Verder Brengen

De cultuur binnen onze organisatie bouwen wij op de (kern)waarden:

  1.  mens op 1                                           5. interactie
  2. verder brengen                                 6. samenwerken
  3. plezier                                                   7. kennisdelen
  4. verbondenheid                                 8. succes

Om de cultuur binnen onze organisatie te waarborgen hebben wij een “Squerist Cultuur Meetlat” opgesteld. Bij elk besluit, elke ontwikkeling en activiteit staan wij even stil om na te gaan of deze wel voldoende scoort op onze meetlat.

Doordat wij op deze manier met onze waarden omgaan is het mogelijk om een platte organisatie te behouden waar hierarchie nagenoeg verdwenen is. Op deze manier ontwikkelt onze cultuur zich dynamisch zonder dat het noodzakelijk is hier top-down sturing aan te geven.