Toen de bekende testmethoden zijn ontwikkeld zag de systeemontwikkel- en testwereld er heel anders uit dan nu. Destijds was het maken en documenteren van uitgebreide (test)strategieën, testplannen en testscripts de normaalste zaak van de wereld. De testprofessional was sterk gericht op het voorbereiden van de test. Daarbij werd het volgen van uitgebreide (internationale) standaarden aangemoedigd. Nu wordt er waarde gehecht aan andere zaken zoals snelheid, vakmanschap, flexibiliteit, doelgerichtheid en pragmatiek. Dat vraagt om een andere aanpak van testen.