Testimonial Enza Zaden

Het ERP systeem van Enza Zaden was aan een upgrade toe omdat de gebruikte technologie niet meer voldeed. De leverancier van het softwaresysteem deed dit project door de programmatuur automatisch te converteren naar een moderne ontwikkeltaal (Microsoft .Net). Daarbij waren zij zelf verantwoordelijk voor het uitvoeren van de testen. Voor Enza Zaden was deze upgrade van hun ERP systeem een project met een hoog risico. Deels omdat het softwarehuis relatief klein is en deels omdat het systeem specifiek op de branche en Enza Zaden toegespitst maatwerk bevatte. Enza Zaden wilde daarom zo veel mogelijk met gebruikers testen, om aandacht te geven aan de branchespecifieke functionaliteiten en om de acceptatie van het nieuwe systeem te verhogen. Deze zogenoemde key-users kwamen vooral vanuit de afdelingen. De mate van scholing op testgebied van deze gebruikers was echter gering en bovendien hadden zij weinig tijd beschikbaar.

Lees in de testimonial hoe Squerist consultants Enza Zaden heeft verder gebracht.

Testimonial Enza Zaden
Naar de inhoud springen