Testimonial Staedion

Staedion is een woningcorporatie in Den Haag. In 2020 verhuurde Staedion ruim 37.000 zelfstandige woningen en 6.500 overige objecten zoals winkels, bedrijfsruimten en parkeerplaatsen in Den Haag. Staedion heeft geen winstoogmerk, de organisatie is er om de huurders zo goed mogelijk te bedienen tegen de laagst mogelijke kosten. De organisatie, waaronder de IT-organisatie, is scherp op de euro’s terwijl de dienstverlening van hoog niveau moet zijn. Dit betekent dat zowel de kwaliteit van systemen als testen belangrijk is. Dennis van Diermen is manager Informatie Management bij Staedion.

 

Uitdaging

Staedion heeft de nodige uitdagingen op ICT gebied. Meer gebruik maken van standaard software en de omslag naar de cloud vragen om een ombouw van het ICT landschap. Daarnaast zit Staedion in een traject om de dienstverlening verder te digitaliseren. Veel van de systeemontwikkeling gebeurt door leveranciers, die goede requirements moeten hebben en goed aangestuurd moeten worden. De opgeleverde systemen moeten goed getest worden waarbij voor een simpele functionele keten meerdere leveranciers nodig zijn. De kennis van en ervaring met testen bij Staedion was beperkt.

 

Verder brengen

De bijdrage van Squerist is begonnen met de inzet van senior testers die in verschillende projecten het voortouw namen. Aan de ene kant door gewoon testen voor te bereiden en uit te voeren; aan de andere kant ook door de testers van Staedion, vaak functioneel beheerders of gebruikers, bij de hand te nemen. De functioneel beheerders hebben in het verleden ook een testcursus bij Squerist gevolgd. Die cursus gaf voor de deelnemers een goede basis.

Door de voortrekkersrol van de Squerist testers, de cursus en het “voordoen – samen doen – zelf doen”- principe toe te passen nam de kwaliteit van het testen in het algemeen en de testscripts in het bijzonder  aanzienlijk toe.

Hoe heeft Squerist het testproces naar een hoger niveau gebracht?  Samen met de functioneel beheerders van Staedion heeft Squerist  het testproces gedefinieerd, verantwoordelijkheden helder geformuleerd, workshops uitgevoerd en kennis van testen opgebouwd. Hierbij is samenwerking steeds  een rode draad geweest. Een andere verbetering die is toegepast, was het samen- brengen van de verschillende leveranciers op de juiste momenten zodat er beter en efficiënter geschakeld kon worden in een ontwikkeltraject.

Ook is een begin gemaakt met testautomatisering door een tool te implementeren waar de testscripts in kunnen worden bewaard en de testuitvoering kan worden bijgehouden. Dit hielp ook bij het goed formuleren, standaardiseren en documenteren van testscripts en flows, die testers later dan weer eenvoudig konden hergebruiken.

Dit alles bij elkaar hebben Staedion en Squerist dit jaar ingezet om een aantal grote trajecten -waaronder Outputmanagement en een nieuw documentmanagementsysteem- naar livegang te begeleiden waarbij het verbeterde testproces, het testen zelf en het testtool  een grote rol heeft gespeeld.

Al met al heeft Squerist een basis gelegd waar Staedion zelf op voort kan borduren. We zien nu al dat wijzigingen kwalitatief beter zijn en er minder verstoringen in productie zijn. Dennis van Diermen: “Er is al veel meer awareness in de organisatie van het belang van testen maar ook hoe we testen professioneler op moeten pakken. De gestandaardiseerde werkwijze, goede scripts en het gebruik van het tool helpen hier enorm bij. Nu is het moment gekomen het zelf op te pakken.”

Maak kennis met Squerist

Verder brengen, dat is wat wij doen. In samenwerking met onze klanten en aangepast aan elke unieke vraag. Denk je dat wij iets voor elkaar kunnen betekenen of wil je gewoon bij ons een keer een kop goede koffie komen drinken? Voel je vrij om contact met ons op te nemen en dan kijken we samen wat we voor elkaar kunnen betekenen!

Squerist Expertise Koffie Opleidingen

"*" geeft vereiste velden aan

Naar de inhoud springen