Squerist Blog Nieuws Organisatie Kantelen

Zodra je de organisatie gekanteld hebt, wat dan?

Het kantelen van je organisatie. Velen zijn ermee bezig, maar ik heb ervaren dat alleen het fysieke kantelen geen wezenlijk verschil maakt. Volgens mij is de beweging die op dit moment aan de gang is veel sterker. 

 Wij hebben bij Squerist in de afgelopen twee jaar ervaren dat het kantelen van onze organisatie niet meer dan een vertrekpunt was. Het omvormen van de hark naar autonome units en toenemende integrale verantwoordelijkheid was wel de katalysator, maar niet de fundamentele verandering. Anders gezegd: de fysieke (structuur)verandering was wel degelijk belangrijk maar bleek slechts het startpunt van een totale noodzakelijke transformatie naar een echt menselijke organisatie met een stevig toekomstgericht fundament. 

Reinventing organisations
Het boek Reinventing Organisations van Fredrique Laloux is één van de meest inspirerende boeken die ik in de afgelopen tijd heb gelezen. Hij zet hier extra helder uiteen wat de mogelijkheden van het kantelproces zijn. Al lezende dacht ik: “Hoe herkenbaar is zijn onderzoek en hoeveel hebben wij hiervan de laatste periode op intuïtie al geïmplementeerd?” Ik werd extra trots op onze collega’s die deze concepten met vallen en opstaan de laatste twee jaar in praktijk hebben leren brengen. 

Wat moet er op basis van onze ervaring en onderschreven door het boek van Laloux dan allemaal gebeuren ? 

In de bijna twee jaar dat wij bij Squerist werken aan het transformeren naar een nieuwe organisatie hebben wij geleerd dat het over drie kernelementen gaat als je echt wil gaan veranderen: 

  1. De organisatievorm
    Door het creëren en faciliteren van kleine units zorg je dat de kracht van het collectief en de ontwikkeling van het individu gewaarborgd zijn. Tevens kun je hiermee de snelheid van de markt en de wens van de collega’s optimaal combineren. Alleen dan kan je iedereen verder brengen en snelheid behouden.
  2. Het gaat alleen om mensen
    Ik herhaal: het gaat alleen om mensen. Als je die niet op 1 zet kom je helemaal nergens. Denk hierbij aan mensen die zichzelf zijn en vanuit die kracht hun bijdrage aan het doel leveren. Onze mensen voeren meer dan louter hun functie uit en doen niet alleen maar wat hen gevraagd wordt. Ze nemen verantwoordelijkheid en initiatief en hebben daarmee tevens invloed op de ontwikkeling van hun team.
  3. Er is een hoger gelegen doel
    Er is veel gezegd over de why, maar als je als organisatie niet weet waarvoor je er bent vraag je er bijna om op te houden te bestaan. Het verwezenlijken van dit doel is waarom je je bed uit komt, waarvoor je die extra stap wil zetten. Het gaat dus niet om die extra mensen die je mag managen of die extra miljoenenomzet die je gaat behalen. Het gaat om wezenlijke doelen en die zijn veel menselijker.

Het combineren van het doel verder brengen met de mens op 1 en kleine autonome units maakt samen dat ik ervan overtuigd ben dat Squerist komt op de plek waar het hoort te zijn.   Een heel fijne plek om je te ontwikkelen en samen met je collega’s te bouwen aan je eigen en een gezamenlijke toekomst. Hierbij gaat het niet om de mooie verhalen maar om de ervaringen in de dagelijkse praktijk. De ervaringen waardoor je het kan voelen. De ervaringen die ontroeren. 

 

NvSchaik

Wie is deze Squerister?

Nils van Schaik

Nils is oprichter en eigenaar van Squerist. Bouwen aan een puur mensgericht gespecialiseerd bedrijf op het gebied van Business Process Management, Software Testing en Internet Security is wat hem drijft.

Scan de QR code om direct met Nils te linken.Naar de inhoud springen