Testimonial GGD GHOR

GGD GHOR Nederland is dé belangenbehartiger voor de publieke gezondheid en veiligheid in Nederland. Als overkoepelende brancheorganisatie verzorgt zij onder andere het centrale beleid en informatievoorziening van de 25 Gemeentelijke Gezondheidsdiensten (GGD’s). Binnen het Covid tijdperk heeft de GGD GHOR een centrale rol. Somara Henderson is coördinator Functioneel Beheer bij de GGD GHOR.

 

Uitdaging

De snelheid waarmee de Corona crisis zich aandiende en de omvang ervan  waren ongekend. In korte tijd moest specifieke dienstverlening, zoals het aanbieden van Corona tests en het vaccinatieprogramma, worden aangeboden. Dit betekende een grote inspanning: veel nieuwe medewerkers, nieuwe systemen en het aanpassen en opschalen van systemen. En dat binnen een organisatie die dat niet gewend was. Er ontbrak kennis en capaciteit om bepaalde zaken goed uit te voeren. Zo ook  op het gebied van testen.

 

Verder brengen

Door de druk op de organisatie werden releases en projecten te snel in productie genomen. Testen kreeg in het begin te weinig aandacht, wat tot veel problemen in productie leidde. In de organisatie was de kennis van testen onvoldoende aanwezig. Ook waren er te weinig resources om goed te testen. Om deze uitdaging goed aan te gaan heeft GGD GHOR samen met Squerist een twee-sporenbeleid gevolgd. Aan de ene kant is Squerist door middel van het leveren van capaciteit bijgesprongen in de projecten en releases. Meerennen in de releases en projecten, zo snel mogelijk zaken testen, zorgen dat de juiste tests werden uitgevoerd en dit alles met zo goed mogelijke systemen in productie. Squerist heeft hier een duidelijke, zichtbare bijdrage aan geleverd.

Een voorbeeld van één van de projecten waar Squerist een bijdrage aan heeft geleverd is een registratiesysteem dat gebouwd is in Mendix. Het systeem werd ontwikkeld door een leverancier. De requirements waren onvoldoende uitgewerkt en er was sprake van een hoge tijdsdruk door ontwikkelingen rond Corona. De verantwoordelijkheid voor testen en het uitvoeren van de  testen kwam bij Squerist. Dit omvatte het testen van de applicatie, de regressietest, de ketentest en communicatie met de leverancier. Toen bleek dat de complexiteit hoog was, is  eerst met een beperkte maar werkende versie live gegaan zodat de registraties gedaan konden worden. Daarna is een verbeterslag ingezet om de applicatie op het gewenste niveau te krijgen.

Aan de andere kant realiseerde Somara zich dat het hele testproces in de toekomst beter moest: “De werkwijze waarmee we normaal applicatie releases realiseerden was niet goed werkbaar. Naast het oplossen van de problemen van vandaag zijn we tegelijkertijd een testclub op gaan zetten voor morgen.” Om dit concreet inhoud te geven hebben GGD GHOR en Squerist samen het testbeleid opgezet en een testorganisatie ingericht. Om te voorkomen dat iedere keer het wiel opnieuw moest worden uitgevonden wordt de aanpak van het huidige project als sjabloon voor de toekomst gebruikt. En Squerist is nog niet klaar bij de GGD GHOR. Als het proces goed loopt en de kennis goed in de organisatie geborgd is dan is het tijd om te kijken naar testautomatisering, zodat  tegen lagere kosten een hoger niveau van kwaliteit gewaarborgd kan worden.

GGD GHOR heeft de samenwerking met Squerist ervaren als een echt partnership. Als er behoefte was aan specifieke kennis of informatie dan maakte Squerist deze beschikbaar voor GGD GHOR. Somara: “Squerist heeft laten zien dat het meer is dan een leverancier van handjes, ze denken echt mee en helpen mij op die manier om als organisatie stappen te zetten. Ik kon ze op het gebied van testen echt alles vragen.”

Maak kennis met Squerist

Verder brengen, dat is wat wij doen. In samenwerking met onze klanten en aangepast aan elke unieke vraag. Denk je dat wij iets voor elkaar kunnen betekenen of wil je gewoon bij ons een keer een kop goede koffie komen drinken? Voel je vrij om contact met ons op te nemen en dan kijken we samen wat we voor elkaar kunnen betekenen!

Squerist Expertise Koffie Opleidingen

"*" geeft vereiste velden aan

Naar de inhoud springen