, Robert Meaney, is misschien nog een onbekende. Dan wordt er eerst een presentatie op YouTube bekeken en vertrouwen de leden van de Raad op hun collega die hem voordroeg.  

Call for papers

Hoe ontstaat dan de rest van het programma? Dit gaat via de “call for papers”: een oproep voor presentatie voorstellen. Vaak zijn dat tientallen voorstellen. En ja, als je lid bent van de programmaraad lees je ze allemaal! Zonder dat bekend is wie de presentator is. Er wordt beoordeeld op verschillende criteria, het komt feitelijk neer op drie vragen: gaat het over testautomatisering (in de brede zin van het woord), heeft het een link met het thema (idem) en zou je er zelf heen willen. De programmaraad heeft dan meerdere meetings waarin de scores worden vergeleken en dan ontstaat het programma. Hierbij wordt ook gelet op diversiteit. En dat langs verschillende assen zoals gender, nationaliteit, mate van ervaring met spreken, praktijkverhaal versus visie-verhaal en dergelijke. Eigenlijk is het altijd een hele puzzel. 

Geen commercie

Er is nog één aspect dat belangrijk is: geen commercie in de sessies. Er zijn sponsoren maar de sessies moeten wel inhoudelijk zijn. Een enkele sheet van het bedrijf waar je werkt is natuurlijk oké, maar sales pitches zijn niet gewenst. Dus de programmaraad kijkt naar de functie van de spreker veel bedrijven zijn erg creatief met het verzinnen van niet-sales-lijkende functies voor verkopers), kijkt naar de organisatie waar de persoon werkt en kijkt goed naar het voorstel. En in geval van twijfel wordt de betreffende persoon gebeld. 

Al met al is het een hele klus waar de programmaraad bijna een jaar mee bezig is. Maar dat is het waard! Elk jaar krijgt de raad mooie complimenten over het programma van TAD en de conferentie groeit ieder jaar weer. En dat is iets om met recht trots op te zijn! 

 

 

JJCannegieter

Wie is deze Squerister?

Jan Jaap Cannegieter

Jan Jaap heeft in zijn carrière uiteenlopende opdrachten uitgevoerd en organisaties geholpen op het gebied van requirements, quality assurance, testen, procesverbetering en regievoering. Bij zijn werk stimuleert en faciliteert hij medewerkers en opdrachtgevers om ons vakgebied zo goed mogelijk toe te passen.
De grootste drijfveer van Jan Jaap is mensen en organisaties helpen succesvoller te worden. Dit uit zich onder andere in het met veel energie en plezier verzorgen van cursussen en workshops alsmede het coachen van mensen op zowel harde als zachte vaardigheden.
Naast zijn werk bij onze opdrachtgevers is Jan Jaap ook regelmatig namens Squerist te vinden als spreker op internationale conferenties en heeft hij diverse boeken en artikelen gepubliceerd.

Scan de QR code om direct met Jan Jaap te linken.Naar de inhoud springen